Ingezonden | Een kat in het nauw maakt rare sprongen

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Monique Rhuggenaath aan het woord

Niet zo lang geleden heb ik in het Antilliaans Dagblad een oproep gedaan aan alle politici om het algemeen belang te laten prevaleren boven het persoonlijk belang. Dat die oproep aan dovemansoren is gericht, blijkt wel uit de klucht die onze politieke arena de aflopen weken is geworden. Ik heb de neiging moeten onderdrukken om popcorn te kopen en op de eerste rij te gaan zitten. Ik wil best een cursus algemeen belang aanbieden voor de leken onder ons, maar dat komt later. We hebben nu belangrijkere zaken te bespreken.

De club van 12 (of zoals ik ze in mijn hoofd noem: ‘1 creep and 11 clowns’) probeert op alle mogelijke manieren om de macht naar zich toe te trekken. Met oneigenlijke argumenten proberen ze de reeds uitgeschreven verkiezingen af te gelasten. Nu doen ze een oproep aan de hogere machten (van zowel kerkelijke als politieke aard) om de indruk te wekken dat zij benadeeld worden.

Jij en ik weten dat dit onzin is. Het probleem is dat het electoraat van deze groep hier best in zou kunnen stinken. Tenslotte zijn er nog steeds mensen die denken dat de leider van de club niet echt veroordeeld is omdat hij niet achter tralies zit. Dat deze man ‘s nachts nog in zijn eigen bed slaapt heeft hij te danken aan de waarborgen van onze democratische rechtsstaat waar wij (althans for now) nog steeds in leven. Zijn hoger beroep afwachtende heeft hij uitstel van het uitvoeren van het vonnis van de rechter waarin hij (please let me remind you again) is veroordeeld voor ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. De rechter vond 3 jaar cel passend en heeft bovendien geoordeeld dat hij zich 5 jaar lang niet verkiesbaar mag stellen om de democratie van Curaçao te beschermen! Niet mijn woorden. De rechter concludeerde dat hij zijn positie als premier heeft misbruikt.

Het is dus geen geval van innocent until proven guilty (wat van toepassing zou kunnen zijn op de losse handjes van sommige politici), maar van uitstel van executie omdat er hoger beroep is aangetekend. Het zijn dezelfde waarborgen waar nu grif misbruik van wordt gemaakt door te stellen dat de meerderheid van het (inmiddels ontbonden parlement) op legitieme wijze het volk kan vertegenwoordigen omdat ze de meerderheid van de zetels in handen hebben. Ik ga geen woorden vuil maken aan de wijze waarop deze meerderheid der zetels is verkregen.

Ik geef alleen mee dat het volk niet heeft kunnen voorzien dat een aantal parlementariërs – zodra ze de kans kregen – van kleur zouden veranderen en de idealen van hun partijen ver achter zich zouden laten. Het ‘circus van 12’ heeft dus veel te verliezen bij nieuwe verkiezingen. Het bestaat uit een aantal (bewezen) corrupte, gewelddadige en onbetrouwbare politici die samen bij de vorige verkiezingen niet genoeg persoonlijke (voorkeurs)stemmen hebben behaald om te mogen regeren en die bovendien op geen enkele manier hebben aangetoond enig gevoel te hebben voor het algemeen belang.

Daarom wordt de pijlen nu gericht op een van de weinig andere politici die roet in het eten kunnen gooien. De plotselinge aandacht voor het beleid van Eugene Rhuggenaath als minister van Economische Zaken is onderdeel van het grote plan om de concurrent uit te schakelen. Stond zijn beleid ter discussie tijdens de val van het kabinet? Nee. Heb ik iemand horen klagen toen hij de deal maakte met Damen? Heb ik één kik gehoord toen hij besloot de ‘go ahead’ te geven voor de bouw van een tweede megapier? Nee!

Maar ik begrijp wel waar de angst vandaan komt. Rhuggenaath heeft wat de andere ontbeert: een goede reputatie in plaats van een spoor van vernieling, verraad, faillissementen, schulden, ‘lawsuits’, strafrechtelijke veroordelingen en misbruik van vrienden. Rhuggenaath doet wat de andere niet van plan is te doen: werken voor het algemeen belang van ons allen.

Rhuggenaath is wat de andere nooit zal kunnen zijn: betrouwbaar. Al doet mijn naam anders vermoeden wil ik met dit stuk geen stemmen voor Eugene werven. Daar heeft hij mij niet voor nodig. Stem straks voor iemand waarvan je denkt dat hij of zij betrouwbaar is en echt van plan is om zich in te zetten voor Curaçao. Gelukkig zijn er meer goede politici. Laat je niet verblinden door pastechi’s, kerkelijke wierook of andere rookgordijnen.

Aangezien mijn eerdere oproep aan de (meeste) politici is mislukt volgt nu een oproep aan de kiezer in de breedste zin van het woord. Het volstaat niet langer om te lachen om de komedie die ons wordt voorgeschoteld. Wij dragen allen de verantwoordelijkheid voor een goede uitkomst. Informeer jezelf! Ga indien nodig in discussie met anderen.

Bescherm je land zoals je je eigen kinderen zou beschermen! Je geeft je dochter toch niet mee aan een veroordeelde kinderverkrachter? Geef je land dan ook niet in handen van een veroordeelde crimineel. The moment to act is now. Please don’t disappoint!

Monique Rhuggenaath,
Rotterdam/Curaçao

21 Reacties op “Ingezonden | Een kat in het nauw maakt rare sprongen

 1. Eugenne Ruggenaat wat heeft hij misdaan met dhr.Van Kwartel? was eerst zijn goede en betrouwbare vriend maar die liet hij vallen vanwege geld onder onder de tafel die Van Kwartel zou hebben gevraagd (a/d onderhandelings tafel van RDK) ten gunsten van hem en Ruggenaat

 2. Curacao revisited

  Op Curacao heb je 2 type bestuurders:
  1. publieke graaiers zoals Schotte en Cooper die op een gegeven moment wel gepakt of ontdekt worden. Ook de girobank directie valt hieronder
  2. directeuren die het graaien wel zien maar geen actie ondernemen. Dit zijn de Rhuggenaaths, Chos Romero, en Reinald Curiel types.

  Type 2 is waarschijnlijk een groter probleem voor Curacao dan type 1, omdat type 2 vaak veel te lang in veel te dure functies blijft zitten zonder duidelijke tegenpresentatie.

 3. Joep Meloen heeft zoals vaker helemaal gelijk.

  ‘Kennedy’ Ruggenaath is een grote teleurstelling gebleken, niet veel beter dan het laffe wijf Alexandra Rosaria van PAIS, destijds het bange schoothondje van Ivar Asjes.

  Kondigde de ruggengraatloze Ruggenaath niet heldhaftig aan om alle Pik Pisas benoemingen (‘afscheidsbeleid’) terug te gaan draaien?

  Wel, er is GEEN EEN teruggedraaid en Tilly Pikerie zit ook bij de regering Ruggenaath nog steeds thuis met behoud van salaris te Netflixen.

 4. Joep Meloen

  Ik kan niet beoordelen of Ruggenaath corrupt is, maar ik kan wel vaststellen dat hij corruptie, fraude, vriendjespolitiek geen strobreedte in de weg legt. Daarnaast heeft hij zich niet aan de belofte gehouden om het geld verkwisten door ambtenaren en ministers aan banden te leggen. Nog altijd reist men voor het plezier de hele wereld over, gooit er een sausje ‘werk’ overheen en dan is het ineens wel prima. Dat dit soort reizen dit land een vermogen kosten mag duidelijk zijn en dat geld hebben we niet. Ruggenaath had zijn ministersploeg simpelweg moeten meedelen dat reizen vanaf aanvang kabinet uit den boze zou zijn. Veel kun je immers gewoon af met video conferencing en in Nederland kun je ook de gevolmachtige minister inzetten, die kan net zoveel bereiken als dat veel ministers zouden kunnen bereiken, namelijk helemaal niets.
  Wanneer je wilt dat de bevolking dieper in de buidel gaat tasten om de spilzucht te kunnen betalen dan ben je, als politicus, geen knip voor de neus waard.
  Als politicus dien je het goede voorbeeld te geven, pas dan ben je een echte leider. Een leider heeft ook een visie en dat ontbreekt zeer duidelijk bij Ruggenaath en zijn club. Ze reageren alleen op situaties, doch zien die niet aankomen. Het zijn mensen die op een treinrails zouden kunnen staan, met een 100 wagon goederentrein in aantocht, maar die zich niet bekommeren om de hoornsignalen van de locomotief. Ze zijn alleen druk bezig met zichzelf en staan dan ook stomverbaasd te kijken wanneer de goederentrein niet weet te stoppen. Op het laatste moment duiken ze van de rails af en de locomotief dendert door het glazen huis dat ze zelf hebben gecreëerd.

  Het kabinet Ruggenaath zal zeker niet de geschiedenis ingaan als de redders van het eiland, verre van dat. En of ze corrupt zijn doet dan niet zoveel ter zake. Of je nu 30 miljoen, zonder controle, uitgeeft aan Insel, waarna de tent, zoals alle experts hadden voorspeld, alsnog failliet gaat. Of je laat een onwenselijke situatie bij de Girobank maar jaren doorbloeden, zodat uiteindelijk veel overheidsinstellingen hun geld ook nog eens kwijt zijn, etc etc.
  Het maakt allemaal niet uit hoe je het wilt noemen, feit is en blijft dat er de afgelopen jaren immense hoeveelheden met geld zijn verspild door de zakken van vriendjes te blijven vullen, door de verkeerde keuzes te maken en door geen beleid te maken. Het was telkens maar weer brandjes blussen, waar anderen al heel lang voor hadden gewaarschuwd dat de kans op brand zeer groot was.

  Dus beste Monique Ruggenaath, ik snap dat je persoonlijk betrokken bent bij dit kabinet, maar objectief bekeken moet ook jij concluderen dat ze er niet veel van bakken.

 5. In definitie: Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Volgens mij klopt het wel met de situatie niet alleen van nu maar ook verleden, vandaar dat je niet kan kiezen

 6. Corruptieis ook: Wegkijken en de boel de boel laten. De status quo is erg comfortabel voor de zittende kliek.Dus het “loont” om dan niets te ondernemen om aan het huidige good governance klimaat te sleutelen voor verbetering.
  Passieve corruptie is ook corruptie.

 7. Corruptie kan ook bestaan uit nu wat dingen regelen voor vriendjes om later daar de beloning voor krijgen (Zoals directeur Citco)

 8. Ik weet niet van corruptie/fraude wat ik wel weet zijn beginstelen van behoorlijkbestuur en die beginselen zijn niet zichtbaar van toepassing. Ook hebben we een niet werkend parlement, eigenrichting bij ministers en politieke plaatsingen bij bedrijven. Allemaal dingen waar onze PM wat aan had kunnen doen en het niet doet. Dan kan je je afvragen in welk belang hij handeld

 9. Ik weet niet of Rhuggenaat corrupt is.
  (Lees: meeverdiend heeft aan overheidsprojecten).
  Misschien kan hij een keer openlijk verklaren dat hij in zijn capaciteit als Minister President op geen enkele wijze, nog via een NV’tje, BV’tje Stichtinkje, of familielid / vriendjes, geld heeft verdiend/ voordelen heeft genoten aan de overheid, noch direct noch indirect, het zij over de tafel of onder de tafel.
  En wat de taal betreft, dat is een keuze. Hoe belangrijk vindt iemand het om goed nederlands te spreken. Het is te leren als je maar wilt.

 10. Curacao revisited

  Rhuggenaath betrouwbaar? Insel air laten doodbloeden, niet ingegrepen bij girobank waar de burgees nu voor opdraaien, een soap om de minister post economische zaken, een klesch groep waar je alle kanten mee uit kan, een tekort bij ennia dat maar door ettert, een veel te duur ziekenhuis waar bevriende consultants van hebben geprofiteerd. Rhuggenaath is vooral betrouwbaar in het vooruitschuiven van beslissingen.
  Masha danki, thank you, dankuwel!

 11. Monique Rhuggenaath

  Het is jammer dat ik niet eerder heb gezien dat mijn stuk, dat ik voor de papieren krant heb geschreven als ingezonden stuk ook hier is gepubliceerd. Ik was mij daar niet van bewust. Het stoort mij dat Erica Plas haar hele verhaal gebaseerd heeft op een aantal cruciale denkfouten en verkeerde aannames.
  Allereerst de conclusie dat ik de Nederlandse taal uitstekend beheers omdat ik rijk ben, of dat wij rijkeluiskinderen zijn. Ik spreek de taal omdat ik deze goed onderwezen heb gekregen en omdat ik uit een nest kom dat dit belangrijk vindt. Wij zijn kinderen van kinderen van Shell-migranten, zoals zovelen. Alles wat we hebben bereikt is door hard werken, en leren. Een zilveren lepel in welke van mijn lichaamsholtes dan ook heeft hier weinig mee te maken. Zoek de oplossing van je misère niet hij een ander maar in je eigen mogelijkheden. You’ll be surprised. Als je het zo moeilijk te geloven vindt dat iemand for the “greater good” van ons land toch besluit weer de politiek in te gaan ligt het probleem echt bij jou.

 12. Vergeet niet dat veel van deze politieke mensen die Pro-papiaments zijn hun kinderen gewoon op Nederlandstalige scholen zetten of op de International School!

 13. De ouders van kinderen met een zilveren theelepel in hun achterste zijn vaak zo slim om kinderen Nederlands onderwijs te laten genieten en niet als domme ganzen achter hun leiders aan te lopen die streven om van het Papiaments een wereldtaal te maken.

 14. Vergeet niet dat je buitenlanderse bedrijven ook niet jaren aan het lijntje kan houden. Project Damen loopt al jaren en jaren (en bijna gestopt door Schotte in 2010). Op een gegeven moment wil je als buitenlands bedrijf ook resultaat zien en anders gaan ze gewoon weg en vestigien ze zich op een land die wel graag buitenlandse investeerders zien. Het Dok is vrijwel failliet met alleen maar oude Rommel. We Mogen blij zijn dat de deal nu wel geregeld is!

 15. Freedomwriter

  Mevrouw Rhuggenaath legt haar vinger op de zere plek met haar geschreven stuk. Naast ellendelingen, die op deze klip rondlopen en tegen alles schoppen die maar iets van welzijn, ontwikkeling en correctheid hebben, zijn er ook talloze deugdelijke personen die correcte paden wandelen, karakter hebben, eergevoel hebben en zichzelf zonder schaamte elke dag weer in de spiegel kunnen kijken. Deze zijn de vele Yu di Korsow, die net als Eugene Rhuggenaath, elke dag weer opstaan met een frisse moed en hard werken om waarde te creëren in de gemeenschap en het eiland vooruit te brengen.

  Het is belangrijk dat iedereen beseft dat de democratie en de toekomst van onze kinderen beschermd moeten worden. Niemand zal willen eindigen in een onderdrukkingsheerschappij binnen een democratisch stelsel, zoals dat gebeurd is onder andere bij onze buurland Venezuela. Democratie, vrijheid, welzijn en een toekomst, welke we allemaal nu hebben, dienen nooit en te nimmer te worden verruilt voor totalitarisme en ellende voor de gehele samenleving, puur voor het in stand houden van populisme van een klein groepje met persoonlijke belangen. Luisteren naar alle invalshoeken en aanvullen met geraadpleegde literatuur is de enige manier om een EIGEN gebalanceerde conclusie te kunnen maken. Alleen dan ben je een burger die vrij, onafhankelijk en verantwoordelijk is en die rationeel kan handelen in het algemeen belang van Curaçao.

 16. Abraham Mossel

  @ ericaplasje, ik ben nu pas 15 jaar op het eiland en heb in die 15 jaar vanaf 2005 honderden als het niet duizenden vrachtwagens zijn! met zout en zilverzand de bario’s en mondi’s in zien rijden, vrachtwagen chauffeur was altijd de zelfde loser, ja inderdaad het was en is , nu nog hoor!! de MFK leider cq lijst-trekker Gerri de Raaf, allias de Hoofdzand strooier van Curacrim.

 17. Ericlapas heeft in zekere zin gelijk. Als minister wordt sta je bloot aan heel wat voordelen. De ene maakt er meer gebruik van dan de andere. Echter zijn nietszeggende invalshoek over de rijke Nederlander en arme YDK doet af van de inhoud. De schrijfster met dezelfde achternaam als de minister moet begrijpen dat CPS, Damen en de megapier allemaal lopende projecten waren. De minister heeft dezen binnen een rap tempo afgerond, maar dat betekent niet dat er geen haken en ogen aan zitten die op de lange termijn voelbaar worden en consequenties zullen hebben. Hij weet dit, maar gaf voorkeur aan politiek succes. Ik ben het eens om niet de club van 12 te steunen, maar helaas zie ik noch Rhuggenaath of zijn partij het eiland leiden naar betere tijden. De PAR is helaas te conservatief ondanks haar misleidende SMART propaganda.

 18. ericlapas – wat een zielig antwoord-gewoon heel hard werken kom je er wel-maar zoals de meesten wil je liever achterover zitten afwachten wat een ander voor je gaat doen-jaloers op rijke mensen? wat een achterlijke opmerking.

 19. @ Wancho. Laat hun. Ze weten allang dat zij de grote verliezers uit de verkiezing komen en dat PAR het heel goed gaat doen. Dus wordt e gelijk met modder gegooid. Laga nan.

 20. Je staat zeker op de payroll bij gerrit he malloot. Het enige argument dat in jullie botte harses naar boven kan komen is het kleuterlijke ‘maar hij doet het ook’.

 21. ericlapas

  Als ik dit lees, ben ik als YDK jaloers op het Nederlands van deze mevrouw. Dat heb je met het Nederlands onderwijs. Kinderen geboren met een zilveren theelepel in hun achterste hebben vaak meer kans op beter onderwijs.

  In één van die allinea’s staat, “Rhuggenaath is wat de andere nooit zal kunnen zijn: betrouwbaar”. Toevallig hoorde ik laatst Henny Reinilia voorzitter van PNP in het conflict tussen Davelaar en Camelia Romer. Reinilia zei, de reden waarom iedereen dolgraag minister wilt worden is dat ze 5% opeisen van alle projecten waar ze bij betrokken zijn.
  Ik wist niet wat ik hoorde. Reinilia heeft het een paar keer herhaald, “het geldt voor alle ministers”.

  De vraag aan deze Monique Rhuggenaath is, geldt dit niet voor Eugene?? Is Eugene heiliger dan de paus?

  De tijd dat deze rijke lui kinderen ons, arme simpele YDK’s zand in de ogen strooien is voorbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *