Ingezonden | Ook een Open Brief aan de Minister van Onderwijs

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ace Suares aan het woord.

Zeer Geachte Mevrouw de Minister,

Wellicht hebt u de afgelopen dagen de open brief van de heer Louis Hilgers gelezen, waarin hij een lans breekt voor ‘VO-content’. Dat is open en grotendeels gratis digitaal lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs (VO) in Nederland.

Ik sluit me graag aan bij het stuk van Louis, maar ik wil me ook richten op het Funderend Onderwijs (FO) en Speciaal Onderwijs (SO). Voor zowel SO, FO en VO is er inderdaad een voorraad open en gratis digitaal lesmateriaal beschikbaar. UNESCO heeft zelfs een speciaal programma dat kan helpen in het beschikbaar stellen van deze ‘Open Educational Resources’. Maar het vertalen van deze leermiddelen uit Nederland of de Verenigde Staten of welk ander land dan ook, gaat deels voorbij aan onze eigen identiteit. Niet alleen wat betreft de taal, maar ook wat betreft de cultuur en de omgeving waarin onze kinderen leven. Het mag toch duidelijk zijn dat het beeldmateriaal dat gebruikt wordt bij een reken- of taalles, geen enkele aansluiting vindt bij de omgeving van onze kinderen? En dat geschiedenislessen overgenomen van Nederland niet de geschiedenis van ons land belichten?

Wij beschikken over één van de meest zeldzame koraalriffen van de wereld, maar daarover is in de aanwezige digitale leermiddelen niets te vinden. Een goed voorbeeld van hoe het wel moet, is ‘Sazon’, een online leermethode voor de kunstvakken. Daarin wordt vanuit een Caribisch perspectief de kunstgeschiedenis beschreven.

Sazon is inmiddels examenstof voor HAVO en VWO leerlingen. Een ander voorbeeld is de online lesmethode van SIFMA, voor het vak ‘verzorging’. Ik roep u dan ook op om gretig gebruik te maken van alle bestaande online leermiddelen, maar toch ook vooral te investeren in leermiddelen die de schoonheid, waarde en geschiedenis van ons eigen land en onze regio benadrukken.

We hoeven het wiel niet uit te vinden, maar wel aan te passen voor onze kinderen, hun omgeving, hun taal en cultuur. Een deel van het materiaal, zoals ‘Tempu Tempu’ van NAAM kan tegen geringe kosten digitaal gemaakt worden, en zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Digitaal lesmateriaal (gratis en open) is de sleutel voor de ontwikkeling van Curaçao. Dit is hét moment om grote stappen te maken. Een unieke kans om met heel het land de 21ste eeuw te betreden.

Ik vraag dan ook van u en de regering van PAR, MAN en PIN om niet de gemakkelijkste weg te kiezen. Maak, zoals Hilgers aangeeft, een cultuuromslag naar modern én eigen onderwijs. Voor alle kinderen.

Ace Suares,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *