Ingezonden | WIC ‘ongepaste opmerking’?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Partido Inovashon Nashonal (PIN) aan het woord.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer (Den Haag) in 2006 over de economische opleving stelde toenmalig premier Balkenende (CDA): ,,(…) Laten we blij zijn met elkaar! Laten wij optimistisch zijn! Laten we zeggen: ‘Nederland kan het weer!’ Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?”

Tien jaar later (2016) herhaalt oud-premier Balkenende: ,,Er waren natuurlijk ook duistere kanten aan de VOC, maar ik geloof nog steeds in die mentaliteit.”

Wanneer de Curaçaose minister Suzy Camelia-Römer (PIN) op 8 juli 2020 op die mentaliteit wijst, met name vanwege de gedachte om een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) op te richten om de eilanden op een groot aantal gebieden te laten hervormen c.q. besturen door een drietal deskundigen – die geen verantwoording verschuldigd zijn aan het Curaçaose parlement – acht CDA’er staatssecretaris Knops, deze opmerking ‘ongepast’.

De wrange vraag is echter: waarom mag Balkenende (CDA) in die mentaliteit geloven, maar is het ongepast als Camelia-Römer naar diezelfde mentaliteit verwijst? Had George Orwell in zijn beroemde boek ‘Animal Farm’ gelijk en zijn sommige beestjes meer gelijk dan andere?

Onbeantwoord blijft ondertussen de vraag waarom investeren over de grens zo nodig moet plaatsvinden door middel van een zbo met een grondslag in een consensusrijkswet? Zelfs als dit strijdig is met de letter en geest van het Statuut en onze Staatsregeling? Past een investeringsbank niet beter bij de gedachte van zakelijk duurzaam investeren?

Volgens recente cijfers van de Fondsendatabase Armoede, leven in Nederland bijna een miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Soms is extra geld hard nodig voor bijvoorbeeld schoolspullen of om een kapotte wasmachine te vervangen. Herkenbaar?

Laten we de fouten van het verleden om vanuit Europa voor anderen te willen denken en doen niet herhalen, maar samen daadwerkelijk invulling geven aan hervormingen die echt ten dienste zijn van de burgers in het Caribisch gebied.

Partido Inovashon Nashonal (PIN),
Suzy Camelia-Römer
Curaçao

Naschrift KKC

Hier de gewraakte uitspraken van minister Suzy Camelia-Romer, en hieronder de persconferentie van staatssecretaris Raymond Knops met een opmerking hierover

21 Reacties op “Ingezonden | WIC ‘ongepaste opmerking’?

 1. Suzy’s starting to sound like a broken record. Altijd hetzelfde liedje : teken wat je niet aanstaat zwart.

  How about for once bringing true vision to the table ? True alternatives for a better future ?

  Never heard that song coming from this particular person. Start carrying your responsibilities and deliver results.

 2. dikke deur

  @Joep: handel? Ja, in opium en slaven (voor ZuidAfrika waar in Kaapstad nog steeds een Maleise buurt is); en als het zo uitkwam ook in specerijen enzo die met een woekerwinst werden verkocht.

 3. Ach, beste Suzy, wat een aandoenlijk verhaaltje en een leuke poging je eigen misser aan de overkant van de oceaan te parkeren.
  In iedere gemeenschap ( land of hoe je het noemen wilt ) valt een aantal mensen vrijwillig of door omstandigheden ( je kunt het zo gek niet bedenken ) buiten de boot. Daarin verschilt ons land niet met Nederland.
  Het verschil is dat Nederland de mogelijkheid heeft en bereid is deze groep een enigszins levenswaardig bestaan te bieden en daarnaast de groep die in ons land buiten de boot valt van voedsel te voorzien.
  Wees blij dat we zo’n partner in ons Koninkrijk hebben. Verplaats je je in hun positie dan zou je ook een grote vinger in de pap willen hebben omtrent de besteding van de te zenden financiële hulp gezien het gerommel van de afgelopen 10 jaar.
  Dus Suzy, niet meer piepen en gezamenlijk met onze financiële partner zo snel mogelijk de noodzakelijke hervormingen doorvoeren zodat we geheel onafhankelijk worden. Helaas hebben we ze nog even nodig.

 4. John Bash

  Oud volksliedje toepasbaar op de ongekroonde koningin, die van haar zetel dreigt te vallen.
  Klein klein kleutertje,
  Wat doe je in mijn hof?
  Je plukt er alle bloempjes af
  En maakt het veel te grof
  Mamaatje die zal kijven
  Papaatje die zal slaan
  Klein klein kleutertje
  Ga hier maar gauw vandaan

 5. Joep Meloen

  De Verenigde Oost-Indische Compagnie was een vereniging van handelaren, die met hun schepen op de Oost voeren en daar handel dreven. Zij haalden goederen op en verkochten die weer in de republiek (en daar omheen). Zij financierden hun reizen door SAMEN te werken, door mensen te laten investeren. En op die manier beleefde de republiek gouden tijden. Het heet ook niet voor niets de gouden eeuw.
  Het aparte is eigenlijk wel iets dat maar zeer weinigen bij de PIN schijnen te weten, ik hoor ze er althans niet over. In het begin van de VOC was de VOC afhankelijk van ……………jawel subsidies voor de financiering van de activiteiten. En waar kreeg men mee te maken toen met subsidies kreeg ?

  Tja, dat was dus toezicht en zo werden er, namens de Staten Generaal, toezichthouders aangesteld, om zeker te zijn dat de subsidies op de juiste wijze zouden worden gebruikt.

  Oftewel, het toezicht houden op geld dat van een ander komt gaat al heel ver terug in de geschiedenis, En het heeft de VOC geen windeieren gelegd !
  Met die subsidies werd de basis gelegd voor de Gouden Eeuw van Nederland, iets waar Nederland nu nog steeds om wordt geroemd.

  Wellicht een idee voor de PIN om eens naar de goede kanten van de VOC te kijken, in plaats van alleen maar te focussen op een zeer klein deel. Want kolonialisme was niet het hoofddoel van de VOC, handel was het hoofddoel en men deed alles om die handel veilig te stellen.
  Misschien zou de PIN eens moeten gaan denken aan het veilig stellen van de belangen van het eiland, in plaats van alleen die van de PIN.

  Dus de opmerking van Sushi Romer was inderdaad ongepast.

 6. Trots op Curaçao

  Wat uit deze octopoes haar mond komt is een zwarte wolk gif die het volk moet verblinden. Afleiding en bedrog. Populair doen voor eigen ge-WIC.
  Suzi, je had moeten ingrijpen bij elk vermoeden dat er neptoisme gepleegd werd. Je deed het telkens af dat een ander had bepaald, hoe blind! Integer zijn is niet iets dat je maar te pas en te onpas kan gebruiken.
  PIN wordt het niet meer. Treed terug en hou je net als Gerrit ver weg van de politiek.

 7. Fred Schiedam

  Hoe meer ze zeggen, des te meer ze in achting afglijden, die Curacaose Ministers.
  Ruggenaath schijnt de totale controle over zijn ministersploeg kwijt te zijn.

 8. Knoek-koe

  ….”Het toont weer aan dat een academische graad en titel niks zegt over de intelligentie van een persoon.”…[email protected] S.

  Ik zou het net wat anders willen zeggen.

  Het toont aan dat een academische graad niets zegt over je morele intelligentie.

  En zeker niet over galante manieren en

 9. Tico Martina

  Sushi “Bessie Turf” Graaimelia waarom doe je dit nu. Nooit geleerd dat als je geschoren wordt je stil moet zitten. Dit is echt kleuterniveau schrijven. Het toont weer aan dat een academische graad en titel niks zegt over de intelligentie van een persoon. Ik zou nu gewoon stil zijn want er zijn twee departementen specifiek genoemd door Knops waar extra toezicht op dient te komen. Gezondheid en Onderwijs. Laat dat nu net het departement zijn waar Al kaka Walle, Billenaath en Sushi de scepter zwaaien. Tante Sushi in plaats van een flutbriefje te schrijven, zou ik boetedoening doen bij de Paus in Rome. Biecht daar je zonden op en bid voor vergiffenis. Want Bon Future is waiting for you!!!

 10. Ik denk dat we getrolled worden. Ik heb maar weinig positieve benamingen voor Suzy. En ga ze zeker niet allemaal herhalen. maar dom, zit er eigenlijk niet bij en dan zou ze naar ckk, bijna de basis van iedereen die, terecht, vind dat suzi in bueno Ventura thuis hoort?
  Een brief vol met in koppertjes.
  Ik denk dat het geschreven zou kunnen zijn door Jan uit Alkmaar die hier schrijft onder de naam bululu (of zo)
  Misschien ook wel niet maar dan moet de schrijver van pin toch een ander recept, bij de doctor gaan halen

 11. Suzy, Suzy, Suzy, shame on you….

 12. Just Saying

  Is door PIN nu al uitgelegd waarom Suzy aan Sluis een 2 keer zo hoog salaris heeft gegeven bij BTP als zijn voorganger De Canha? Lijkt me een concrete vraag die eenvoudig beantwoord moet kunnen worden toch?
  Sluis zegt: ik heb niet onderhandeld, het salaris was vastgesteld. Laat Suzy even uitleggen hoe dat salaris is vastgesteld?

 13. Achtste regel van beneden naar boven;Volgens recente cijfers van de Fondsendatabase Armoede, leven in Nederland bijna een miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Soms is extra geld hard nodig voor bijvoorbeeld schoolspullen of om een kapotte wasmachine te vervangen. Herkenbaar? Tuurlijk herkenbaar, en juist dáárom heeft Nederland geen geld om jullie te lenen. Jullie hebben Ma Nederland geheel en al uitgekleed door jullie bedel de bedel de bedel. Nederlanders hebben zelfs geen geld om een pond muggenhersenen te kopen, zo arm zijn zij, dank zij jullie. Huh?

 14. Tja, je kunt ook een “lijk” met een “springlevend” persoon vergelijken. Het zijn toch twee mensen? Jawel, maar de ene is hartstikke dood en de andere geniet nog steeds van het leven.

 15. Bai skol bèk Sushi Römer,

  Jullie dagen van volksverlakkerij zijn bijna geteld, neem dat maar van mij aan!

 16. Laten we de fouten van het verleden om vanuit Europa voor anderen te willen denken en doen niet herhalen, maar samen daadwerkelijk invulling geven aan hervormingen die echt ten dienste zijn van de burgers in het Caribisch gebied.

  Laat de PIN maar leren van de fouten die zij maken

 17. Knoek-koe

  ……”Trouwens ik zou de naam PIN inwisselen voor WIC. Jullie stelen meer dan de WIC deed!”…..

  Topper van de [email protected] Brian S.

  PIN is de WIC in ydk Suzy Camelia vorm
  Dit soort populistische volks smeer-retoriek deed het altijd lekker bij het kraaltjes en spiegeltjes volk.

  Nu moet PIN dealen met de retoriek en repliek van de commentatoren van de knipselkrant, en die prikken er dwars doorheen.

  Nee Suzy, hier valt men niet voor je snuisterijtjes waar je het kraaltjes en spiegeltjes volk kunt paaien

  Het verschil tussenbde WIC piraten en Suzy is dat de WIC vreemden leegroofden, en Suzy haar eigen volk systematisch leegrooft.

  Dus PIN alias WIC is nog eens een tandje erger…

  .

 18. Door hier er nog een keer op terug te komen blijkt wel dat het PIN hun eigen stupiditeit niet lekker zit, maar gelukkig herinnerde zich een gisse geest dat Balkenende ooit iets over de VOC had gezegd. Hoera, we hebben iets gevonden om onze eigen stomheid te rechtvaardigen zo moet men gedacht hebben. Afgezien van het feit dat het in een historische context niet klopt is het vwb de context waarin de VOC en WIC opmerkingen zijn gemaakt helemaal niet te vergelijken.

  Een domme poging van een domme partij die net als PAIS verdient om afgeserveerd te worden. Het zijn de WIC, ers ( zo u wilt) die Curaçao nu te eten geven, zeer zeker NIET partido PIN ! Ik hoop dat de kiezer dit inmiddels goed begrepen heeft.

 19. Curacao revisited

  een typische YDK afleidings manoeuvre: zou de PIN eens willen reageren op het artikel van Dick Drayer waarbij nepotisme, zelfverrijking en corruptie glashelder naar boven komen?

 20. ericlapas

  Deze vrouw lijkt geen geweten te hebben, miljoenen in zaken van Betrian e.a. stoppen terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft.

 21. Wel triest van Sushi Suzy. Denk ze populair te zijn en nu haalt ze dingen door elkaar. VOC en WIC waren verschillende partijen. VOC was primair gericht op handel waar de WIC een piratengroep was. En daarom had Balkendende het ook over de VOC en niet de WIC. Suzy ga je eerst verdiepen waneer je stoer loopt te doen.

  Trouwens ik zou de naam PIN inwisselen voor WIC. Jullie stelen meer dan de WIC deed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *