Ingezonden | ‘Leiderschap op Curaçao’

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Miguel Goede aan het woord.

Dit is de titel van een rapport dat verscheen op 1 november 1999. Samen met een team yuppies aan wie ik leiding mocht geven, interviewden wij 50 leiders op Curaçao. De nu overleden journalist Ronnie Rens jr. schreef er een paginagroot artikel over in de Amigoe (Ñapa) van 6 november 1999. Het kreeg de volgende kop mee: ‘Gezocht: Leiders op Curaçao’.

Zijn opening was als volgt: ,,Er is sprake van een diepe leiderschapscrisis op Curaçao. Het leiderschap is versnipperd en is niet in staat een gezamenlijke visie te realiseren. Men weet heel goed hoe de vork in de steel zit, maar is niet bij machte om veranderingen te brengen in de situatie die tot de ondergang van het eiland kan leiden. Dat is de belangrijkste conclusie van een diepgaand onderzoek…”

Deze studie is verricht twee jaar na de studie ‘2020: Creating our Caribbean Future’, omdat wij toen zagen dat het eiland niet aan de gang ging met het creëren van die toekomst. Enkele kenmerken van het leiderschap waren: sterke persoonlijkheid, welbespraakt, charming and caring, crisismanagement, kundig, mensgericht, participatief en op overleg ingesteld. Mindere eigenschappen zijn: gebrek aan realiteitszin, inward looking en defensief, besluiteloos en niet resultaatgericht, onvoldoende kennis, vechtersmentaliteit, (negatieve) role models, op macht belust, eigen belang, emotioneel.

In 1999 werd ook een profiel opgeteld van het nieuwe leiderschap. Kernwoorden zijn: visie, geloofwaardigheid. Servant leadership, ethiek, charisma, kwaliteitsbewustzijn, besluitvaardigheid, kennis van zaken, resultaat gericht, spiritualiteit. In de afgelopen achttien jaar is de studie twee keer herhaald en is het beeld nauwelijks veranderd. Een grote verandering is dat het leiderschap is verjongd, maar dat het verder vaak dezelfde karakteristieken blijft vertonen.

Ik ben van mening dat rond 10-10-‘10 dit leiderschap het zenit, of zo men wilt het dieptepunt, heeft gekend. Ik moet denken aan het onderzoek van het lokale magazine Coaching met de titel ‘Leiderschap in 2021’ in het themanummer van 2016.

Het bestaande leiderschap moet volgende respondenten transformeren van ‘een gedreven door financieel resultaat’ naar een van ‘care and respect for people’. Volgens de respondenten gaat het in 2021 om integriteit, communicatie en het hercreëren van een gedeelde visie. Ook empathie, mensgerichtheid en kennis van zaken.

Ik heb de indruk dat er nu talent aanwezig is die de kans krijgt, al was het maar omdat de natuur haar werkt doet en het oude leiderschap vervaagt. Deze week treedt nieuw politiek leiderschap aan. Het is in ons aller belang dat ze succes boeken. Het is te hopen dat oud en nieuw samenwerken om, waar nodig, kennis en ervaring uit te wisselen. Dit natuurlijke proces zal zich ook in andere sectoren voordoen. Het is niet vanzelfsprekend dat nieuw en jong ook beter is, daar moet bewust aan gewerkt worden.

Miguel Goede,
Curaçao

8 Reacties op “Ingezonden | ‘Leiderschap op Curaçao’

 1. wladimiro matos

  Miguel schrijft:
  “Ik ben van mening dat rond 10-10-‘10 dit leiderschap het zenit, of zo men wilt het dieptepunt, heeft gekend. Ik moet denken aan het onderzoek van het lokale magazine Coaching met de titel ‘Leiderschap in 2021’ in het themanummer van 2016.”
  Echter de van Dale zegt:
  Betekenis ‘ zenit ‘
  Je hebt gezocht op het woord: zenit.

  ze·nit (het; o)
  1
  denkbeeldig punt aan de hemel, loodrecht boven de waarnemer
  2
  hoogste punt

  Wellicht bedoelde Miguel de Nadir i.pl.vd Zenit(h)

 2. @Freesomwriter. Er is dus werk aan de winkel voor Kabinet Rhuggenaath. Vervang de kunstmatige leiders met kwalitatieve leiders. Geen vriendjes, maar talenten. Voor alle posities een vacature uitschrijven. De zittende leiders mogen mee solliciteren. Kijken of ze alweer als beste uit de bus komen. Het liefst de procedure geven aan een echt recruitment bureau en niet Deloitte, want dan gaat alles weer mis.

 3. Er zijn genoeg leiders (YdK) alleen willen ze de politiek niet in omdat de kans is groot dat je eindig als Helmin Wiels. Tewijl je allen maar wil werken voor een betere samenleving voor alle burgers op Curacao.

  Onze samenleving is verrot, heel veel idioten zijn bereid om een andere te vermoorden voor een fooitje van ANG 10.000.

  Als de zon onder ga kan je beter de straat niet meer op, ze overvallen je voor de lol. Zelfs de politie patrouilleren niet laat staan dat je een bus kan pakken om naar huis te gaan in de avonduren.

 4. Freedomwriter

  @ Heer Goede. Goed stuk, maar het probleem is dieper, daar er op Curaçao veel personen op leiderschapsposities zitten, die leider worden genoemd, maar in feite geen leiders zijn. Deze “kunstmatige” leiders bezitten grotendeels de mindere eigenschappen, zoals aangeven in het bovenstaande stuk en functioneren niet op een niveau om visionair te zijn en voldoende toegevoegde waarde te creëren in de samenleving. Deze posities hebben ze verworven door middel van politieke benoemingen, het kruiwagen syndroom of door benoemingen door andere kunstmatige leiders, die hun eigen kunstmatige posities veilig willen stellen.

  Talenten zijn er genoeg, maar alleen enkelen, die opgevangen worden door echte visionaire en progressieve leiders, die in minderheid aanwezig zijn, krijgen de kans. Oude leiderschap is niet het probleem, kwalitatieve leidershap is, en dit speelt zich af zowel bij de jonge als de oude leidershap. Een meer kritische houding van de maatschappij, de overheid en de echte leiders zelf, zal kunnen zorgdragen voor vervanging van deze kunstmatige leiders door echte en kan Curaçao eens eindelijk gaan profiteren van de gezamenlijke visie en structurele oplossingen voor de toekomst.

 5. Een standaard assessment, nulmeting en tevredenheidsonderzoek in alle ministeries, diensten, overheid NVs en stichtingen is de basis. Niemand kan hier tegen zijn, mits je iets te verbergen hebt. Geef de Algemene Rekenkamer de taak om advies te geven over de financiën van deze instituten. Niets op tegen. Ook niet bij UTS. Er moeten duidelijke resultaten naar voren komen. Deze worden geanalyseerd en hieruit worden onderbouwde beslissingen genomen in het voordeel van de gemeenschap.
  De angst bij iedereen is dat de resultaten boven verwachting desastreus zullen zijn. Echter uit angst komt nooit vooruitgang. Als men praat over verandering moet men ook willen wijzigen en modificeren. Dat is geen jagen. Een rotte appel wordt ook nooit meer vers en gezond.

 6. Postman441

  @Jomano, je hebt gelijk. Het probleem is dat alles al heel snel betiteld zal worden als het ‘Jagen’ op mensen en/of politieke tegenstanders. Daarom is het van absoluut belang dat er steeds weer het nut en noodzaak verteld en uitgelegd wordt.
  Zorgen dat de inwoners op de hoogte zijn en blijven van de stappen die men neemt en/of wilt nemen.

 7. Interessant stuk van de heer Goede. Het fundamenteel probleem is niet alleen vriendjes in onze kennissensamenleving. Het probleem ligt in visie en deze doelgericht uit te voeren. Het voldoen aan een profiel van een persoon maakt de persoon in kwestie nog geen goede kandidaat voor een bepaalde functie of taak. De competenties en eigenschappen spelen een belangrijke rol. Helaas wordt dit aspect teniet gedaan door onze Good Corporate Governance, dat niets anders is dan het doordrukken van politieke beslissingen via een omweg. Kennis en kunde wegen zwaar en behoren via een proces van ervaring te worden overdragen. Eind 2010 heeft dit proces een hele zware deuk opgelopen. Dit moet ons nieuw kabinet beseffen. Veel topfuncties en beleid makende posities zijn vervuld en vervangen door inadequate en zelfs incapabele personen. De taak is dit recht te zetten en te herstructureren. Dit betekent niet automatisch dat er populistisch gezegd koppen moeten rollen, maar er moet een grondige schoonmaak plaatsvinden in alle ministeries, overheidsdiensten, NVs en stichtingen als wij daadwerkelijk aan een gezonde en integere toekomst willen werken. Aanvullend op alles wat de heer Goede heeft uiteengezet.

 8. Postman441

  Miguel, een prachtig ingezonden stuk. Ik hoop dat de nieuwe leiders de ‘Mindset change’ ook kunnen en zullen uitdragen. En duidelijk aangeven dat de verandering niet vrijblijvend is, maar noodzakelijk is om Curaçao tot een toekomstbestendige land te transformeren. Het is niet alleen morgen wat telt, maar vooral de dagen, maanden en jaren daarna wat belangrijk is. Bepaal wat nodig is en zorgen dat het ongewenste niet stiekem meekomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *