Ingezonden | In memoriam Pytha Jessurun

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Yvonne B. Wolthuis-Olf aan het woord.

Een jong leven, te kort op deze aarde maar toch van onschatbare waarde voor haar familie, vrienden en patiënten. Ik leerde Pietje (zoals ik haar altijd noemde) in het Bijlmer Sportcentrum in 1992 kennen nadat in de Amsterdamse Bijlmermeer een vliegtuig van El Al was neergestort.

Pytha werd samen met andere psychiaters van Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese afkomst vanuit psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum naar het Bijlmer Sportcentrum gestuurd om de vele mensen die zo getraumatiseerd waren op te vangen. We verloren elkaar uit het oog totdat we elkaar in 2009 op Curaçao weer tegenkwamen. Pytha was psychiater, studeerde tot haar kandidaatsexamen psychologie en werkte daarna als arts-assistent ter voorbereiding op werk als tropenarts.

Toen zij geen kans zag geplaatst te worden in het land van haar voorkeur Indonesië, vond ze werk in de psychiatrie (PZ Santpoort). In 2002 besloot zij op het eiland Curaçao drie maanden gedetacheerd vanuit AMC/de Meren te helpen tijdens een crisis in Klínika Capriles, hetgeen ertoe geleid heeft dat zij tot 2017 op Curaçao werkzaam is geweest. In de Capriles werkte zij tien jaar in de kliniek en op de poli. Zij begeleidde vele coassistenten en was stagebegeleider voor Belgische en Nederlandse psychiaters in opleiding tijdens hun keuzejaar transculturele psychiatrie. Zij was in de jaren 2009 en 2011 coördinator van de Naskhopsychiatriecongressen Quality of Psychiatric care in the Caribbean en Psychiatry over the life span. Tijdens dit congres verzorgde Pytha een workshop over bipolaire stoornissen waarbij niet de arts maar cliënten zelf vertelden over hoe het is met deze stemmingsziekte te leven en ook hoe de ervaring van familieleden was.

Vanaf 2012 werkte zij bij psi-Skuchami, ambulante GGZ met drie divisies verspreid over het eiland, waar zij medisch hoofd was. In het kader van het WHOthema ‘schizofrenie’ werkte zij met Skuchami aan de oprichting van Ypsilon Kòrsou, een familievereniging voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Zij was ook betrokken bij de totstandkoming van het protocol ‘Beoordeling vervoer en gedwongen opname psychiatrische patiënten’, dat in 2015 werd ondertekend door vertegenwoordigers van Fundashon Kuido di Ambulans, Curaçaose huisartsenvereniging, Klínika Capriles, Korps Politie Curaçao, psi- Skuchami en het Sint Elisabeth Hospitaal wat onder het toeziend oog van de Inspectie Volksgezondheid tot stand kwam.

Pytha nam ook vaak deel aan internationale congressen en schreef vele wetenschappelijke artikelen, alleen of samen met anderen. Ook het begeleiden van Curaçaose veteranen, behoorde tot de vele belangrijke dingen die zij heeft gedaan. In 2017 keerde zij terug naar Nederland, waar zij in Utrecht, na een kort ziekbed tot aan haar overlijden op 1 december 2020 in de Jellinek werkte als psychiater in de verslaafdenzorg.

Lieve Pietje, je laat een leegte achter.

Yvonne B. Wolthuis-Olf,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *