Ingezonden | Raffinaderij slecht voor toerist

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marjorie Kort aan het woord.

Mijn modezaak staat in hartje Punda. Sinds jaar en dag ontvang ik dagelijks toeristen, die Willemstad een hele mooie stad vinden. Maar ze zijn verbaasd over de raffinaderij.

Ze worden hier behalve met monumentale gebouwen, ook met rook, schoorstenen en stank ontvangen. Dat verstoort hun beeld van een tropisch eiland met schone zee, stranden en palmen. Zelf heb ik ook mijn ernstige twijfels over de ingeslagen weg van de overheid om met het Chinese bedrijf in zee te gaan voor de bouw van een nieuwe raffinaderij, zonder alternatieve ontwikkelingen te overwegen. Terwijl er een alternatief is, namelijk Greentown, wat naar mijn mening gezonder is dan stank.

Zelf heb ik altijd de neiging me af te vragen wat het belang van de ander is. Ik vermoed dat China er baat bij heeft in de achtertuin van de VS vaste voet aan de grond te hebben. Ook de centrale ligging van Curaçao met zijn natuurlijke havens is enorm aantrekkelijk en mooi meegenomen.

Tegen Venezuela hebben we nooit een vuist kunnen maken wanneer het om het milieu ging. Alle rechtszaken ten spijt. China is berucht vanwege de milieuvervuiling in eigen land. Gaat China nu beroemd worden om de milieuzorg op Curaçao? Nota bene is het plan om een raffinaderij bij Bullenbaai te bouwen. Dus aan de schitterende zuidkust. Er hoeft maar iets mis te gaan en veel baaien zijn onbruikbaar. Ayó toerisme. Ayó koralen en vissen.

Onze milieuproblemen zijn al heel groot. In mijn geheugen staat nog altijd gegrift de olieramp in Bullenbaai die de binnenbaai van Rif St. Marie vervuilde. Veel dieren kwamen om. Ik woon daar vlakbij en was er getuige van. Iedereen kan zich nog de foto herinneren van de zwarte flamingo. Diep triest. Heel recent ook is het Hollandse bedrijf dat voor het aanleggen van de megapier een groot stuk rif heeft vernietigd. Dergelijke gevallen stemmen me niet optimistisch.

Als het Chinese bedrijf eenmaal zijn gang kan gaan in de havengebieden, wat gaat er dan verder gebeuren? Als zij willen zouden ze bijvoorbeeld ook oorlogsschepen kunnen stationeren. Wie gaat dan optreden?

Ik moet ook iets kwijt over de politici die zeggen er te zijn voor de burgers, maar ik heb totaal niet de indruk dat ze luisteren. Dit is een omvattend en ingrijpend plan met gevolgen voor een halve eeuw. Vereist dit niet een brede maatschappelijke discussie? Ik heb de stukken van Marguerite Nahar gelezen en ben heel erg geschrokken. Er kleven heel veel bezwaren aan dit project.

Als je het mij vraagt zal het idee van een ‘Green Town’ veel meer economische diversificatie en ook banen opleveren dan de samenwerking met China. En ook een schoon milieu. Het spreekt toch vanzelf dat goed te overwegen? Curaçao is toch niet verplicht de belangen van China te dienen? Of is het soms al een uitgemaakte zaak?

In het verleden heb ik vaker iets in de krant geschreven. Van medeburgers krijg ik reacties, maar helaas nooit van politici. Hopelijk wel van de nieuwe regering. Ik heb geen behoefte aan een propagandaverhaal over het Chinese bedrijf. Wel aan een discussie.

Marjorie Kort,
Curaçao

2 Reacties op “Ingezonden | Raffinaderij slecht voor toerist

  1. Helaas hoef je ook van deze nieuwe regering weinig te verwachten op dit gebied. Geen enkele partij durft het aan om de vervuiling echt aan te pakken. De MAN wil ‘energy reform’ maar vindt het hebben van een raffinaderij op het eiland zeer belangrijk en staart zich blind op de toegezegde Chinese investeringen. Nadat China eerst Afrika heeft ‘overgenomen’ en leeggehaald, is nu Zuid-Amerika en het Caribisch gebied aan de beurt. De MAN wil daarbij de Chinezen een concessie geven voor 40 jaar (dat zijn wel twee generaties!), Onvoorstelbaar wanneer je weet dat er raffinage overcapaciteit is in de wereld en het verbruik van fossiel brandstof alleen maar terugloopt (behalve in China en India). Waarschijnlijk zitten ‘onze politici’ (ook van de zg ‘goede partijen’) en de vakbonden in de greep van de olie-wereld. Daarom zal er niets veranderen en blijven we opgescheept zitten met een raffinaderij, die ook na verplaatsing relatief weinig oplevert voor het eiland (in termen van werk en geld). En dat terwijl zoveel goede alternatieven zijn

  2. Postman441

    Je angst is terecht. Er wordt teveel gefocust op de olie raffinaderij en de Chinezen. En natuurlijk is het mooi dat de chinezen willen investeren en dat het allemaal ten goede komt van de bestrijding van werkeloosheid. Maar precies wat je zegt er zijn alternatieven. En persoonlijk vind ik dat er serieus gekeken moet worden naar Green Town. Jammer dat er weinig tot geen aandacht daaraan wordt geschonken door de politici. Zolang ze bang zijn om stemmen te verliezen, doen ze dat niet. Maar milieu en gezondheid is net zo belangrijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *