29 C
Willemstad
• zondag 14 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Maakt ons bestuur zich schuldig aan georganiseerde misdaad?

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Maakt ons bestuur zich schuldig aan georganiseerde misdaad?
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Home » Rechtsbronnen » Wetboek van Strafrecht » Art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie)
Wetboek van Strafrecht Nederland!
Art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie)

Art. 140 Sr
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

VOORWAARDEN
Onvoorwaardelijk opzet
Organisatie:
Gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad.
Aanwijzingen:

Continuïteit (zekere bestendigheid).
Gemeenschappelijke regels/doelstelling (waardoor op de individuele leden druk kan worden uitgeoefend zich aan de regels te houden).
Doel: plegen van misdrijven
Behoren tot de organisatie

Alleen sympathisant zijn is onvoldoende.
Aandeel hebben in/gedragingen ondersteunen die verband houden met het criminele oogmerk.
artikelen bestanddelen crime delict misdaad misdrijf samenvattingen strafrecht wetboek

Ik stel dat wij bestuurd worden door een criminele organisatie die zelfverrijking als oogmerk heeft en die samenwerkt om dit doel te bereiken en dat ze, als misdadigers, vervolgt moeten worden.

De opzet is gemaakt dat door bevolkingsmanipulatie de eigen groep aan de macht komt en blijft met als doel om in georganiseerd verband staats en andere fondsen welke onder beheer van de groep komen te gebruiken voor persoonlijk gewin. Dat deze constructie misschien niet met dit oogmerk ontwikkeld is maar dat het wel vergroeid is tot dit. Dat alle bestuurders hier weet van hebben, en allemaal bij machten waren om het te veranderen en het niet hebben gedaan. Dat het bewust zoveel mogelijke entiteiten (overheids nv’s, stichtingen als mede belang in banken, verzekeringen en dergelijke) heeft gecreëerd om zo het rendement te verhogen.

Dat een doel was voor het creëren van de entiteiten en manipulatie van het onderwijsstelsel een grotere greep op de bevolking/kiezers te krijgen. Dat de groep bewust het mogelijk heeft gemaakt dat criminele organisaties het eiland konden gebruiken voor wit was en illegale financiën, voor hun eigen gewin. Dat de groep door middel van leningen, exorbitante salarissen, door toko en toko deals en andere verplichtingen de staatskas legen en de rekening voor hun gedrag leggen bij de bevolking middels verhogingen van belastingen en prijs van diensten, en zo een economische krimp te veroorzaken.

Deze situatie gaat niet veranderen zolang de groep (regering en oppositie) het voor het zeggen hebben
Het bewijs voor deze beschuldigingen wordt geleverd door de groep zelf. Individuen die, bij een openbaar gemaakt zelf verrijkingsschandaal, of aantoonbare mismanagement, worden, bij herhaling, in andere bestuurlijke functies benoemd of gekozen en daarmee geven ze een georganiseerde samenhang aan. Waardoor artikel 140 van het Nederlandse wetboek van strafrecht van toepassing is.

Persoonlijk denk ik dat het bovenstaande niets nieuws bevat, dat het openbaar ministerie van wege het “opportuniteitsbeginsel” niet tot vervolging overgaat. Dat Nederland niet in gaat grijpen vanwege “inmenging in een buitenlandse aangelegenheid” en dan ook nog eens beschuldigd kunnen worden van koloniaal gedrag.

En intern gaat er ook niets veranderen, zo lang YDK op het standpunt blijft dat de kaste YDC is, wat door blank steeds bevestigd wordt. Blijft de kaste zitten en veranderd er dus niets.

Het gaat veranderen als YDK en blank er achter komt dat de kaste geen van beide is. Dat de kaste van beide (zonder discriminatie) steelt en hun allebei tegen elkaar uitspeelt.

Blank, ydk is je tegenstander niet, de problemen worden niet door ydk veroorzaakt.
Ydk, blank is hier niet om je te koloniseren, ze zien je niet als ondergeschikte en willen, in hoofdzaak, een vreedzame en rechtvaardige samenleving.

Beide willen een goede toekomst voor de kinderen, wat niet gaat gebeuren als de kaste blijft bestaan.

Naam bij redactie bekend,
Curacao

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties