28 C
Willemstad
• zaterdag 13 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Engels onderwijs in aantocht?

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Engels onderwijs in aantocht?
Ingezonden brief
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we FRED DE HAAS aan het woord

 HET BESEF dat het voor de kinderen op de ABC-eilanden wel eens van groot nut zou kunnen zijn om een Engels leerplan in te voeren op de lagere en middelbare scholen begint eindelijk krachtig door te dringen tot sommige Antilliaanse bestuurders op de voormalige Nederlandse Antillen.

Zorgen om de begroting is één ding. Zorg voor kinderen iets anders. En wel zo belangrijk.

Ik las tot mijn genoegen in de Awe Mainta van 28 september dat de Arubaanse minister van Onderwijs, mevrouw Michelle Hooyboer-Winklaar, zich ontpopt als een serieuze pleitbezorgster voor de invoering van een Engels leerplan op de scholen in Aruba.

Een Engels curriculum zou de Arubaanse kinderen in staat stellen om zich voor verdere studie makkelijker te ontplooien in het Engelssprekende deel van het Caribisch gebied of daarbuiten. Vanzelfsprekend blijft ook de mogelijkheid open om in Nederland te gaan studeren. Er is een groot aantal Engelstalige opleidingen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Voorzichtigheid blijft echter geboden. Het gevaar bestaat dat, afhankelijk van welk programma er zal worden gekozen, er een kloof zal ontstaan tussen rijk en arm. Programma’s als het diplomaprogramma van het International Baccalaureate zijn duur en het schoolgeld is niet voor iedereen makkelijk te betalen. Beleidsmakers zouden goede afspraken moeten maken met de directie van het IB om tot een goede financiële regeling te komen die het voor elk kind mogelijk maakt om die opleiding te volgen.

Behalve het diplomaprogramma voor de laatste klassen van de middelbare school heeft de International Schools Association (ISA) indertijd een programma ontwikkeld voor 11-16-jarigen dat ik als curriculumleider in dienst van het IB (dat het programma heeft geadopteerd en verder ontwikkeld) jarenlang heb mogen leiden.

Natuurlijk kan er ook gekozen worden voor een Caribisch programma als dat van de Caribbean Examination Council dat al in een aantal landen is ingevoerd. Ook dat programma zal goed bestudeerd moeten worden en op zijn merites beoordeeld in verband met vervolgopleidingen. Met dat CXC-programma is al ervaring opgedaan en er moeten dus gegevens bekend zijn over de vervolgresultaten op de arbeidsmarkt. Het is een voorwaarde dat een programma goede aansluiting biedt op – praktisch of theoretisch gerichte – vervolgopleidingen.

Een bijkomend gevolg van Engelstalige curricula op de scholen zal ongetwijfeld zijn dat de kinderen die van school komen en in Nederland willen gaan studeren, het Nederlands niet meer zullen beheersen. Dat hoeft geen bezwaar te zijn. Bijna iedereen spreekt een mondje Engels en de voordelen van de Engelse taal zullen van onschatbare waarde blijken. Alleen al het feit dat de meeste studieboeken in het Engels zijn geschreven is een argument dat pleit voor een goede Engelstalige vooropleiding. Een bijkomend voordeel is dat studenten van de ABC-eilanden niet meer opgescheept zitten met een achterstand van twee jaar op Nederlandstalig gebied, hetgeen nu wel het geval is en een hoop frustratie oplevert.

Ongetwijfeld zullen er protesten komen van Nederlandse ouders die wonen en werken op Aruba en die – ook begrijpelijk – graag een Nederlandstalige opleiding voor hun kinderen willen. Dat is dan jammer. De Arubaanse regering moet in de eerste plaats denken aan het belang van de Arubaanse kinderen. Nederlandse ouders zijn vrij om voor een school met Engelstalig curriculum te kiezen of om – liefst door de Nederlandse Staat gesubsidieerde – privéscholen op te richten.

Al jarenlang pleit ik voor de invoering van het Engels op de Antilliaanse scholen. St. Eustatius is nu ook om. Het is te hopen dat er op Curaçao ook wat beweging komt in het denken op dit gebied. En weet u wat ook een bijkomend voordeel is? Dat de Nederlandse en Antilliaanse bestuurders en leidinggevenden taalkundig (en dus emotioneel gezien) op gelijke voet met elkaar zullen moeten onderhandelen. Namelijk in het Engels. Nederlanders zullen geen superioriteitsgevoelens meer kunnen ontlenen aan het feit dat ze – over het algemeen – beter Nederlands spreken dan de gemiddelde gedekoloniseerde Antilliaan.

De overgang naar Engelstalig onderwijs zal niet makkelijk zijn. Er zullen hoge eisen aan de leerkrachten worden gesteld en idealiter zouden er native speakers als leerkrachten moeten worden geworven. Voor bestaande leerkrachten zouden er verplichte cursussen van hoog niveau moeten worden gegeven die met succes dienen te worden afgerond.

Dat alles vereist een goede voorbereiding. Het is daarom aan te bevelen om pas met Engelstalige curricula te beginnen als de voorbereidingen zijn afgerond, de toekomstige leraren goed Engels spreken en het lesmateriaal klaar is. Het jaar 2016 lijkt me daarom wat te vroeg voor zo’n ingrijpende onderneming.

Voorlopig: Pabien, Michelle! Cu pasenshi bo ta gana gloria.

Door: FRED DE HAAS
te, Curacao

Dit artikel is geplaatst in

25 reacties

 1. @Mano; Wij zijn blij dat u het door heeft. U ziet ook op de KKC kan u wat leren. @Klaas ook bedankt voor het inspringen, Mano had bijna een blokkade gekregen van onze security.
  Dus rest nu nog MANO WELKOM OP DE KKC.

 2. Heer Klaasen, mijn bewondering voor u. Wat nog niemand op dit forum gelukt is, is u gelukt: Mano geeft toe dat hij het niet gesnapt heeft. Bravo en Hulde.

  Heer Mano, geweldig dat u toegeeft, iets niet gesnapt te hebben. Dubbel Bravo en triple Hulde!!

  (@Bartje, hoezo: prijs de dag niet voor het avond is, positief blijven hé, ouwe rakker)

 3. @Mano; U heeft een aantal berichten over dat ontvangen, tevens een poging om u via het email adres dat u gebruikt te bereiken.
  Alles wat u in het vak Website schrijft komt uit in een 404 error. In dat vak vermeld u bijv. uw webste (als u dat hebt) zie dit bericht. De naam wordt blauw hetgeen aangeeft dat er een website onder die naam zit. klik er maar eens op en u komt uit op de betreffende website. Wat u doet komt uit op een 404 error page die genoteerd wordt. Die op zich genereerd weer bandbreedte extra die wij moeten betalen. Dus conclusie zoals u het laatste antwoord aan Henk Klaasen doet is goed.

 4. @Henk Klaasen,

  ik snap heus wel waar je me over wilde tippen, maar je kon het blijkbaar niet laten om de boodschap vergezeld van enig laatdunkendheid omtrent begrijpend lezen over te brengen. Begrijpend lezen dat overigens niet veel van doen heeft met hetgeen redactie en Security melden. De andere kant is dat je natuurlijk gelijk hebt. Deze ene keer is het bericht van red. en/of Security niet op mijn beeldscherm verschenen. Maar ik schrijf helemaal geen allerhande boodschappen in het vak ‘website, laat staan ‘onnodige boodschappen’. Het enige wat ik het vakje ‘website’ schrijf is de titel oftewel de kop van het artikel in kwestie. Aangezien ik een natural born so called volslagen Comp. digibeet ben, begrijp ik inderdaad weinig tot niks van de meldingen. Dus misschien moet het vak ‘website’ absoluut onbeschreven blijven? Zou het echt niet weten, en dat meen ik ook echt.

 5. Ja @Mano ik heb je tuk. Maar ik ben bang dat de redactie en Security niet zo blij zijn dat je een ander wel antwoord maar hun niet. Ik zal het je mededelen wat ze je schreven.

  Redactie schreef: “Beste Mano, zou u willen stoppen om in het vak “Website ” allerlei onnodige boodschappen te schrijven. Uw onnodige boodschappen veroorzaken constant een 404 error pagina die ten koste gaan van de bandbreedte”.

  Tja Mano, uw niet ter zaken doende gekrabbel als zijnde Website kost hun dus steeds extra bandbreedte die weer vertaald word in onnodige extra kosten. Net als alle andere reageerders bent u gast op de KKC en heeft u zich net als alle anderen te houden aan regels.

 6. Gut gut Mano, heeft Henk Klaasen zómaar een “n” vergeten te typen?

  Wat knap van jou om dat te zien!

  Zo’n vergeten “n” verandert natuurlijk totaal de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver: BEGRIJPEND LEZEN!!

 7. @Hebk Klaasen
  Je hebt me tuk Henk Klaasen, nu móét ik wel ruiterlijk erkennen, toegeven zo je wilt, dat ik het begrijpend ‘leze’ niet machtig ben. Het angstige gevoel bekruipt mij nu dat Fred de Haas ook zal merken dat ik zijn column totaal verkeerd heb begrepen. oeps..

 8. alle kinderen van politici en de zogenaamde elite families gaan naar nederlandstalige scholen of naar een internationale school.
  papiamentu is voor het voetvolk.
  die mogen hun stem uitbrengen al of niet tegen een vergoeding eens in de 2 a 3 jaar.
  de armoede en domheid moet in stand gehouden worden, want anders kan de maffia hier niet regeren.
  en wie doet dan nog schoonmaken en het tuinonderhoud tegen een hongerloon?
  Het papiamentu is een slimme zet geweest van de heren/dames politici…..

 9. @Sonny schreef; ‘Je houdt ze dom!’

  Beste Sonnyboy, worden (en blijven) ‘ze’ dan net zulke grote domoren als de bewezen domoor die jij bent? :)

 10. Tja Mano is een gediplomeerde betweter.

  Als je kiest voor één instructietaal: Engels of Spaans, dan dienen alle andere talen terug te treden. Of dat nu verplichte- of keuzevakken worden is op zich niet belangrijk. Dat kristalliseert zich vanzelf wel uit.

  Mano stelt zelf dat buiten de eilanden het Papiaments niet nuttig is. Het wordt al op straat en thuis aangeleerd. Waarom nog verplichte aandacht op school? Om een fonetische spelling aan te leren, die dagelijks gewijzigd wordt? Benut de vrijgekomen leertijd voor belangrijker vakken! Met chauvinisme kweek je geen intelligente leerlingen. Je houdt ze dom!

 11. @Mano; Tja het Papiaments ben jij natuurlijk goed machtig, maar begrijpend Nederlands leze zeer zeker niet. Ik heb al diverse keren de redactie van de KKC jou een bericht zien sturen waar jij/u niet op antwoord of gewoon net wil doen. Zat zelf een waarschuwing van de Security Afdeling bij. Ook hier reageer je niet op. Mail ze even op hun mail adres, zodat je weet hoe en wat.

 12. Een goed onderbouwd stuk, zelden ben ik het zo eens geweest met Fred de Haas. Maar als ik me niet vergis is de gedachtegang al jaren de zijne.
  Ben geen deskundige maar ik heb natuurlijk wél een mening. Ik denk voor wat taalonderwijs betreft Nederlands de keuzevak moet worden. Papiamentu niet, omdat het dé taal is waaraan de Curaçaoënaar zijn identiteit grotendeels aan ontleent. Aan de identiteit van welk volk of bevolking dan ook op deze wereld, moet men niet willen rommelen. Niet alleen omdat het ongepast, onethisch en bruut is, maar ook uit respect voor degenen die het al haast 3 eeuwen spreken, we hebben het dan over +80 % van de bevolking, en dat ‘letterlijk’ onder alle lagen van de Curaçaose bevolking.

  Engels natuurlijk verplicht omdat het zo logisch als wat is, hoef ik eigenlijk niet eens over uit te wijden.

  En Spaans natuurlijk, zeker gezien de ligging van de Benedenwindse Antillen t.o.v. het Latijns-Amerikaanse vasteland, de geschiedenis, de regio en tal van andere ongenoemde redenen die ervoor pleiten deze mooie, overigens 2e (grootste) wereldtaal, ook bij het verplichte taalonderwijs te betrekken . Te beginnen in de laagste klassen van het basisonderwijs. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat er op de lagere school, behalve Nederlands, ook Spaans en Engels tot het verplicht taalonderwijs behoorden.

  Waarom Pleit ik ervoor dat de Nederlandse taal een keuzevak moet worden? Het is welbekend dat de Nederlandse taal nooit echt ingang heeft gevonden onder de Curaçaouse bevolking. Nederlands wordt tot de dag van vandaag nog steeds ervaren als zijnde vreemde taal. Iedereen weet, dat geeft F.de Haas overigens ook aan in het stuk, dat veel van onze studenten juist vanwege de moeilijkheidsgraad van de Nederlandse taal vaak een jaar of 2 achterlopen. Bovendien moeten we zo realistisch zijn om te beseffen dat het Nederlands geen toekomst heeft in het Westelijk Halfrond, dat weten immers ook Nederlandse linguïsten e.a. experten. Curaçaose (en Arubaanse) Studenten die per se, of om welke andere reden naar Nederland willen om te studeren, kunnen dan i.p.v. Spaans voor keuzevak Nederlands kiezen.

  Laat me er maar gauw bij vermelden dat Papiamentu al helemaal nergens toekomst heeft dan alleen maar op de benedenwindse eilanden, en Antillianen in het buitenland die hun moedertaal in ere zouden willen (be)houden. Maar het verschil is dat Papiamentu de taal is waaraan de Curaçaoënaar voor een belangrijk deel zijn identiteit aan ontleend. Bovenstaande regels vermeld te hebben is ter voorkoming van ondoordachte aanvallen op mijn persoon, die als opgegeven reden beweren of zouden willen beweren dat ik Anti Nederlands ben of zou zijn. Nee dus!

  Trouwens, het is niet nieuw dat er over de wenselijkheid ofwel het nut van de Nederlandse taal op Curaçao (en ook Aruba) is geschreven. De afgelopen 125 jaar zijn er verschillende Curaçaoënaars de revue gepasseerd die vonden dat de Nederlandse taal eigenlijk van geen nut is voor Curaçao. En anderen die wel vonden dat het toegevoegde waarde heeft. Er schiet me een naam te binnen, ene Hoyer van Europese afstamming, ik denk van Nederlandse afstamming, die rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw ook een soortgelijke mening op na hield. In die vervlogen tijden, vonden met name Curaçaoënaars van Joodse en Europese afstamming vonden Spaans de meest geschikte voertaal voor eiland Curaçao. Als er iemand is die ons haarfijn kan vertellen hoe het zit, dan is het wel Fred de Haas. Hij weet er alles van.

 13. Onderwijs heel belangrijk, vooral de urine lessen de het volgevreten speenvarken C Cooper op de teleCuracrim geeft??. Een normaal mens draait direct zijn tv toestel uit, diegene die dit progamma wel volgen zijn of analfabeet of zwaar dement.

 14. Ach, in Nederland is er nu een plan. Zal goed uitpakken. Ik spreek vloeiend Nederlands, Spaans en ????? Papiamento en Surinaams, Portugees kan ik meepraten. Mijn eigen moedertaal is Chinees. Dus hoe jong hoe beter.

 15. In Nederland wordt het belangrijk geacht vreemde talen te spreken
  ( ook al is het in vele gevallen slecht). Dat komt omdat Nederland weet dat het een heel klein vogelpoepje op de landkaart is en eigenlijk bestaat bij de gratie van een enorm buitenland. Maar daarentegen denken sommigen op dit eiland dat Curacao het middelpunt is van de wereld waar alles omdraait !Die willen bij wijze van spreken geen contact met minister-president Rutte (laat staan een staatsecretaris zoals ene MinFin Jamaloodin,- wat is debet, wat is credit…?!!) maar met Poetin en Obama.
  Er schijnt zelfs een in spe ex- minister op het eiland te zijn die weigert Nederlands te spreken maar zzij ich alleen van het Papiaments wenst te bedienen. Simpele geest ten koste van de vooruitgang van het volk ( maar daar heeft zo sowieso sch..t aan).

 16. Geen superioriteitsgevoelens van Nederlanders meer maar wel van Amerikanen die beter Engels spreken en Zuid Amerikanen die beter Spaans spreken.
  Maar een goed plan, zowel Spaans als Engels geeft een beter uitgangspunt in de wereld. Daarbij lijkt Engels voor de hand te liggen in de bovenwindse eilanden en Spaans in de benedenwindse.

 17. Goed plan. Het vereist echter – zoals gezegd – een zorgvuldige planning.

  Denk zelf aan een tijdsbestek van 25 jaar. Immers ook de wet- en regelgeving dient te worden aangepast, van Nederlands naar Engels!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties