30 C
Willemstad
• maandag 20 september 2021 18:24

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Presentatie veilig verkeer aan de vaste commissie staten

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord.

Presentatie veilig verkeer aan de vaste commissie staten op 29 jan 2019 met diverse illustraties (download mogelijk)

- Advertentie -

Presentatie Staten 29 Jan 2… by on Scribd

Henk Pasman,
Curacao

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

25 reacties

 1. @Commentpolis
  Ok, duidelijk nu. Ik wist niet dat het mede om de vlaggetjes ging, maar inderdaad een computer algoritme is soms onverbiddelijk.
  Wel heb ik geconstateerd dat sommige van mijn inzendingen en/of reacties links en rechts tamelijk wat rode vlaggen veroorzaken.

  @TRUI – [naar het schijnt een oudhollandse alias voor ‘Prinses’]
  Inderdaad ben ik soms een moeilijk persoon. Mijn moeder [inmiddels 96 en nog steeds ‘bij’] placht vaak te zeggen:
  “Je hebt een kop als een Garnaal” – Zij deed dat overigens niet in het Latijn, daarom houd ik het ook in het Makambanees.

  Anyway, bedankt voor de ‘support’.
  Mag ik het ook op ‘Pai Ayanokoji’ houden in plaats van Luscus?

  ‘Sit Tibi Fausta Nox’ voor vandaag.

 2. Niet moeilijk doen, Frits, gewoon 1 naam aanhouden. Doe ik ook.

  Je bijdragen aan dit forum zijn interessant, al val je vooral op omdat andere bijdragen zo slecht zijn (Beflapas!). In het land der blinden is eenoog, Frits, koning.

  Of, zodat La Stiwz het ook begrijpt:
  in regione caecorum rex, Frits, est luscus

 3. @Commentpolis | 6 februari 2019 om 06:00 |
  Ik gebruik geen ALIAS. Dit is mijn volledige naam.
  De toevoeging W&W werd alleen gedaan ten behoeve van de heer? / mevrouw? / mejuffrouw? LaStiwz. Die meent ‘gegarandeerd’ te weten dat ik tenminste één van de 3 door hem/haar genoemde [eerzame] beroepen uitoefen(de).

  @Frits Pel en @Frits Pel (W&W): het door mij gebezigde woord “alias” betreft de “naam” boven de betreffende post. Het probleem is, dat als er vanaf hetzelfde IP adres, met hetzelfde email adres en een ander(e) dan gebruikelijk(e) alias/naam wordt gepost er in de beveiliging een aantal vlaggetjes omhoog gaan staan en ik e.e.a. handmatig moet gaan goedkeuren. Aangezien ik vlaggetjes niet mooi vind, wil ik deze zo min mogelijk zien.
  Of uw naam of alias Frits Pel is doet voor mij totaal niet terzake. U gebruikt OF Frits Pel OF Frits Pel(W&W)

  M.v.g. Commentpolis

 4. Nulla Tenaci Invia Est Via
  [Dit komt aardig in mijn richting, ook in professionele zin]
  Hasta la Vista

  N.b.
  Opmerkelijk is dat ene ZwitSal nooit zal toegeven dat een ander soms ook gelijk heeft.
  Moge hij worden verwezen naar een aforisme toegeschreven aan:
  • Chilon van Sparta (Chilon I 63, 25)
  • Heraclitus
  • Pythagoras
  • Socrates
  • Solon van Athene
  • Thales van Milete

  ‘γνῶθι σεαυτόν’
  ^^^^^^^^^^^

  @Frits, wilt u s.v.p. één alias gebruiken.

  M.v.g. Commentpolis.

 5. @Frits: nog één keer en dan geef ik het op:

  Ach laat maar.
  Je bent gegarandeerd of een militair, of een leraar, of een politieagent. Het soort mens dat nooit kan zeggen dat iemand anders gelijk heeft.

 6. @Marian

  Welk taalgebruik ook wordt gebezigd maakt voor LaS niets uit. Het kwartje zal nooit vallen.
  BEATI PAUPERES SPIRITU
  [Mattheus 5 vers 3]

  Ter verdere verduidelijking voor de andere lezers die het wel begrijpen:
  “In de exacte wetenschappen wordt ceteris paribus [clitorus paribus, beter (be)grijpbaar voor Marian] zelden gebruikt, omdat in deze vakgebieden veel onderzoek in laboratoriumomstandigheden plaatsvindt en de ‘overige’ grootheden in grote mate gelijk gehouden kunnen worden; de aanname is dan niet nodig”.

 7. Heren, kunnen jullie je taalgebruik aanpassen aan het gemiddelde niveau van de KKC lezer, die nog nooit van clitoris paribus gehoord heeft?

 8. Ik zet er de volgende keer wel ceteris paribus onder.

  Voorts met kreukelzone, of gemaakt van klei of eendenveertjes, als de massa en de snelheid gelijk is, blijft de kinetische energie gelijk.

 9. @LaStiwz | 4 februari 2019 om 20:17 |
  Alhoewel er voor 1862 nog geen voertuigen met verbrandingsmotor waren, zullen René Descartes, Christiaan Huygens, Isaac Newton en zelfs Daniel Bernoulli de stelling van LaS NIET onderschrijven, zeer zeker ten aanzien van de huidige auto’s.

  Tussen botsende voorwerpen wordt impuls en energie uitgewisseld.
  De volgende botsingen kunnen worden onderscheiden:
  1. Volkomen elastisch
  2. Volkomen inelastisch
  3. Onvolkomen elastisch

  Ad 1. De botsende lichamen zijn ZEER stijf en sterk. In dit geval heeft LaS wel enigszins gelijk. De totale kinetische energie is gelijk aan de som van de kinetische energie van elk voertuig. Echter; de totale ‘ímpuls’ is 0 [nul]. Zie hieronder
  Ad 2. De botsende lichamen zijn zo slap als b.v. klei.
  Ad 3. Bij de botsende lichamen wordt de kinetische energie geheel of gedeeltelijk gebruikt voor vervorming van het object. De hedendaagse auto’s zijn allemaal uitgerust met een kreukelzone en als deze goed is ontworpen en uitgevoerd, zal die de opgebouwde energie van beide voertuigen omzetten in vervorming en warmte (inwendige wrijving).

  Als in het eerder door LaS gehanteerde voorbeeld de auto’s een snelheid van 80 km/u hebben zal de eindsnelheid NUL zijn, mits de massa’s en de kreukelzones van beide voertuigen vergelijkbaar zijn en natuurlijk de kinetische energie helemaal wordt afgebouwd. (Hetgeen bij 80 km/u echter onwaarschijnlijk is, maar dit terzijde).

  De krachten als gevolg van de vertraging is de resultante van een algoritme waar de hoofdrol wordt gespeeld door de snelheid alsmede lengte en vervormbaarheid van de kreukelzone. Als die ‘volkomen week’ is zal er geen stoot in tegengestelde richting zijn omdat de impuls van beide massa’s 0 [nul] is. De totale kinetische energie na de botsing is ook 0 [nul]. Voor de inzittende geldt dat zij in dezelfde tijd van 80 km/u naar 0 km/u tot stilstand komen. Dit is bepalend voor de ‘klap’ die zij krijgen.

  Indien één van boven omschreven voertuigen tegen een massieve (betonnen) muur botst, zijn de parameters (snelheid, kreukelzone specificatie, etc.) identiek. M.a.w. de inzittende bereikt in dezelfde tijd een snelheid van 0 km/u en ondervindt derhalve praktisch dezelfde krachten als in de hiervoor uiteengezette frontale botsing.

  Q.E.D.

  Voor bewegende simulaties zie ook:
  http://www.walter-fendt.de/html5/phnl/collision_nl.htm
  https://phet.colorado.edu/sims/collision-lab/collision-lab_nl.html

 10. @Frits Pel zegt:
  “…FRONTALE BOSTING BIJ 80 km/u
  Dit is niet hetzelfde als een botsing bij 160 km/u. Iedere inzittende blijft een snelheid van 80 km/u houden. Een frontale botsing met een andere auto is alsof je, in dit voorbeeld, met 80 km/u tegen een massieve betonnen muur rijdt, mits beide auto’s ongeveer even zwaar zijn….”

  Dit is pertinent onjuist. Als ik met een snelheid van 80km/u tegen een betonnen muur rijdt, komen hier exact de helft aan krachten uit voort als dat ik met 2 auto’s, elk 80 km/h, frontaal op elkaar knal (massa beide voertuigen is gelijk).
  Dit komt neer op een botsing met een “stilstaande” muur en een snelheid van mijn voertuig van 160 km/h.

  Analoog aan jouw voorbeeld, dat indien 2 auto’s (massa gelijk) met een snelheid van elk 80 km/h op elkaar knallen, inderdaad 80km/h gaan (t.o.v een stilstaand object, maar wel degelijk een snelheid van 160 km/h t.o.v. elkaar hebben.
  Vandaar mijn opmerking, als ik dezelfde foutieve denkwijze van jou hanteer, dat als ik stil sta (snelheid is NUL), en een auto rijdt met 80 km/h tegen mij aan, ik volgens jou niets zou hebben. Ik stond immers stil.

  Nogmaals 2 auto’s elk 80 km/h geeft eenzelfde kracht als één auto’s van 160 km/h op een betonnen muur, of één van 10 km/h en één van 150 km/h, of één van -20 km/h (rijdt achteruit) en één van 180 km/h.
  Maar dat gaat blijkbaar te snel voor jou,

 11. @LaStiwz | 4 februari 2019 om 01:11 |
  Gelukkig dat LaZwets stilstaat en een (denk)snelheid van ‘NUL’ heeft. Hij veronderstelt dat hem niets gebeurd als iemand met 80 tegen hem aanrijdt.

  Prima, houden zo. Het zijn echter niet mijn woorden.

  “Lire et Interpréter bien n’est pas Fusée Sciense”
  [prfsr FP]

 12. @Frits Pel zegt: “…FRONTALE BOSTING BIJ 80 km/u
  Dit is niet hetzelfde als een botsing bij 160 km/u. Iedere inzittende blijft een snelheid van 80 km/u houden…”

  Tuur lijk @Frits. Ik sta stil, ik Heb een snelheid van NUL. Iemand rijdt met 80 tegen me aan. Volgens jou kan mij niets gebeuren , ik heb immers een snelheid van NUL.

  Weet je wat daar op rijmt? Ge….

 13. ENKELE AANTEKENINGEN & TOELICHTINGEN

  Het totale wegennet in Nederland heeft de volgende verdeling
  1. Rijkswegen 3,7%
  2. Provinciale wegen 5,8%
  3. Overige wegen 90.5%

  Op de rijkswegen zijn tenminste 2 rijstroken per rijrichting, dus minimaal 4 stroken.
  Op de meeste provinciale wegen is er slechts 1 strook per richting.
  De overige hebben over het algemeen 1 strook per richting, maar in de grote steden kunnen dit ook 2 of 3 stroken per rijrichting zijn over korte afstanden.

  Ad. 1 toegestane snelheid 80 -130 km per uur
  Ad 2 toegestane snelheid 50 – 100 km per uur
  Ad 3 toegestane snelheid 30 – 80 km uur

  Gemiddeld zijn de provinciale wegen 3 gevaarlijker dan de rijkswegen en worden daarom soms ook ‘dodenwegen’ genoemd. Heel vaak wordt er tegen een boom gereden. Curacao heeft veel minder bomen langs de wegen en derhalve wordt wegens gebrek hieraan een tegenligger frontaal aangereden.

  Curacao heeft ook wegen met tenminste 4 rijstroken:
  Ringweg 15,85 km
  Helmund Wiels Boulevard 6,25 km
  Nieuwehavenweg 3,25 km
  Jan Noordduynweg (gedeeltelijk) 0,25 km
  Zegu – Weg naar Hato 3,20 km
  TOTAAL (plus minus) 28,80 km

  Hoeveel km aan wegen Curacao heeft is mij niet bekend. Nederland heeft ca.410 inwoners per km2 en Curacao ca. 350 inwoners per km2. Op basis hiervan zou globaal kunnen worden afgeleid dat hier ongeveer 1250-1300 km aan wegen is, inclusief de onverharde wegen.

  Dit zou betekenen dat onze wegen met tenminste 4 rijstroken ongeveer 2,3% van het totale wegennet zijn.

  FRONTALE BOSTING BIJ 80 km/u
  Dit is niet hetzelfde als een botsing bij 160 km/u. Iedere inzittende blijft een snelheid van 80 km/u houden. Een frontale botsing met een andere auto is alsof je, in dit voorbeeld, met 80 km/u tegen een massieve betonnen muur rijdt, mits beide auto’s ongeveer even zwaar zijn. Als 1 auto (aanmerkelijk) meer massa heeft dan worden de inzittenden hiervan aan minder g-krachten blootgesteld dan de inzittenden van de andere auto.

 14. We sturen een dansleraar en een huisarts en 6 andere onbenullen van Statenleden naar een peperdure hitech verkeersbeurs in Europa, wat de KKC lezer (ik niet) nog zou accepteren als de basis verkeersvoorzieningen hier in order waren – maar die zijn alles behalve in orde.

  Hoe vaak doen verkeerslichten op superdrukke kruispunten het hier niet?

  Op hoeveel plekken is de belijning van het wegdek geheel verdwenen? Je moet linksafslaan via een voorsorteervak dat je niet of nauwelijks ziet en door de tegenligger als zijn weghelft wordt aangezien, met alle risico’s van dien.

  Come in Stephen Walroud, of doe nog een dansje.

  Come in Marilyn Mozes, of schrijf nog een recept uit.

 15. @Frits Pel: ik ga er vanuit dat die factor 3,6 klopt. Echter in Nederland rijden ze, als ze 130 rijden allemaal in dezelfde richting.

  Op Curacao rijden ze 80 op een tweebaansweg. Je tegenligger waar je tegenaanrijdt, rijdt ook 80.
  De botsing vindt dan plaats met een klap gelijk aan 160km/h.

 16. Zoals in de onderstaande reacties reeds werd aangegeven is de verhandeling van Henk Pasman een prima samenvatting van wat er zoal mankeert en hoe e.e.a. kan worden verbeterd.

  Het aantal aanrijdingen en doden in het verkeer is inderdaad absurd hoog:
  Curacao: ca. 20 doden per 100.000 inwoners
  Nederland: ca. 5,6 doden per 100.000 inwoners

  Dus op basis van de omvang van de bevolking vallen er op Curacao ongeveer 3,5 keer !meer doden in het verkeer. Dit terwijl de maximum snelheid in Nederland 130 km/u is en op Curacao 80 km/u. De opgebouwde energie bij 130 km/u is en factor 3,6! hoger dan bij 80 km/u. Er is een causaal verband tussen de opgebouwde energie en de ernst van de gevolgen bij een aanrijding. Uitgaande van deze cijfers zouden er Pro Rata meer ernstig gewonden en doden in Nederland moeten zijn. Niets is minder waar. Verhoudingsgewijze is het Curaçaose verkeer plus minus een factor 12 tot 13 onveiliger dan het Nederlandse verkeer.

  Dit geeft overduidelijk weer hoe belabberd het er voorstaat met de rijvaardigheid en mentaliteit van onze chauffeurs alsmede de conditie van de infrastructuur met bijbehorende voorzieningen en het straatmeubilair.

  Naar goede raad en adviezen wordt door onze politici en (hoge)abtenaren niet of nauwelijks geluisterd. Natuurlijk niet, dat tast het (narcistisch?) eergevoel aan van de dames en heren.

  Ja, we weten het toch;
  NOS MES POR – a m h !

 17. Ik vind het niet aflatende enthousiasme van Henk Pasman toe te juichen. Alleen, net zoals “Henk” aangeeft, of het te begrijpen is voor de zo bijster intelligente statenleden cs hier, waag ik te betwijfelen.

  @Henk(1) s.v.p.één alias gebruiken.

  M.v.g. Commentpolis

 18. Dank heer Pasman voor uw niet aflatende moeite om de broodnodige verkeersveiligheid te bereiken op dit rotsje. Triest is dat dit door burgers geïnitieerd en aangedragen moet worden die dit blijven verdedigen zoals u.

  Vanuit de Staten zowel als de regering klinken alleen maar beloftes, en er volgen geen daden. Tenzij men met een waanzinnig grote delegatie naar een verkeersbeurs kan gaan, maar zelfs dan horen we daar niets meer van, geen verslag van gezien, geen aanbevelingen, helemaal niets. We doen maar wat.

  Succes met de presentatie met hopelijk positieve gevolgen.

 19. Prima stuk.

  Maar waarom we het moeten laten beoordelen door een dansleraar, een dj, een huisarts, een mislukt hulpje personeelszaken en een voormalig kopieerapparaatbediende van de politie te Bandabou is mij een raadsel.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 20 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | BnnVara blijft bij stelling over salaris bankdirecteur Curaçao

Met filmpje BnnVara houdt vast aan de stelling dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 460.000 euro per jaar verdient, ook al...

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...
- Advertentie -