Ingezonden | Versplintering in de politiek op Curaçao (2) (reactie op commentaar Etienne Ys)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hitzig Bazur aan het woord

Welke conclusies hebben wij ten aanzien van de uitvoerende macht? De ervaring van zo’n zestig jaar democratische autonomie laat zien dat de versplintering hierbij juist niet effectief is. Dit is kortom het coalitiesysteem dat de zo cruciale stabiliteit van bestuur als garantie van doelgericht en dus doelmatig bestuur niet weet te volbrengen. Is hierbij dan dus meer eenvorming de meest geijkte weg? Kortom een gekozen minister-president met een kabinet van door hem aangewezen deskundigen? Met bepaalde ingebouwde voorzieningen teneinde machtsmisbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld een schorsings- c.q. afzettingsconstructie (impeachment; revocatief referendum).

Dan de juridische macht. Is hierbij sprake van versplintering en is zij positief of negatief? De verscheidenheid staat vast: er zijn een groot aantal rechters die op grond van hun kennis, de bewijsstukken in het dossier en hun meest kundige evaluaties vonnissen vellen. Alleen, zoals geschiedt in eerste aanleg. In trio bij het instellen van hoger beroep met eventueel appèlmogelijkheid naar de Hoge Raad in Nederland en zelfs het Europees Hof van Mensenrechten. Advocaten Sulvaran en Petersen vroegen recentelijk specifiek om strafrechters. Een tijd geleden opperde ik een districtenrechter. Politierechter? Met de aanwezige en potentiële verscheidenheid zit het dus wel goed en zien wij alweer dat in principe versnippering op zich niet meteen negatief is.

Ten slotte de vierde macht. Toch nog een woord over en aan de pers. De versplintering op medianiveau is een feit. Op Curaçao, maar ook internationaal. De kwaliteit van het nieuws lijdt er kennelijk niet onder. Integendeel. In combinatie met internet zorgt deze versplintering kennelijk voor een goed uitgebalanceerde en gedetailleerde nieuws- en actualiteitenvoorziening. En de lezer kan gemakkelijk en heel snel achtergrondinformatie oproepen. Ook de economische/financiële vitaliteit van de sector lijkt voldoende gewaarborgd: de goede media gedijen goed. De overige zullen hun grafschrift met muzikale omlijsting op YouTube kunnen laten. Voor wat betreft de politieke discussie doet de pers er goed aan om zichzelf beter te oriënteren op de bestuurlijke basisconcepten, zoals die in de grondwet en ook in enkele aan de grondwet gerelateerde wetten staan, teneinde zich beter een oordeel te vormen over de juistheid van de wijze waarop de democratische grondregels op Curaçao worden toegepast. Let bijvoorbeeld op de duidelijke tegenstrijdigheid in de wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt samengesteld op grond van de grondwet vergeleken met de wijze waarop het kiesreglement dat doet vanaf artikel 99 van deze wet (de kiesdeler).

De heer Ys heeft mijns inziens gelijk als hij vindt dat deze discussie een onderdeel zou moeten zijn van een/het (komende) verkiezingsdiscussieplatform. Wij hebben in het recente verleden (referendum 2009: ja of nee) een uitermate goede gelegenheid om deze discussie op te pakken en tot een goede conclusie te leiden voorbij laten gaan. Hoe betreurenswaardig is het dat deze gemiste kans op conto van de PAR zelf moet worden geboekt. Het was namelijk de PAR zelf die destijds op zowel land- als eilandniveau in de regering zat. Des te meer pijnlijk omdat de gedeputeerde belast met deze staatkundige hervormingen ook lid was van de PAR. Namelijk edelachtbare mevrouw Zita Jesus-Leito. Mevrouw Jezus-Leito staat alweer op een goede plaats om veranderingen door te voeren. Zij is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid lijsttrekker van de PAR bij de komende verkiezingen; een goede gelegenheid voor heer Ys zelf dus om belangstelling voor dit onderwerp bij haar te kweken. Met de hoop dat zij hierop positief reageert en de discussie over staatkundige veranderingen in de verkiezingsdiscussie opneemt. Heeft de heer Ys nog belangstelling om deze ontwikkeling aan te sturen? De verkiezingen laten niet lang meer op zich wachten.

HITZIG BAZUR

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *