Ingezonden | InseIAir en het bekende tapijt

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Met veel interesse las ik het artikel in de Amigoe van maandag 26 juni 2017 over de aansprakelijkheid van de belastingschulden van InseIAir. Iedereen praat over de 33 miljoen gulden, maar niemand heeft het over de belastingschuld.

Geen enkel bedrijf neemt een ander bedrijf over met hun belastingschulden tenzij de waarde van de bezittingen dusdanig hoog is dat het toch rendabel zou kunnen zijn om een schuld over te nemen. In het geval van InseIAir lijkt het er niet op dat de oude vliegtuigen die aan het verpieteren zijn iets waard zijn.

Bovendien, als we een advies van het ministerie van Financiën van 28 september 2016 moeten geloven, zijn de vliegtuigen niet in eigendom van InseIAir maar van een leasemaatschappij. Volgens het ministerie, in datzelfde advies, heeft InseIAir geen activa die iets waard zijn.

Bij een eventuele overname die de overheid nu beoogt blijft de overheid dus zitten met een oninbare lening (33 miljoen gulden) en de niet afgedragen belastingen en sociale premies. Volgens de curator ongeveer 36 miljoen gulden. Tot nu toe te volgen.

In het landsbelang heeft de overheid de beslissingen genomen om InseIAir bij te staan. Een beslissing waar niet iedereen het mee eens is, maar à la, het is hun beslissing. Wat niet te volgen is, is de rol van de SVB en de Ontvanger. Veel kleinere bedrijven hebben de macht van beide instanties aan den lijve ondervonden.

Het is normaal dat zowel de SVB als de Ontvanger bij een simpele dreiging dat een bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt, er zekerheid wordt vereist van de directie/commissarissen. Volgens uitlatingen van de heer Trona is dit niet gebeurd. Staat de heer Trona onder politieke druk om zijn verantwoording en taak niet uit te oefenen? Of speelt er een heel ander spelletje?

De overheid is de stuwende kracht achter InselAir om een partner te vinden, dan wel een bedrijf te vinden dat InselAir overneemt. Het huidige management wordt naar hun zeggen niet eens gehoord. Het oude management! De aandeelhouders wel?

De overheid kan onderhandelen wat ze wil maar ze hebben slechts het pandrecht op 51 procent van de aandelen. Om InselAir te verkopen hebben ze dus de medewerking nodig van de aandeelhouders, die allemaal vertegenwoordigd zijn in de directie of raad van commissarissen.

Is het prijskaartje van de medewerking de belastingschuld? Ik kan me niet voorstellen dat de aandeelhouders hun bedrijf weggeven en dan alsnog privé in de hoedanigheid van directeur/commissaris de belastingschuld betalen. Vraag is of de schulden aan de overheid onder het bekende tapijt geveegd gaan worden. Hopelijk niet.

Naam en adres bij redactie bekend,
Curacao

Een Reactie op “Ingezonden | InseIAir en het bekende tapijt

  1. ‘Staat de heer Trona onder politieke druk om zijn verantwoording en taak niet uit te oefenen?’

    De heer Trona is eigenaar van een hoerentent, Vinchys genaamd, naast La Granja aan de Santa Rosaweg.

    En zo iemand staat aan het hoofd van de belastingdienst.

    Bonbini na republica banana di Korsow.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *