Ingezonden | Commentaar op begrotingsbehandeling (deel 2)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marguérite Nahar aan het woord.

Commentaar op artikel in de AMIGOE van vrijdag 18 december 2020, onder de kop:
 Beperkte middelen voor onderhoud en reparatie wegen.

Deel 2

Dat de Julianabrug degelijk onderhouden en vooral geconserveerd moet worden, staat buiten kijf. Aangezien echter, zoals de minister zelf meldt, het conserveringsproces reeds in 2018 was ingezet, impliceert dit dat reeds in het jaar 2017 een post moet zijn gevoteerd voor de conservering die in 2018, minstens zou aanvangen. En dat bovendien bij een gebleken tekort (of verkeerd ingeschatte kosten) in 2018, en opnieuw in het volgend begrotingsjaar 2019 een aanvullend bedrag gevoteerd moet zijn om de klus te klaren. Dan rijst onvermijdelijk de vraag hoe het komt dat na drie jaar sedert 2017, ondanks tot twee maal toe de aanvulling van het tekort, deze post nog steeds een heet hangijzer is? Het zal toch niet waar zijn, wat boze tongen beweren, dat er ook uit deze post moest worden geput om tekorten op andere begrotingsposten aan te vullen, van onder andere dienstreizen en onvoorziene maar hoognodige beleidsmaatregelen, zoals die welke moest worden getroffen om binnenkomende passagiers een twee weken durende verplichte quarantaine op te leggen, met strenge handhaving van de beleidsmaatregel.

Of erger nog: Wat is het waarheidsgehalte van het hardnekkige gerucht dat reeds heel lang de ronde doet, te weten dat er nu ook alweer sprake is van een ffd, van een wat? Een friends and family deal, oftewel een “business as usual deal” waarbij hier ook weer een kwestie “speelt” van begunstiging van de schoonzoon van een minister.

Nee toch, dit zal toch niet waar zijn? Niet na alle ophef over die andere ffd waarin er ook sprake was van begunstiging van een schoonzoon van een minister? Nee, dit kan niet waar zijn. De brug moet geconserveerd worden en via een openbare aanbesteding conform alle geldende regels is het werk gegund, na een selectie uit minstens drie inschrijvers op de openbare aanbesteding, zoals de regels voorschrijven voor grote overheidsinvesteringen in de infrastructuur.

Openbaar vervoer bushaltes en verkeerslichten

Het is te hopen dat ook de Statenleden hun huiswerk doen en op het internet prijsvergelijkingen doen over marktconforme leveringsvoorwaarden, met name qua prijs voor de aankoop van bijvoorbeeld bushaltes in hun diverse verschijningsvormen. Hoe is de post door de minister onderbouwd? Gaat het om een simpel paaltje met aan de bovenkant een metalen (of in kunststof uitgevoerd) bordje waarop het woord “bushalte” vermeld staat? Of gaat het om een zodanig paaltje tezamen met een bijbehorende weerbestendige zitbank, of gaat het om een paaltje met bank, plus een kleine overkapping tegen zon en regen? En hoeveel van elk zo’n type bushalte worden er geleverd voor de gevoteerde 1 miljoen gulden (met kwantumkorting voor elke soort)?

Of is deze “kostenraming” ook zulk soort nattevingerwerk als het geval van de reparatiekosten van het wegdek. De overige 4.9 miljoen wordt besteed aan verkeersveiligheid en onderhoud van de verkeerslichten. Dit jaar was het een hoofdpijn. Veel verkeerslichten gingen stuk, omdat ze verouderd zijn, aldus het nieuwsbericht.


Mijn commentaar: Als met het bevorderen van de verkeersveiligheid wordt bedoeld: het plaatsen van wederom dozijnen drempels op de meest onwaarschijnlijke plekken in het wegdek, waar onmogelijk met hoge snelheid kan worden gereden, dan is het nu al voorspelbaar dat die overbodige drempels na korte tijd weer verwijderd zullen moeten worden, zoals reeds bij herhaling in het verleden is gebeurd, wegens de onzinnige planning en plaatsing.

En als met het vervangen van enkel de lichtpunten in de bestaande verkeerslichten 3.9 miljoen gulden gemoeid is, dan is een prijsvergelijking op het internet zeer zeker de moeite waard, want zelfs als die gekleurde gloeilampen met hoge stroomsterkte 390 gulden per stuk kosten, met kwantumkorting wellicht 300 gulden per stuk, zullen er voor 3,9 miljoen gulden minstens 4000 stuks gloeilampen geleverd moeten worden. Op hoeveel kruispunten staan er op Curaçao ook weer verkeerslichten?

En stel dat die dingen met kwantumkorting 150 gulden per stuk kosten, dan wordt er een voorraad ingekocht van 8000 stuks, voor het onderhoud van hoeveel verkeerslichten in hoeveel tijd? Statenleden, doe je huiswerk, doe prijs vergelijkend marktonderzoek via internet, of eis op zijn minst een goede onderbouwing van de minister voor al haar voorgestelde begrotingsposten. Met aantallen en een verdedigbare kostenraming.

Last but not least, de grote schoonmaak van de bermen waarvoor er al aanbestedingen zijn gepleegd en afspraken zijn gemaakt met buurtcentra, stichtingen en verenigingen plus Selikor. Hup mensen, alle hens aan dek, de verkiezingen komen er aan over drie maanden, dan moet alles schoon zijn om te laten zien hoe goed VVRP zich wel heeft gekweten van haar taak tot onderhoud van de wegen. En er zijn vanaf 1 december al 13 aannemers, plus buurtcentra en stichtingen, naast Selikor aangetrokken en ingezet voor de schoonmaak van de bermen en de wijken.

Dat VVRP hier zonder blikken of blozen ook de inzet van particulieren (met name vrijwilligers!) meldt in het kader van het afleggen van rekenschap tegenover het Parlement over de voorgenomen besteding van gemeenschapsmiddelen, terwijl de vrijwilligers geen dubbeltje zullen ontvangen, och een kniesoor die daarop let. 


En in de mededeling van VVRP “en bagatelle” tussen de regels door dat deze schoonmaakwerkzaamheden nu pas merkbaar zullen zijn, komt doordat er nu pas gelden zijn vrijgekomen, in die melding is er veelzeggend de toevoeging achterwege gelaten dat dit komt omdat nu eindelijk na maandenlang geharrewar met Nederland over de “slikken of stikken” voorwaarden, de door Nederland toegezegde liquiditeitssteun dan ook eindelijk is overgemaakt.

Kijk eens aan: de voorwaarden werden geslikt, maar -in elk geval- zeker VVRP is niet gestikt, maar is juist springlevend na deze geldinjectie in de Curaçaose landskas vanuit de opbrengsten van de Nederlandse belastingbetalers, in staat gesteld om goede sier te maken in de verkiezingscampagne met schone bermen en wijken, dankzij die nu pas gearriveerde liquiditeitssteun.

De hellingbaan wordt gesloopt en de materialen zullen worden opgeslagen (wishful thinking) en de “boosdoener”(?) is al bij voorbaat gestraft voor zijn “eigengereid”(?) handelen zonder instemming of medeweten van zijn minister (die totaal niet van zijn initiatief op de hoogte was?) wegens de enorme omvang van het personeelsbestand van VVRP? en vanwege de uiterste geheimzinnigheid waarin het project gehuld was?


Geen mens op Curaçao die het reilen en zeilen binnen de ambtenarij kent in deze uiterst kleinschalige samenleving, gelooft hier één snars van, maar goed, de onderzoekscommissie is ermee bezig en zal daar, na de verkiezingsuitslag welteverstaan! uitspraak over doen, want dan zal het pas duidelijk zijn welke nieuwe poppetjes er op VVRP de dienst zullen uitmaken en met de besluitvorming en geniepig achteraf gekonkel met de minister, belast zullen zijn.

Marguérite Nahar,
Curacao

4 Reacties op “Ingezonden | Commentaar op begrotingsbehandeling (deel 2)

 1. Marguérite Nahar for president.

 2. De Rechtsstaat

  Ik had mijn bedenkingen m.b.t. de bijdragen van deze jurist.

  Gelukkig heeft zij haar spreekwoordelijke hoofd uit het zand gehaald en nu waardevolle bijdragen levert.

  Ik zou zeggen, ga zo door mevrouw.

  Dit stuk spreekt voor zich.

 3. Ik mag de schrijsels van deze mevrouw wel!
  Helemaal zoals het is!

  Den Zitu su “face”

  U zult vast niet zoveel opdrachten krijgen van de overheid als Khunneman.

 4. Geen mens op Curaçao die het reilen en zeilen binnen de ambtenarij kent in deze uiterst kleinschalige samenleving, gelooft hier één snars van.

  Maar we hebben een zeer groot ambtenaren apparaat. Ik denk dat iedereen wel iemand kent die iemand uit de ambtenarij kent of met ambtenaren werkt.
  We weten dus heel goed hoe het gaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *