27 C
Willemstad
• maandag 11 december 2023

PBC | Curaçao schittert morgen in Ranking the Talent op SBS6

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De op Curaçao wonende operazanger Michiel René van ‘t Landt doet morgen, zaterdag 9 december mee met het televisieprogramma Ranking The Talent op SBS6....

ParadiseFM | Zorgen om conflict tussen Venezuela en Guyana

De spanningen lopen op in Zuid-Amerika. De president van Venezuela, Nicolás Maduro, geeft signalen af dat hij een regio van buurland Guyana wil gaan inlijven. Engeland en...

Democracy now! | Friday, December 8, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 8 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Drie minderjarigen op St. Maarten veroordeeld voor mishandeling en steekpartij

Die minderjarige jongens zijn door de rechtbank veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een gevecht op school dat in januari 2022 plaatsvond. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM)...

Nu.cw | Politie waarschuwt voor meer alcoholcontroles tijdens feestmaand

De politie gaat tijdens de feestmaand meer alcoholcontroles in het verkeer houden. Dat maakt het Korps Politie Curaçao via een persbericht bekend. Volgens het KPC neemt het alcoholgebruik...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Carvajal onterecht vrijgelaten

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Carvajal onterecht vrijgelaten
Ingezonden Brief
Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we George Lichtveld aan het woord

Uit recente krantenartikelen heeft men kunnen vernemen dat de Nederlandse bewindslieden Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) het Nederlandse parlement hebben geïnformeerd dat Hugo Carvajal Barrios in juli vorig jaar terecht is vrijgelaten omdat hij wel degelijk diplomatieke immuniteit genoot.

De toentertijd pas aangestelde consul van Venezuela was destijds op verzoek van de Amerikaanse justitiële autoriteiten bij zijn aankomst op Aruba gearresteerd nadat Den Haag desgevraagd te kennen had gegeven dat de betrokkene geen immuniteit genoot en dat dus gevolg moest worden gegeven aan het Amerikaanse verzoek in afwachting van de afhandeling van zijn uitlevering.

Kort daarop veranderde de Nederlandse regering echter haar standpunt en gaf de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans te kennen dat Carvajal vrijgelaten moest worden omdat hij toch immuniteit bleek te genieten.

Dit is niet helemaal waar. Vlak na Carvajal’s vrijlating sprak ik met een Venezolaanse ex-diplomaat die toevallig op het eiland vertoefde. Die vertelde mij dat in kringen van staatsjuristen in zijn thuisland men uiterst verbaasd heeft gereageerd over dit plotseling veranderde standpunt van Nederland, dit omdat het nieuwe Nederlandse standpunt juridisch gezien niet terecht is, althans in hoge mate aanvechtbaar is.

Hij wees mij op het gestelde in artikel 41 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963, welk verdrag in casu van toepassing is. Voor zover mij bekend is dit verdrag namelijk door zowel Nederland als door Venezuela geratificeerd. Artikel 41 eerste lid van het verdrag luidt:

,,Consulaire ambtenaren zijn gevrijwaard tegen arrestatie of voorlopige hechtenis, behalve in geval van een ernstig misdrijf en ingevolge een beslissing genomen door de bevoegde rechterlijke autoriteit.”

Het komt mij voor dat drugshandel waarvan Carvajal werd verdacht, beschouwd mag worden als een ernstig misdrijf zodat naar mijn mening en dat van de voornoemde Venezolaanse juristen, deze uitzondering op de vrijwaring van consulaire ambtenaren, heel duidelijk in dit geval van toepassing is. Eveneens mag erop worden gewezen dat onder het begrip ‘consulaire ambtenaren’ ook de consul-generaal wordt begrepen. In artikel 42 van het voornoemde verdrag staat immers vermeld:

,,Indien een lid van het consulaire personeel wordt gearresteerd of in voorlopige hechtenis wordt genomen, of indien tegen hem een strafvervolging aanhangig wordt gemaakt, dient de ontvangende Staat het hoofd van de consulaire post hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Mocht deze laatste zelf het voorwerp van een dergelijke maatregel zijn, dan dient de ontvangende Staat dit langs diplomatieke weg aan de zendstaat mede te delen”.

Het klopt dus dat een consul in principe vrijwaring (immuniteit) geniet maar het verdrag maakt een heel duidelijke uitzondering voor die gevallen waarin er sprake is van een ernstig misdrijf, hetgeen ook is waar Carvajal van wordt beschuldigd. Als grensoverschrijdende drughandel geen ernstig misdrijf is dan weet ik niet wat dan wel is. Het al dan niet genieten van immuniteit heeft in dit geval dus ook niets te maken met de vraag of accreditatie al dan niet had plaatsgevonden. De voormelde artikelen zijn zo klaar als een klontje en zijn volledig van toepassing in het onderhavige geval.
Een aantal constateringen.

Feit is dat de Nederlandse Staat in dit soort gevallen geen fouten maakt. Toen de Arubaanse autoriteiten in eerste instantie aan Den Haag vroegen wat de doen met het Amerikaanse verzoek, kan het niet anders geweest zijn dan dat de juridische basis voor de opdracht tot arrestatie van Carvajal eerst grondig was onderzocht. Wat verder opvalt is dat zelfs na herhaaldelijk gestelde Kamervragen minister Koenders geen duidelijke uitleg geeft over de juridische onderbouwing van zijn verkondigde standpunt, inhoudende dat na juridisch onderzoek door hem de conclusie is getrokken dat Carvajal immuniteit genoot.

Afgaande op de hierboven aangehaalde verdragsartikelen die juist op het tegendeel schijnen te duiden, lijkt het mij dat minister Koenders alsnog enige uitleg verschuldigd is.

George Lichtveld
Curaçao

3 reacties

  1. Het is zo klaar als een klontje dat, Nederland Carvajal liet gaan om haar economische belangen met Venezuela veilig te stellen, m.n. het bouwen van een 60-tal oorlogsbodems.

  2. “Carvajal wordt beschuldigd” zoals de heer Lichtveld terecht opmerkt. Niets meer en niets minder.

    De beschuldiging werd gedaan door een vreemde staat. Niet door het land waar Carvajal geaccrediteerd was of zou worden.

    Dát gegeven – de vreemde staat die beschuldigt – wordt niet duidelijk in het Verdrag van Wenen omschreven.

    Juridisch een juiste beslissing van de Nederlandse regering.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties