Ingezonden | Covid-19 in Koninkrijksverband

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Rowan Marchena aan het woord.

In een recente persconferentie over het Covid-19-virus belegd door de regering van Curaçao, vroeg de heer Maarten Schakel aan dr. Gerstenbluth in te gaan op het beleid van het kabinet- Rutte ten aanzien van het virus, namelijk het opbouwen van groepsimmuniteit. Dr. Gerstenbluth was stellig in zijn antwoord hierop.

Dit zou géén optie zijn voor Curaçao. Wij zouden voor deze aanpak simpelweg niet over de benodigde medische capaciteit beschikken. Wij zien hier dat de maatregelen van twee landen binnen het Koninkrijk ten aanzien van het virus totaal tegen elkaar indruisen.

Terwijl het beleid op Curaçao er juist op gericht is de toestroom van potentieel besmette mensen zo veel mogelijk te vermijden om zo onze bevolking te sparen, lijkt het erop dat het kabinet-Rutte reeds koers heeft bepaald, door het virus juist gecontroleerd (voor zover dat überhaupt nog mogelijk is) door Nederland zich te laten verspreiden, om zo groepsimmuniteit op te bouwen.

Dat zelfs de World Health Organization grote vraagtekens bij dit beleid zet en dat deze aanpak het leven van zo’n 60 tot 80 duizend Nederlanders kan gaan kosten laat ik even in het midden. Dr. Gerstenbluth heeft tijdens persconferenties door de dagen heen verschillende malen stilgestaan bij dit vraagstuk, namelijk de timing van het nemen van (nog) strengere maatregelen en hoe moeilijk het wordt om daarna te de-escaleren als de signalen voor de-escalatie er simpelweg niet zijn.

In het geval van de door Nederland gekozen aanpak zal het nog vele maanden duren voordat het virus is uitgeraasd. Zelfs dan is het mogelijk dat het virus ineens weer opduikt. Gezien de door de Curaçaose regering gekozen aanpak, en op basis van de uitspraken van haar belangrijkste adviseur in de persoon van dr. Gerstenbluth, lijkt het erop dat de-escalatie van het reisverbod uit Nederland er voorlopig niet in zit, aangezien dit haaks zal staan op het Curaçaose beleid om juist zo veel mogelijk de verspreiding van het virus op ons eiland tegen te gaan.

Gebrek aan regie binnen het Koninkrijk of niet, het lijkt mij dat dit vraagstuk voor Curaçao mogelijk enorme gevolgen zal hebben. Het is de vraag of de Curaçaose regering zich hiervan bewust is. Zij heeft namelijk gekozen voor een beleid waarin de volksgezondheid op de eerste plaats staat.

Een terecht besluit gericht op de korte termijn maar die mogelijk gepaard gaat met ernstige complicaties nadat de Nederlandse regering voor een aanpak heeft gekozen die haaks staat op het Curaçaose beleid. Aangezien het toerisme de enige sector in onze economie is die de laatste jaren groei heeft vertoond, en aangezien Nederland het grootste aantal toeristen aan ons levert zal de tegenstelling tussen het Curaçaose en het Nederlandse beleid ten aanzien de volksgezondheid mogelijk grote gevolgen hebben voor onze al zwakke economie.

Blijft voor de Curaçaose regering zoals nu de volksgezondheid op de eerste plaats staan of dreigt zij te zwichten onder de economische, financiële, sociale en politieke druk die de reisbeperking uit Nederland ongetwijfeld op Curaçao zal hebben?

Heeft de toeristische sector van Curaçao een mening hierover? Gezien de ernst van de situatie zou ik graag de media met klem willen verzoeken zowel onze regering als onze toeristische sector belangrijke vragen over hun gedeelde verantwoordelijkheid in dezen voor te leggen.

Rowan Marchena,
Curaçao

5 Reacties op “Ingezonden | Covid-19 in Koninkrijksverband

 1. Toen begonnen de talkshows en daar was dat blauwe wandje weer. Samen met een nieuwe viroloog in Op1.

  *Als ik van deze coronacrisis iets leer, is het wel dat de beroepsgroep veel groter is dan ik twee weken geleden voor mogelijk had gehouden. En dat ze allemaal net iets anders zeggen en het kabinet daardoor niet te benijden is als je moet beslissen over leven en dood van 17 miljoen mensen.*

  https://www.ad.nl/show/voor-albert-verlinde-komt-het-door-youp-nu-heel-dichtbij~a8cfa466/

 2. Geen tijd om alles te lezen? Met deze corona-update ben je in twee minuten bij

  De nieuwsstroom over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we kort het belangrijkste nieuws in een overzicht. Dit bericht wordt gedurende de dag bijgehouden. 

  Ons land moet er niet blind van uitgaan dat groepsimmuniteit ontstaat voor het Covid-19 virus. Daarvoor waarschuwde de wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag. Ook stelt de organisatie dat ons land en andere Europese landen intensief moeten blijven testen op Covid-19. Het RIVM stelt: we doen wat nodig is.* 

  https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/geen-tijd-om-alles-te-lezen-met-deze-corona-update-ben-je-in-twee-minuten-bij~a8e83691/

 3. Rowan Marchena dient eerst de nieuwsfeiten te controleren voordat ze schrijft over de groepsimmuniteit in Nederland en het kamer debat hierover geweest is te volgen.

 4. Immuniteit is wel beschreven als gewoon een woord dat gewoonlijk van toepassing wordt gebracht op de uitgebreide verzameling reactiemechanismen waarmee het lichaam zich verdedigt tegen binnendringende micro-organismen. Wat Rutte helemaal niet begrijpt, is het feit dat enkele belangrijke vragen nog beantwoord moeten worden. Vragen zoals: waardoor komen deze witte cellen in actie? En ook: wat stelt ze in staat de verschillende binnendringende vreemde vijanden, ook bekend als antigenen, te herkennen? Let wel; vroeger “meende”, jazeker, “meende” men dat een antigeen de plasmacellen ertoe bracht een antilichaam te produceren dat specifiek bij het betreffende antigeen paste. Schijn bedriegd. Maar nu heeft men ontdekt dat de plasmacellen de beschikking hebben over duizenden verschillende soorten van antilichamen en wanneer er dus bijvoorbeeld bacteriën het lichaam binnendringen, kunnen deze zich verenigen met elk antilichaam uit een reeks van antilichamen die toevallig grotendeels bij ze passen. Curacao moet haar hoofd in dit geval cool houden en Rutte maar laten kletsen. Rutte maakt meer slachtoffers dan nodig is. Als Rutte zo door gaat, ontstaat binnen korte tijd een grote slachting door zíjn toedoen. Laat ta malai.

 5. Het lijkt alsof mensen niet goed naar de persconferenties luisteren of niet in staat zijn een eigen mening te vormen. De persconferentie tot nu toe is niet meer dan een kleine groep die even hun 15 minutes of fame willen pakken, inhoudelijk is het allemaal niets.

  De vraag aan Mc. Williams was wat doen we als het voorraad in de winkels opraakt, daar wist ze geen antwoord op als minister van economische zaken maar ze houdt wel een 30 minuten niets zeggend betoog.

  Aan Zita Jesus Leito was een vraag over de samenscholing op playa piscado, het antwoord was. “wij zijn mee bezig”. Waarschijnlijk had zij en andere autoriteiten dat niet eens in de gaten.

  Het aanpak in Nederland is net zoals dat in andere landen gericht op tijd winnen niets anders, intussen wordt dag en nacht aan een vaccin en andere medicijnen worden uitgeprobeerd.

  Hier op Curaçao varen wij blind op de adviezen van dr. Gerstenbluth, het zou best kunnen als het virus zich verspreidt, dat gaat een keer gebeuren, niemand immuun is om de verspreiding tegen te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *