Ingezonden | NBC: Goed idee?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Piet Karremans aan het woord.

Aan het personeel van de Belastingdienst werd onlangs – wederom – kenbaar gemaakt dat per 1 januari 2021 de Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao (NBC) wordt opgericht. Hierin zullen de Inspectie der belastingen, de Ontvanger en de stichting BAB (Belastingaccountantsbureau) samen opgaan met één directeur aan het hoofd. De NBC, of ook wel Nieuwe Belastingorganisatie (NBO), is een onderwerp dat al meer dan tien jaar zo nu en dan de kop op steekt.

Tot op heden is deze NBC, tot wanhoop van de diensthoofden, nooit gerealiseerd maar er is de afgelopen jaren al wel veel belastinggeld besteed aan onderzoek hiernaar. Verschillende consultantsbureaus hebben zich hier al over gebogen (en er goed aan verdiend). ‘De kost gaat voor de baat uit’ zullen we maar zeggen. Wat onduidelijk blijft in de huidige communicatie is waarom deze NBC nu eigenlijk nodig zou zijn. De standaardtermen als ‘efficiency’, ‘verbeterde dienstverlening’ en ‘verhoging van de belastingopbrengsten’ komen weer naar voren, echter zonder concreet aan te geven hoe de geforceerde samenvoeging van deze drie entiteiten nu tot betere resultaten zal leiden.

Waarom moet SBAB, die als overheidsstichting over een eigen salarisstructuur beschikt, mee in deze integratiedrift? Hoe gaat dit tot betere dienstverlening en hogere belastingopbrengsten leiden? Met SBAB kan toch gewoon een ‘Service Level Agreement’ worden afgesproken waarin wordt vastgelegd welke prestaties zij moeten leveren? Daarvoor hoef je toch niet in één organisatie te zitten? Als de integratie een negatief gevolg heeft voor de beloning van de medewerkers van SBAB dan kan dit betekenen dat juist dat hoger opgeleide medewerkers de overstap naar de commerciële sector (lees: belastingadvieskantoren) maken en er dus veel kennis en ervaring verloren gaat.

Dat de dienstverlening van de belastingdienst moet worden verbeterd, daar zullen we het allemaal mee eens zijn. Als klant word je nog steeds vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Helemaal sinds de brand van vorig jaar is het voor belastingplichtigen zeer lastig geworden om te achterhalen waar je voor welke diensten moet zijn. De dienstverlening is compleet versnipperd over meerdere locaties. Dit heeft, ook voor het personeel, al veel te lang geduurd. Steeds weer zijn door het ministerie van Financiën beloftes gedaan over alternatieve huisvesting (waaronder het WTC) en even zo vaak worden deze beloftes weer verbroken. Het lijkt binnen Financiën niet mogelijk om dit soort projecten op een professionele manier te leiden.

Ook de inzet van ‘vrijwilligers’ heeft daar helaas niets aan kunnen veranderen. De minister heeft al vrij snel na de brand aangekondigd dat het huidige gebouw aan de Regentesselaan zal worden gesloopt en dat op dezelfde locatie een nieuw onderkomen zal verrijzen.

Vooralsnog staat het oude gebouw nog onaangeroerd. Een aankondiging van de openbare aanbesteding voor de sloop van het oude gebouw en de constructie van een nieuw gebouw hebben we nog niet in de krant zien staan. Het is dan ook de vraag wat de status is van deze plannen. En misschien nog wel belangrijker en vooral in deze tijd: Hoe gaat dit betaald worden? Wat ook opmerkelijk is, is dat voor zover bekend tot op heden geen vacature is gepubliceerd voor de nieuwe functie van directeur van de NBC. Je zou verwachten dat deze vacature al lang in de dagbladen en op internet zou hebben gestaan om de sollicitatieprocedure nog vóór jaareinde te kunnen afronden. Voor zo’n belangrijke functie wil je immers de best mogelijke kandidaat en wil je je niet weer beperken tot een interim-aanstelling of, erger, ‘family and friends’.

De tijd zal het leren, maar de angst bekruipt menigeen dat we ook hier weer moeten gaan concluderen dat ‘we het nooit zullen leren’ en dat er toch weer een ‘bekende naam’ uit de hoge hoed komt. Per definitie leidt dit al tot afbreuk van de effectiviteit van de NBC, waar integriteit als kernwaarde bovenaan moet staan.

Een directeur die middels nepotisme wordt geplaatst kan nimmer het benodigde aanzien vergaren dat voor een dergelijke functie noodzakelijk is. Het zou een valse start van een eventuele NBC zijn, ook voor het personeel dat al zo lang in onzekerheid verkeert.

Piet Karremans,
Curacao

4 Reacties op “Ingezonden | NBC: Goed idee?

 1. Wat voor Good governance “code of conduct” haneert de overheid eigenlijk?
  Is er wel eentje?

  Zo ja: Is daar dan niets in opgenomen over het aanstellen van F&F (Friends & family)?

  Zo niet: Dan geeft dat aan hoe ontzettend achterlijk we zijn op het gebied van goed bestuur.
  Vooral onwillig om hier verandering in te brengen.

  Het getuigt absoluut van slechte smaak en respectloisheid dat een Minister zijn dochter aanstelt als assistent, adviseur, consultant of andere verzonnen titel.

  Nota bene een Minister van de partij ” “Moveshon Alsa Nashon”.
  Een partij die tot nu toe “de Natie” alleen maar de afgrond in heeft geholpen.

  Ik weet niet wat ze bedoelen met “Alsa Nashon”
  Maar het heeft in elk geval niets met het opkrikken van integritreit en smakelijk bestuur te maken.

  Want als er iets onsmakelijk is dan is het het feit dat er nu een Minister in de ministerraad zit die de miljoenensalarissen heeft uitgedeeld aan ( familieleden van) partijvazallen

 2. Het wandelende stafblad Constantia en randdebiel dj Doran in de Staten alsmede de hoerenkastuitbater Alfonso Trona met alleen lagere school op zijn CV als directeur Belastingdienst zijn voldoende bewijs dat we een corrupt boevennest en een apeneiland zijn.

 3. Sinds Paul de Geus zich als vrijwilliger heeft opgeworpen een oogje in het zeil te houden/advies te geven over het reilen en zeilen bij de Belastingdienst komt alles in een stroomversnelling…..

 4. En dan trona als directeur?? Die heeft z’n hoerenbak al, geef liever die job aan ‘n academicus, niet aan iemand met alleen basis onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *