Ingezonden | Open brief minister Plasterk

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we James Finies aan het woord

BETREFT: INTENTIE Den Haag overname eilandstaken BES-eilanden

Geachte heer Plasterk,

Wij hebben via de media vernomen van uw plannen en intenties van uw concept-kabinetsreactie op het rapport Spies, waarin u onder andere voorstelt om de rest van de eilandstaken over te nemen door de RCN.

Het is voor ons onbegrijpelijk hoe u en uw kabinet menen boven de democratie en boven de wet te staan. U negeert compleet de fundamentele rechten en de democratische stem van het volk van Bonaire en u toont geen enkel respect voor ons volk dat u meent te vergelijken met een gemeente in Nederland. Het is erg duidelijk dat u geen enkele morele of humane basis bezit en uw eigen agenda wil doordrukken op dit nederige, gastvrije volk. Nogmaals, Bonaire is geen gemeente maar een volk. Net als uw volk Nederland is waar u bij hoort, heeft Bonaire een eigen cultuur, taal, tradities, normen en waarden en identiteit en heeft het volkenrechten verworven die u dient te respecteren.

De discussie over de legaliteit van deze structuur is inmiddels achterhaald op 18 december jongstleden, waarbij het volk van Bonaire uw inlijving of geforceerde illegale integratie in uw Nederlands staatsbestel heeft verworpen en er nu geen enkele wettige basis meer is om uw bezetting en besturen van ons volk door te blijven drukken. Het volk heeft nooit hiervoor gekozen en heeft het officieel in het december-referendum verworpen. Uw taak is nu als verantwoordelijke bestuurder om uw eigen akkoorden in de Verenigde Naties en hogere wetgeving te respecteren en deze illegale staatsstructuur te stoppen.

Uw invloed op ons eiland is al te groot en u negeert alle onderzoeken, protestacties, brieven et cetera die duidelijk aanwijzen dat de bevolking van Bonaire ongelukkig hierdoor is en u stuurt aan op een totale overname van onze lokale bestuurstaken door uw RCN.

Hierdoor geeft u ons eigenlijk geen andere optie op dit moment om u mede te delen dat, Nee is Nee, en dit onacceptabel is en dat wij het recht hebben om voor onze rechten op te komen en dat uw RCN en neokoloniale staf en beleid niet meer welkom zijn op ons Bonaire en het tijd wordt om af te bouwen, over te dragen en te repatriëren.

Met vriendelijk groet,

JAMES FINIES

(Nos Ke Boneiru Bek)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *