28 C
Willemstad
• zondag 26 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Schorsing advocaat vernietigd

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Schorsing advocaat vernietigd
Ingezonden Brief
Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we mr. Joe Eustatia aan het woord

Op dinsdag 12 mei kopt het Antilliaans Dagblad ‘Schorsing advocaat Blaauw vernietigd’. Na eerder kennis te hebben genomen van de naar mijn mening goed onderbouwde beschikking van de Raad van Toezicht waarbij deze advocaat voor een week werd geschorst, een wel zeer opvallende ontwikkeling.

Daar nog niet bekend is wat de overwegingen zijn op grond waarvan de beschikking van de Raad van Toezicht werd vernietigd, kan niet nader op dit besluit van de Raad van Appel worden ingegaan. Maar nieuwsgierig ben ik wel; om niet te zeggen zéér nieuwsgierig.

En vanwaar deze nieuwsgierigheid?
De Raad van Toezicht beschikte in een casus die door mij tegen mijn voormalige raadsman X werd aangespannen dat de genoemde raadsman zijn dossier niet op orde had en dat hij daarom verzuimd heeft er achter te komen dat de raadsman van de wederpartij niet namens de door hem vertegenwoordigde voornaamste tegenpartij had getekend.

Later bleek dat deze voornaamste partij daardoor aan de procedure was onttrokken en er dus geen vorderingen tegen die partij konden worden ingesteld.

Aan raadsman X werd door de Raad van Toezicht de (naar mijn mening te lichte) maatregel van waarschuwing opgelegd. Raadsman X ging in beroep bij de Raad van Appel en bracht bij de genoemde Raad naar voren dat hij doelbewust en zonder zijn cliënt te informeren, maar wel handelende in het belang van zijn cliënt, besloten had de voornaamste en de énige solvente (betaalkrachtige) wederpartij uit de procedure te laten. Een flagrante leugen die op meer dan simpele wijze kan worden ontkracht, maar waar in dit kader niet nader op wordt ingegaan.

Niemand die mij tot nu toe heeft kunnen uitleggen hoe het mogelijk is dat de raadsman ongestraft kan beweren dat hij zonder zijn op academisch niveau geschoolde cliënt te informeren, er toe kon overgaan een besluit te nemen, dat zo de belangen van zijn cliënt in de kern raakte. Niemand die mij heeft kunnen uitleggen waarom deze raadsman zonder zijn cliënt te informeren een besluit kon nemen waardoor zijn cliënt bovendien bij voorbaat voor een verloren zaak streed.

Niemand die mij tot nu heeft kunnen uitleggen hoe deze daad als een ‘in het belang van de cliënt te beschouwen daad’ kan worden uitgelegd. En niemand die mij heeft kunnen uitleggen hoe het mogelijk is dat de Raad van Appel de beschikking van de Raad van Toezicht vernietigt omdat het met advocaat X eens is dat hij in het belang van zijn cliënt heeft gehandeld.

Wellicht dat u nu mijn nieuwsgierigheid naar de overwegingen van de Raad van Appel begrijpt. Het zou mij immers niet verbazen – acht het althans niet uitgesloten – dat de Raad van Appel een even bizar motief heeft gebruikt om ook in het geval Blaauw tot vernietiging van de beschikking van de Raad van Toezicht te besluiten.

De Raad voor de Rechtshandhaving zou er goed aan doen om deze twee beschikkingen van de Raad van Appel waarin – in elk geval in mijn casus – op basis van uiterst dubieuze (feitelijk ondeugdelijke) motieven, een beschikking van de Raad van Toezicht wordt vernietigd, aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.

Wanneer zij tot de conclusie mocht komen dat de Raad van Appel als orgaan fungeert om foute advocaten die door de toch al uiterst coulant optredende Raad van Toezicht een (veelal te lichte) straf zijn opgelegd, alsnog wit te wassen, zal er wellicht een aanbeveling moeten volgen om iets aan de samenstelling van dit adviesorgaan te doen.

Door: Joe Eustatia
te, Curaçao

Dit artikel is geplaatst in

5 reacties

 1. Het spijt mij bijzonder dat mijn reactie op jouw aanpak van je zaak – lang geleden – zo vervelend bij je overkwam Joe. Een goede strategie is essentieel. Over de aanpak kan je natuurlijk van standpunt verschillen en de klant is altijd koning. Dus laten we het erop houden dat ik het bij het verkeerde eind had. Goede oplossingen heb je bedacht. In ieder geval is een zaak bij de Hoge Raad kostbaar en wie schrijft die blijft. Dus het lijkt me heel slim om een juridische schelmenroman te schrijven en daarbij de adviezen van je adviseur te volgen. Dat kun je vast veel beter dan Frank Martinus Arrion, dus wordt je toch nog heel beroemd. Ik zal graag een positieve recensie schrijven. Mijn pen in gal dopen doe ik nooit. Mijn Bijbel is het handboek der voorzichtigheid van Baltasar Gracian, een zeer erudiete Jezuïet die goed begreep hoe wij allen worstelen met onze tekortkomingen en onze voorstelling van de werkelijkheid.

 2. Dank je wel Renée voor je pittige reactie. Het is te lang stil gebleven tussen ons en – ik geef het toe – door MIJN schuld. Te lange Curacaosche tenen omdat je toentertijd te zeer met mij van mening verschilde over mijn aanpak.
  Maar nu ter zake :
  Ik zal de laatste zijn die alle rechters corrupt zal noemen. Ik BLIJF de overtuiging toegedaan dat de meeste rechters eerlijk en integer zijn , maar helaas zijn ze niet allemaal zo hoog intelligent zoals jij en gaan daarom soms – weliswaar niet doelbewust – de fout in .
  MAAR er zijn hier te veel rechters ( zowel domme als intelligente) die ervan overtuigd zijn en wellicht terecht omdat de kritische pers het laat afweten, dat zij rustig kunnen beweren dat het gras blauw is en de lucht groen , in de stellige overtuiging dat niemand het zal wagen hun tegen te spreken. Ik zal na het ontslag van de BRANDPUNT voorman ( ik ben even zijn naam kwijt) niet spreken over arrogante snotneuzen met een IQ waarmee ze net hun rechtenstudie hebben kunnen halen, maar geen goede advokaat hadden kunnen worden. Maar daartoe hoort meer dan één en dat zijn juist de kwaaisten.
  Er moet hier een President van het Hof aangesteld worden die functioneert als het CFT. Anders gaat het beslist uit de klauwen lopen. Ik had een zeer goede relatie met een inmiddels overleden topadvokaat en die heeft mij bijna tien jaar geleden al op de noodzaak daartoe gewezen.
  Geen enkele advokaat die mijn zaak in behandeling wilde nemen. Bij sommigen met smoesjes passend bij hun intelligentieniveau en bij anderen die eerlijk toegaven dat ze het risico van het tegen een rechter ingaan niet kunnen nemen, omdat dat niet in het belang is van hun kantoor.
  Het feit dat advokaten bij rechters op schoot willen zitten bewijst al dat er iets grondigs mis is.

  Het voortouw nemen zoals jij suggereert : Neen daar voel ik niet zoveel voor.
  Ik heb gekozen voor twee andere insteken:
  1: Indien nodig doorgaan tot de Hoge Raad. Ik doe mijn zaken op Curacao zelf om het geld te sparen voor de beste Nederlandse advokaat die mijn zaak met de nodige publiciteit zal behandelen.
  2: Ik ben bezig met mijn ervaring met een aantal foute rechters op schrift te stellen om die ervaringen tgt in boekvorm uit te geven. Het moet gaan lezen als een schelmenroman. Mijn adviseur heeft mij aangeraden (en ik volg dat advies nu reeds op ) om de personen niet bij naam en toenaam te noemen maar geanonimiseerd teneinde rechtszaken om de publicatie te frustreren te vermijden . Mijn adviseur stelt dat zij die lieden in Nederland toch niet kennen en men op Curacao iedereen heus wel weet wie achter mijnheer X en mevrouw Y schuil gaan.

  Ik hoop vóór de publicatie op een reactie van jouw in gal gedrenkte pen te mogen rekenen.

  Vriendelijke groet ,

  Joe Eustatia

 3. Als wij het goed begrijpen moeten naast de rechters ook de advocaten langs de kwaliteitsmeetlat worden gelegd. Wie gaat dat doen? Het blijft zo akelig stil. Niemand wil zichzelf onsterfelijk maken door een handleiding tot meting te produceren? We hebben toch alle ingrediënten aangedragen, nadat we afdoende achter het behang waren geplakt. Maar het zal toch echt door Curaçaose des-kundigen moeten worden gedaan. Meneer Eustatia een vaardige werkgroep van hooggeschoolde Curaçaose heren lijkt me noodzakelijk om deze misdadige misstand te elimineren. U kunt uitstekend leiding geven en zo gebeurt er iets positiefs, dat uw zaak uiteindelijk óók ten goede komt. Met hulp van een van de vele boven elke twijfel verheven Curaçaose juristen moet dat lukken. Ik weet zeker dat Frank Kunneman dat pro bono zal doen. Ik zie u de handleiding op de tv al toelichten! Renée van Aller&John de Vries

 4. Nou, daar zal Blaaaaaauw wel een drankje op nemen.

  En als hij daarna een ongeluk veroorzaakt zal het aan zijn medicijnen liggen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties