28.1 C
Willemstad
• vrijdag 17 september 2021 23:41

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Staatkundige perikelen van 2012 in de doofpot? Deel 1

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Dit is het eerste deel van een positionpaper die ik heb samengesteld als reactie op twee ‘papers’ van hierondergenoemde Nederlandse juristen in verband met de constitutionele crisis op Curaçao in 2012.

- Advertentie -

Het is begrijpelijk dat ex-premier Gerrit Schotte wil komen tot een zogenoemde reformeren van voornamelijk ons verkiezingsstelsel of ons kiesreglement. De wijze waarop zijn kabinet ten val is gebracht en de daarna volgende wijze waarop zijn demissionair kabinet werd gewipt twee maanden voordat de verkiezingen plaatsvonden zit hem terecht, blijkbaar nog zwaar op de maag.

Na de val van het kabinet Schotte vorig jaar is het stil gebleven voor wat betreft de discussies rondom de staatsrechtelijke perikelen, die zich voordeden. Via de elektronische nieuwsmedia ben ik twee ‘positionpapers’ tegengekomen met commentaren over dit onderwerp. Het gaat om een ‘paper’ geschreven door professoren mr. Arjen B. van Rijn en mr. Lodewijk Rogier en een stuk van mr. Jan Willem van Rossem (docent en onderzoeker staatsrecht aan de Universiteit van Utrecht) gepubliceerd in de Nederlandse Juristenblad 19 oktober 2012.

Tevens heb ik de bekende brief van professor Bovend’Eerd (hoogleraar staatsrecht Radbout Universiteit Nijmegen) aan toenmalige premier Gerrit Schotte, nogmaals doorgenomen. Rogier en van Rijn stellen dat de redenering (zoals toenmalige premier Gerrit Schotte op is blijven staan) dat een reeds demissionair kabinet, niet nogmaals naar huis gestuurd kan worden door het parlement, niet opgaat. Jan Willem van Rossem ondersteunt in zijn ‘paper’ deze stelling van Rogier en van Rijn. Bovend’Eerd deelt de mening van genoemde schrijvers niet.

Van Rijn en Rogier stellen ‘dat er nooit een situatie zal mogen ontstaan, waarin er geen gekozen volksvertegenwoordiger voor handen is met alle rechten en bevoegdheden van dien. Deze hooggeleerde heren stellen verder dat in een vertrouwensrelatie tussen parlement en regering de wil van de volksvertegenwoordiger ter aller tijde doorslaggevend is. Het is daarom volgens hen dat de Staten het volste recht hadden om een interim kabinet te doen aanstellen.

- Advertisement -

Van Rijn en Rogier vergeten echter dat de wil van de volksvertegenwoordiger ook vastgelegd is onder artikel 53 van de Staatsregeling (Streg) van Curaçao. Hier zal ik verderop in deze ‘positionpaper’ de nodige uitleg geven. Van Rijn en Rogier ondersteunen ook het verzoek van de ‘desidente’ statenleden aan de gouverneur om een interim-kabinet te doen aanstellen. Zij waren tevens de mening toegedaan dat de besluiten van de meerderheid van de Staten om een nieuwe voorzitter van de Staten te kiezen, de regering Schotte daadwerkelijk weg te sturen en de gouverneur te vragen een formateur aan te stellen, rechtmatig waren.

Naar mijn mening waren conform het gestelde onder artikel 53 van onze Staatsregeling en expliciet uitgewerkt in de Memorie van Toelichting, deze handelingen en besluiten van de ‘desidente’ statenleden juist onrechtmatig. Naar mijn mening had de toenmalige premier Schotte terecht de gouverneur niet bevoegd geacht om een nieuwe formateur aan te wijzen.

Van Rijn en Rogier gaan zover in hun ‘paper’ door te stellen dat strikt genomen de statenmeerderheid van het gebruik konden afwijken en zelf het formatieproces op gang konden brengen en regiseren. De diverse genoemde schrijvers hebben in hun ‘paper’ verschillende keren artikel 53 van de Staatseregling aangehaald en op hun manier gïnterpreteerd.

Hun interpretatie van dit artikel is echter onderhevig aan de nodige ‘critique’. Voor de goede orde met ‘critique’ wordt bedoeld het met goede onderbouwing ter discussie stellen van ingenomen standpunten van anderen. Wordt vervolgt in deel 2.

Felix D. Pinedo,
Curacao

Naschrift KKC brief aan de redactie:

Geachte redactie,

Als het goed is heeft u mail van mij doorgekregen met mijn bedenkingen over de toentertijd door vele juristen aanhangig gemaakte punten omtrent de staatsrechtelijke disputen in 2012.

Ik heb gemeend dat nu wij weer in zulke turbulente momenten zijn beland om dit ingezonden stuk weer de nodige aandacht te geven.

U heeft indertijd in 2012 dit stuk integraal op de Knipselkrant geplaatst.

Jammer genoeg laten onze juristen dit soor disputen gewoon liggen en gaan niet over tot een open forum waarin dezen bediscussieerd kunnen worden.

Hopelijk kunt u de door mij naar u gemailde stuk weer integraal plaatsen.

mvg

Felix D. Pinedo

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Rijksoverheid | Sluiting drugspanden op de BES-eilanden

De gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) constateren een toename in drugshandel vanuit woningen en lokalen. Nu ontbreekt vaak de wettelijke grondslag...

ParadiseFM | Caribbean Motors failliet volgens eigenaar Autocity

Caribbean Motors is in feite failliet. Dat zegt Jolly Holding, de Arubaanse eigenaar van AutoCity, Ultimate Automobiles en Crown Automotives, in het Antilliaans Dagblad. Door verschuivingen in...

Democracy now! | Friday, September 17, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 17 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Nog geen toestemming Centrale Bank Aruba voor verkoop Banco di Caribe

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft nog geen toestemming gegeven voor de verkoop van Banco di Caribe aan United Group Holdings. Zo schrijft de CBA vrijdag...

Nu.cw | Aruba Tourism Authority richt zich op duurzamer toerisme

De ATA-directeur Ronella Croes heeft woensdag tijdens een bijeenkomst met de minister van Toerisme, Dangui Oduber, haar marketingplan voor 2022 toegereikt. Aruba Tourism Authority (ATA) heeft een strategie...
- Advertentie -