Ingezonden | Klokkenluider SSC

Reactie op mediaberichten SSC directeur Freitas

Reactie op mediaberichten SSC directeur Margit de Freitas

Wij als klokkenluiders willen reageren op uitspraken die door Mevrouw Margit de Freitas in de media naar voren zijn gebracht. Wij zijn niet tegen een reorganisatie binnen de SSC die voordelig is voor de organisatie maar wel tegen de dubieuze en niet transparante handelingen van Mevrouw de Freitas.

Mevrouw de Freitas heeft naar voren gebracht dat 5 jaar geleden een reorganisatie heeft plaatsgevonden. 5 jaar geleden was mevrouw de Freitas voorzitter van de SSC.

Zij heeft destijds dhr. Terry Hernandez een onderzoek en rapport laten opstellen om de heer J.Jukema weg te kunnen werken. Vervolgens heeft zij een plan opgesteld om zichzelf als directrice aan te stellen. Dit heeft zij door middel van een interne vacature gedaan zodat externen niet konden reageren op deze functie terwijl Mevrouw de Freitas zelf niet in dienst was van SSC. Zij heeft toen zichzelf aangesteld als directrice zonder een transparante sollicitatie procedure en tegen alle regels van “good corporate governance” met hulp van de RVT. Na dit onderzoek door Terry Hernandez is er een conflict ontstaan tussen Mevrouw de Freitas en Terry Hernandez en zijn zij als vijanden uit elkaar gegaan.

Hierna is Mevrouw de Freitas gestart met het opzetten van het project “Ensejansa Liber” en “studeren in de Regio”. Het project “Ensejansa Liber” was geen kerntaak voor de SSC want de SSC is opgezet om studenten te financieren. De problemen met het project “Ensejansa Liber” zijn alom bekend. Verder is zij meteen begonnen met het verbouwen en onderhouden van het SSC pand te Pietermaai om hiernaar toe te kunnen verhuizen. Hierin is veel geld geïnvesteerd. Doordat zij alle werkzaamheden aan het pand heeft stopgezet heeft deze verhuizing nooit plaats gevonden.

Op haar bevinding dat de SSC niet efficiënt was met het Innen van de studieschulden heeft Mevrouw de Freitas een incasso afdeling opgericht naast het bestaande incasso afdeling i.p.v. reorganiseren van de bestaande afdeling. De nieuwe afdeling kan handelingen verrichten en heeft bevoegdheden welke de bestaande afdeling niet heeft. De nieuwe afdeling kan tegen alle interne regels en procedure kortingen geven aan klanten en betalingsregelingen treffen. Deze afdeling bestaat uit haar zus Alia Vervuurt De Freitas en andere bekenden van Mevrouw de Freitas. Deze afdeling wordt geleid door een externe consultant. Deze consultant was ook belast met de leiding van “Ensejansa Liber”. Deze consultant had ook een hoge schuld bij de SSC.

Mevrouw de Freitas gaf aan dat de studenten niet goed voorbereid werden en is daarom gestart met een nieuwe voorbereidingsprogramma. Dit klopt niet want de SSC werkte samen met de Sentro di Guia Edukashonal om de studenten voor te bereiden maar door de financiële situatie van de SGE kwam dit programma in problemen. De Sentro di Guia Edukashonal heeft de SSC benaderd voor een financiële bijdrage welke is afgewezen.

Achteraf is gebleken dat het bedrijf “Experentia” van Carla Martina, een goede bekende van Mevrouw Margit de Freitas benaderd is om deze voorbereidingsprogramma over te nemen tegen een duurdere financiële plaatje. Ook heeft ze ervoor gezorgd dat haar dochter Leoni de Freitas door Experentia in dienst werd genomen.

Mevrouw de Freitas geeft verder ook aan de er transparantie is maar dit blijkt niet waar te zijn. Een paar voorbeelden hiervan zijn.

 Het personeel werd op het laatste moment ingelicht over de verhuizing naar Molenplein terwijl alles al geregeld was en via derden aan het oor van het personeel kwam.

 Alle documentatie betreffende studeren in de Regio worden niet gedigitaliseerd en is alleen toegankelijk voor een kleine groep en zijn in aparte kasten achter slot en grendel bewaard. Dit geld niet voor de rest van SSC de studenten.

 Mevrouw de Freitas gaat op dienstreis en het personeel wordt nooit op de hoogte hiervan gesteld.

Mevrouw de Freitas praat over een reorganisatieplan binnen de SSC welke niet bekend is bij het personeel waardoor men niet tegen dit plan kan zijn. Wat er op het ogenblik gaande is, is de introductie van een nieuwe software welke niet verloopt zoals het moet en het SSC heel veel geld kost. Dit is niet te wijten aan het personeel want het personeel was alleen in de beginfase erbij betrokken. Mevrouw de Freitas geeft aan in de pers dat functies zullen vervallen door de automatisering.

Intern heeft zij aan de medewerkers mede gedeeld dat van personen waarvan de functies komen te vervallen omgeschoold zullen worden voor een andere functie. Maar zij is meteen gestart met het ontslaan van personeel en het aannemen van nieuwe personeel in dienst zonder dat de software volledig is ingevoerd.

Wat betreft de afdeling in Nederland werd een medewerker dit jaar in dienst genomen die boven de 60 is en daarna werden de rest ontslagen zonder hen van te voren in te lichten over dit plan. Deze medewerker (Mevr. Shirley Elvilia) is een bekende van Mevrouw de Freitas. Een aantal van de ontslagen medewerkers hebben verzocht om op Curaçao te komen werken maar dit werd afgewezen. Ondertussen worden wel nieuwe medewerkers aangenomen op Curaçao.

Mevrouw de Freitas hoeft niet in de pers op de aantijgingen in te gaan. Onze verwachting is dat er een onafhankelijk onderzoek door de RVT wordt gestart om aan te tonen welke feiten op waarheid berusten of niet. Deze feiten kunnen allemaal onderbouwd worden met een onderzoek door bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer.

De directie geeft aan dat de interne auditor onafhankelijk functioneert. In de praktijk blijkt dat de interne auditor (Luigina Shermer- Angelo) door Mevrouw de Freitas gebruikt wordt als een verlenging van haar. Een voorbeeld hiervan is dat een van deze rapporten door de rechter helemaal werd verworpen door onjuistheden e.d.

Om aan te tonen en te bewijzen hoe transparant Mevrouw de Freitas handelt, voegen wij als bijlage toe hoe zij geprobeerd heeft om wachtwoorden van derden o.a. Inhustitia op een frauderende manier op te vragen en zelf hiervoor te betalen met haar eigen privé visa kaart.

Als zij in staat is om dit doen, vragen de klokkenluiders zich af hoe veel meer zij binnen de stichting heeft gedaan.

Klokkenluiders SSC

12 Reacties op “Ingezonden | Klokkenluider SSC

 1. Leermoment. Zo noemde ze haar fout van 20 miljoen Nederlands belastinggeld. Leermoment, alsof het om 20 gulden gaat.

 2. @ Margaret. Helemaal akkoord met je stelling. Op Curacao hebben we de structuur van toezicht in alle vormen en maten. Onder andere Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en het Parlement. Dit is belangrijk om structuur, macht-balans en controle te behouden in de verschillende organisaties. Op papier voldoet in principe vele organisaties en overheidsinstanties aan deze voorwaarde, waardoor het lijkt dat alles pico bello in elkaar zit. Helaas is de realiteit dat voor een effectieve functionering van het toezicht model, integere personen met karakter, kennis en durf in deze modellen dienen te zitten, wat vaak weloverwogen niet het geval is hier op Curacao, want dan kan er niet gevist worden in troebel water. Dit is dan ook de reden voor de vele schandalen die op dagelijkse basis naar voren komen. Voor een persoon werkzaam in de betreffende organisatie blijft dan helaas alleen het klokkenluidermodel over om dubieuze zaken aan de kaak te stellen.

 3. Er wordt van een mug een olifant gemaakt om eigen falen te camoufleren. Helaas pindakaas.
  20 miljoen Nederlandse belastinggeld verkwanselen is niet niks. En maar zeuren over bijzaken, de hoofdzaken gaan de doofpot in!

 4. Zelfs Garcia valt in het niets v.w.b. de spookboot van Leeflang!

 5. Ku sanka pa laman 2o miljoen belastinggeld van Nederlandse belastingbetalers. Daar kan geen schandaal aan tippen. De spookboot van 20 miljoen in de doofpot, niet Leeflang?

 6. Weer zo’n “centje pik” aan de gang door een P(iki)S(èn)-lid.
  Daar heeft de partij zeker talent voor.

  Multidisciplinair Team
  Dubieuze benoemingen binnen de Gezondheidszorg
  ISLA (zelfs de benoeming van de direkteur)
  Onderwijs (is één groot rommel!)
  Sedreko
  Enseñansa Liber (-gate)
  Santa Martha
  enz.

  Oeps … iemand is op zijn of haar sumpiñas getrapt.

 7. Gaat je geen **** aan. Je bent een habusador!

 8. Datu is de nickname van Luigina Shermer- Angelo?

  Of van Leoni de Freitas?

  Of zelfs van Margit de Freitas?

 9. Wat een mierenneukerij om niets.

 10. Waar waren de klokkenluiders toen haar voorgangers 9 miljoen terug moesten betalen aan de overheid wegens geschoemel met het aantal leerlingen?

 11. Prima actie van de klokkenluiders, hulde!

  De Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is normaal gesproken het eerste orgaan waar een klokkenluider zich toe moet wenden.

  Helaas zien we op Curacao vaak dat deze organen of zwak bezet zijn of een verlengstuk zijn van de directie. Of beiden, zoals in het geval van Girobank waar Philip Martis en Anthony Cijntje, laffe loopjongens van Eric Garcia, lid van de Raad van Commissarissen waren.

  Bij het Sehos zaten zelfs de megafraudeurs Eric Garcia en Stephen Capella in de Raad van Toezicht, en het heeft als klokkeluider natuurlijk geen enkele zin om daar verhaal te gaan halen. Het is alsof je een dief aan een dief gaat rapporteren.

  En dan heb ik het maar niet over Aqualectra en Refeneria Korsos, waar de mafiabaas Oswald van der Dijs de Raad van Commissarissen aanvoerde (rapport Willems).

  In een degelijke situatie is het heel gepast om als klokkenluider de publiciteit te zoeken, al is dat ook geen garantie voor succes zoals we zagen met de reactie van coward of the country Alex Rosaria op het wangedrag van Fraudelyne Wiels.

 12. Wel wel. Dit is nogal wat. Weinig verrassend, want in sommige (semi-) overheidsinstellingen kwam en komt dit voor. Ik spreek uit ervaring. Combinaties van onkunde, nepotisme en een slachtoffercomplex. Hopelijk wordt dit snel opgelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *