Ingezonden | Een meerderheid?

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marjorie Kortn aan het woord

Na wat speurwerk te hebben verricht, kom ik tot de volgende optelsom. De werkelijk uitgebrachte stemmen naar partijen en personen bij de laatste verkiezingen, leveren het volgende resultaat op. De nieuwe meerderheid met 12 zetels telt in totaal 30.963 stemmen.

De nieuwe minderheid met 9 zetels telt in totaal 35.940 stemmen. Dus een kleine 5.000 stemmen meer. Ik weet wel dat het gaat om het aantal zetels, maar de getallen tonen aan dat de nieuwe meerderheid geen weerspiegeling is van de keus van de kiezer.

Ik vind dat het nu de beurt is van de kiezers om zich opnieuw uit te spreken en ik verwacht van de politici dat ze hun medewerking daaraan geven en de aanstaande verkiezingen niet uitstellen. Overigens heeft de manier waarop de nieuwe meerderheid is ontstaan met hulp van overlopers niets met democratie te maken. De overlopers geven blijk van minachting voor de kiezer.

Marjorie Kort,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *