32 C
Willemstad
• maandag 5 juni 2023

PBC | Oplossing voor wachtlijst bij CMC

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft ingegrepen in de problematiek van de wachttijden voor operatiepatiënten. Met ingang van maandag 5 juni een wordt een...

PBC | ‘Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles zitten ver onder de inkomensnorm van de LNT’

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles/GGz Curacao verdienen niet een veelvoud van het maximum, dat is vastgesteld in de nieruwe Wet Normering Topinkomens, LNT....

PBC | Eerste kwartaal 2023 ziet honderden onbeantwoorde brieven aan ministers

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Tijdens het eerste kwartaal van 2023 zijn er maar liefst 181 brieven, afkomstig van Statenleden en gericht aan ministers, onbeantwoord gebleven. Minister van Algemene...

PBC | Regering Curaçao zoekt 650 miljoen om pensioenen ENNIA te redden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Er is zeker 650 miljoen nodig om de pensioenen van ENNIA te redden. De regering van Curaçao heeft besloten op zoek te gaan naar...

PBC | Uitspraak in hoger beroep tegen Ansary uitgesteld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD.- Halverwege deze maand kondigt het Gemeenschappelijk Hof de datum van de uitspraak aan in de zaak die de Centrale Bank/ENNIA tegen Ansary & Co hebben...

PBC | Rojer wil in Parijs revanche op Spelen

Persbureau Curacao PARIJS – Jean-Julien Rojer wil zich volgend jaar op de Olympische Spelen revancheren. Twee jaar geleden liepen de Spelen van Tokio op een grote teleurstelling uit,...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Otmar Oduber: de meest corrupte minister van Aruba

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Otmar Oduber: de meest corrupte minister van Aruba
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mr. Edwina Henriquez aan het woord.

Aan de Koninkrijksministerraad
Zijne Excellentie de Minister-president van Nederland, tevens Minister van Algemene Zaken en Voorzitter Koninkrijksministerraad, de heer M. Rutte

D.t.k.v. Zijne Excellentie de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties,
De heer R. Knops
De heer Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Oranjestad, 22 Augustus 2019

Mevr. Mr. M.M.E. Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization
Savaneta 109-D
Aruba
Tel: 00-297-5847263
Cell: 00-297-5608935
Mail-adres: [email protected]

Zijne Excellentie,

Betreft: Verzoek om op basis van artikel 43 lid 2 Statuut om Aruba onder curatele te plaatsen wegens schending van de Mensenrechten en het gebrek aan respect voor de democratie op Aruba.

Dit is een onderdeel van een langer verzoek aan de Koninkrijksregering.

Minister Otmar Oduber: de meest corrupte Minister van Aruba.

Uit eigen onderzoek in 2013 heb ik de rechter in Eerste Aanleg en drie rechters in Hoger Beroep ervan kunnen overtuigen dat de huidige Minister van Infrastructuur, Otmar Oduber corrupt is. Vide bijlagen.

Tijdens genoemd onderzoek constateerde ik, dat Minister Otmar Oduber gebruikmaakt van stromannen om zijn eigendom van de diverse bedrijven, te maskeren. Minister Otmar Oduber is eigenaar van het grafisch bedrijf, Graphix and Beyond, waaronder heel veel schuil gaat; dit bedrijf staat op naam van Ralph Maduro en de vrouw van Minister Otmar Oduber, Lisette Chung; daarnaast fungeert de partner van Ralph Maduro, Natasha Roga als stroman voor Minister Otmar Oduber.

De beide radio-stations van Minister Otmar Oduber, waarvoor hij trouwens in 2013 contant heeft betaald, staan op naam van Ralph Maduro. Thans is naar buiten gekomen, dat Minister Otmar Oduber in 2014 via Ralph Maduro, een verzoek heeft ingediend om 3000 vierkante meter grond aan de prime lokatie, Avenida Watty Vos Boulevard te verkrijgen ten behoeve van zijn radio-station, Power FM 101.7.

De voormalige Minister van Infrastructuur, Benny Sevinger heeft deze stuk grond na twee dagen toegekend aan de stroman van Minister Otmar Oduber, Ralph Maduro. Vide bijlage. Vertaling tekst in Papiamento: “Een andere vereiste van Otmar voor zijn partner. Getekend en geaccordeerd in 2 dagen. Terrein voor radio Otmar.”

Minister van Infrastructuur Otmar Oduber is voornemens om een 300 miljoen kostende vuilverbrandingsoven aan te schaffen, waardoor de Arubaanse schuld kan oplopen tot 125% van de GDP. Minister Otmar Oduber heeft de sleutel tot het Kabinet mr. Evelyn WeverCroes I.

Minister Otmar Oduber eistte de portefeuille van Infrastructuur en Milieu voor zich op. Ook is bekend dat Minister Otmar Oduber defacto achter de schermen als Minister-President fungeert, aangezien Minister Otmar Oduber alles kan doen en laten, wat hij wil, zonder dat mr. Evelyn Wever-Croes hem op zijn gedrag mag attenderen.

Immers, Minister Otmar Oduber voelt zich gesterkt door het feit dat hij de sleutel heeft tot de regering mr. Evelyn Wever-Croes I en hij laat het letterlijk aan mr. Evelyn Wever-Croes blijken, door met zijn bos sleutels te rammelen, zodra mr. Evelyn Wever-Croes hem iets verwijt.

Minister Otmar Oduber meent de eigenaar te zijn van de overheidsvuilophaaldienst, Serlimar en hij bepaalt dat zijn bedrijf Graphix and Beyond alle reclame voor Serlimar, mag uitvoeren. Van een campagne-sponsor heeft hij een groot pand verhuurd, betaald uiteraard door het Arubaanse volk.

Van hieruit worden miljoenen aan overheidsgelden naar de bedrijven van Minister Otmar Oduber gesluisd via zijn stromannen Ralph Maduro; zijn vrouw, Lisette Chung en Natasha Roga.

Minister Otmar Oduber is voornemens een “incinerator”, een vuilverbrandingsoven voor US $ 300 miljoen ten behoeve van het Land Aruba aan te schaffen. (Economic Policy 2017-2019). Minister Otmar Oduber beweert dat de aankoop van dit vuilverbrandingsoven het Land Aruba geen één gulden zal kosten, aangezien deze aangeschaft zal worden via het zgn. Build-Own-Operate (BOO)- system.

Proyect: Solid Waste Thermal Treatment for Energy Recovery.

Solid Waste Treatment Facility (SWTF) on a Design- Build- Own Operate Transfer (DBOOT) basis. The main objective of the SWTF will be the mass-burn incineration of solid waste in order to produce electrical energy, recover materials for recycling purposes and to reduce the volume of ash residues for sanitary landfilling.

The estimate construction duration of the facility is 1 ½ years afterward of the concession to operate. The developer will perform operation and maintenance duties on the SWTF from commencement date until 20 years after completion of the construction work. At the end of this period the developer will transfer the assets to the Government of Aruba under certain conditions. Bron: RPF, February 2018.

Het gehele voortraject ten aanzien van de aanschaf van deze verbrandingsoven speelde zich buiten het zicht van de Arubaanse bevolking af. Indien de voormalige Parlementslid en ex-Minister voor Milieu, drs. Ambrosio (Booschi) Wever niet alert was om de zaak in de publiciteit te brengen, dan zou Minister Otmar Oduber, deze vuilverbrandingsoven reeds hebben aangeschaft.

Op basis van een LAR- procedure kwam Booschi Wever in bezit van de nodige informatie. Nu blijkt dat er reeds een bidding heeft plaatsgevonden, zonder dat het Arubaanse volk hiervan op de hoogte was. Aangezien het hier een “fixed bidding” betreft, bestond er geen enkele interesse bij andere bedrijven om een offerte uit te brengen.

Volgens Booschi Wever is het “Waste to Energy Facility” een “SCAM” om miljoenen guldens in de zakken van Minister Otmar Oduber en zijn handlangers te krijgen. W2E is niet duurzaam, niet houdbaar en bovendien zal de W2E miljoenen guldens kosten, waardoor de Arubaanse schuld op kan lopen tot ongeveer 125% van de GDP en de Arubaanse bevolking wordt met deze schuld opgezadeld. W2E is niet goed voor het milieu.

Hoeveel filters er ook worden gebruikt, die trouwens zeer kostbaar zijn, toch zal deze W2E installatie giftige gassen blijven uitgeven, die slecht zijn voor de gezondheid. Volgens Wever zijn deze feiten reeds bewezen. WEB gebruikt geen filters of “scrubbers”, omdat deze onbetaalbaar zijn. Deze filters zullen niet voorkomen dat de giftige gassen in de atmosfeer terechtkomen. Op deze wijze kan niet voldaan worden aan de pretentie en ook niet aan de doelstelling om giftige stoffen in de atmosfeer in te perken.

Een ander argument dat Minister Otmar Oduber gebruikt om met een dergelijke installatie te komen, is gelegen in de veronderstelling dat met de W2E electricteit kan worden geproduceerd via een lagere prijs. Dit is een andere leugen. W2E kan volgens Wever beter omschreven worden als “Waste of Money”. Het is vast komen te staan dat het produceren van energie met behulp van deze technologie veel duurder uitkomt.

Dergelijke installaties drukken financieel zwaar op de burgers, zoals het geval in plaatsen als Harrisburg en Pennsylvania in de Verenigde Staten, die zich recentelijk genoodzaakt voelden om hun installaties te sluiten wegens faillissement. Het is daarom noodzakelijk om een kosten- en batenanalyse te maken om na te gaan of de Arubaanse bevolking de kosten voor een W2E kan dragen, alvorens er een definitief besluit kan worden genomen. Daarnaast zal een installatie van 6 Megawatt ongeveer 360 miljoen gulden kosten en de operationele kosten zullen niet lager uitkomen dan 18 miljoen per jaar. Zoals voorgesteld zal het project 20 jaar in beslag nemen. Dit houdt in dat er 360 miljoen gulden erbij komt.

Volgens Wever is WEB bereid om de brandstof van deze W2E- Faciliteit in te kopen voor US $8 cent per kilowattuur. Een conservatieve berekening levert volgens Wever ongeveer US $ 4.285.440,– aan inkomsten op. Deze inkomsten dekken niet eens 6 maanden operationele kosten. Het is bekend dat het overgrote deel van dergelijke installaties door middel van overheidssubsidies draaien. Met andere woorden het Arubaanse volk zal voor de kosten van deze W2E moeten opdraaien.

Los van het kostenaspect weten wij dat Aruba geen genoeg afval produceert om een installatie van 6 Megawatt op capaciteit te laten draaien. Dit houdt in dat Aruba afval moet gaan importeren. Nederland en China importeerden vuil, maar zijn volgens Wever hiermee gestopt.

De vraag rijst wie voor de kosten van de investering en de operatie van dit W2E- project zal opdraaien. De bedrijven die hebben mee gedaan aan de “fixed-bidding”, zijn geen filantropische instellingen en zij zullen hun “return on investment” inclusief winst opeisen.

Wanneer wij deze W2E-project analyseren, volgt volgens Wever, slechts één conclusie mogelijk: ,,Zowel Aruba als het Arubaanse volk hebben er geen belang bij dit “sprookje” of “scam”.

Wat dan wel, vraagt de heer Wever zich af? Uit diverse rechtzaken bij het GEA is gebleken dat de “Waste Away Proyect” van Bouldwin & Lawson (B&L) goed heeft gefunctioneerd en met een investering van 5 miljoen gulden kan dit project weer operationeel worden gemaakt. Vergeleken met de kosten voor de W2E- project zijn deze kosten minimaal.

Minister Otmar Oduber heeft volgens Wever niet eens nagedacht, waarom er geen gegadigden waren om een bidding te doen voor de W2E- faciliteit, terwijl er 27 bedrijven zich bij de RFI hebben aangemeld. Minister Otmar Oduber verwijt dit gebrek aan interesse aan de korte tijd en de complexiteit van de materie. De vraag rijst waarom de Minister deze bidding niet in December 2018 heeft laten plaatsvinden, toen de lokale bedrijven voor uitstel hebben gevraagd en DOW heeft geadviseerd om een kleine vuilverbrandingsoven aan te kopen.

Nadat de “tender” is mislukt, wil de Minister koste wat het kost doorgaan met zijn plannen om met deze vuilverbrandingsoven te komen, maar nu op basis van een openbare aanbesteding op grond van uitnodiging of onderhands.

Meegedeeld is dat Minister Otmar Oduber bedrijven zal uitnodigen die een bestek hebben aangevraagd en die hebben aangeven nog steeds geïnteresseerd te zijn in het W2E- project met motivering, waarom zij niet hebben meegedaan aan de eerder gehouden bidding.

De vraag hoe het komt dat er geen enkel bedrijf bereid was aan de bidding mee te doen, kan direct worden beantwoord. Op de eerste plaats is de slechte, financiële positie van Aruba. Niet zo lang geleden werd de Arubaanse bond als “junk” gecategoriseerd. Welke investeerder of bedrijf zal een investering wagen, die rond de half biljoen gulden bedraagt en die met zoveel onzekerheden, gebrek aan transparantie is omgeven en met een Minister van Infrastructuur en Milieu, die meent dat men in zijn “sprookje” moet geloven.

Minister Otmar Oduber volgt dezelfde modus operandi op, als ex-Minister-President, mr. Mike Eman, door projecten waarop hij zijn zinnen heeft gezet door te drukken, zonder de consequenties hiervan voor het Arubaanse volk in ogenschouw te nemen, waardoor Aruba thans diep in de financiële problemen zit.

Een andere reden is het gebrek aan betrouwbare cijfers, zoals hoeveel volume afval Aruba daadwerkelijk produceert; hoeveel afval er achterblijft voor een incinerator nadat het RRR-concept is geïntroduceerd; nadat ECOGAS haar eigen beleid voert ten aanzien van de afvalverwerking; recycling en export van het bewerkte afval naar Colombia.

Daarnaast bestaan er twijfels ten aanzien van de cijfers met betrekking tot de “tipping fee”. Hoe groot is de kans dat deze “tipping fee” zodanig verder ontwikkelt, waardoor de “tipping fee” uiteindelijk onbetaalbaar wordt voor de Arubaanse consument, aangezien er onduidelijkheid bestaat hoe de electriciteit, die de incinerator produceert aan WEB NV zal worden aangeleverd en voor welke prijs. Bovendien moet worden vastgesteld dat WEB Aruba NV op dit moment geen problemen heeft met het produceren van water en electra op Aruba.

Minister Otmar Oduber heeft het Parlement van Aruba nog niet geïnformeerd over zijn plannen voor een W2E-Faciliteit en het lijkt erop dat de W2E- project een solo-project is van Minister Otmar Oduber.

Mw. Mr. Edwina Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization,
Aruba

c.c. Leden van de Tweede Kamer

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties