Ingezonden | In Memoriam: docent Miriam Bonifacio

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mea en Alexandra Trott aan het woord.

Met ontzetting en verdriet hebben wij kennisgenomen van het bericht dat Miriam Jesus Bonifacio op 5 mei 2017 in Nederland is overleden na een kort ziekbed. In 2011 is Miriam door Land Aruba aangesteld om als docent Nederlands bij te dragen aan het Arubaanse onderwijs.

Miriam was gedurende vijf jaar docent Nederlands aan het Colegio EPI, unit Economia en sinds augustus 2016 was ze in dienst van het Colegio San Nicolas. Daarnaast was ze ook werkzaam aan de Openbare Avond leergangen, afdeling Middagmavo. Passie, loyaliteit, gedrevenheid en modernisme zijn kenmerkend voor Miriam, zowel als persoon als voor haar werk binnen het onderwijs.

Als lid van de werkgroep Nederlands heeft Miriam meegedaan aan diverse onderzoeken binnen het EPI. Tevens was ze betrokken bij het ontwikkelen van het taalbeleid binnen het EPI. Als docent zette Miriam zich met hart en ziel in voor haar studenten en haar vak.

In het belang van de kwaliteit van het vak Nederlands stelde ze hoge eisen aan zichzelf, studenten en collega’s. Om de beste resultaten te bereiken, hield ze zich goed op de hoogte van veranderingen die zich op het gebied van onderwijsvernieuwing voltrokken. Miriam verdiepte zich in de literatuur om de ontwikkelingen binnen het vak Nederlands dat zij zo goed kende, bij te houden. Miriam was een van de personen die, na het behalen van de bacheloropleiding op Curaçao, gepleit heeft voor het starten van de digitale masteropleidingen op Aruba, een droom die voor haar in vervulling ging.

In 2013 startte op Aruba de professional masteropleiding Nederlands. Deze droom had ze niet alleen voor zichzelf, maar ze wist ook haar collega’s te enthousiasmeren om deel te nemen aan deze opleiding.

Zelf rondde Miriam de professional masteropleiding Nederlands op 10 december 2015 met succes af. De masteropleiding Nederlands aan de University of Curaçao, betekende voor Miriam een nieuwe oriëntatie op het vakgebied Nederlands. Haar leergierigheid kon ze helemaal bevredigen in deze studie en daar komt nog bij dat ze haar passie voor literatuur verder kon ontwikkelen. Het was haar passie voor literatuur die haar deed besluiten in augustus 2016 bij Colegio San Nicolas in dienst te treden.

Haar studenten hebben dit helaas niet mogen meemaken. Haar onverwachte overlijden kwam als een schok voor iedereen die Miriam kende. Wij denken met warme gevoelens terug aan Miriam en we zijn dankbaar voor alles wat ze voor het Arubaanse onderwijs heeft betekend. Wij wensen haar familie veel sterkte in deze droevige tijd en in de tijden die nog komen.

Mea Trott en Alexandra Trott,
Aruba

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *