Ingezonden | 50 Jaar 30 mei

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Paul Comenencia aan het woord.

Uit het rapport van de door wijlen René Römer voorgezeten Commissie 30 Mei: ,,De verklaring … dient gezocht te worden in het gaandeweg optreden van een gebrek aan politieke lenigheid als gevolg van een bewind van merendeels dezelfde personen, die hun politiek overwicht als vanzelfsprekend waren gaan zien, en hun contacten met vakbeweging … en politieke achterban in het algemeen, waren gaan verwaarlozen.”

Dertig jaar later terugblikkend, schreef dezelfde Römer: ,,De directe aanleiding, kan men zeggen, vond zijn basis in de economische recessie die omstreeks 1955 met de inkrimping van de raffinaderij van Shell was ingezet … Toch zouden de economische recessie en de daaruit voortvloeiende spanningen op de arbeidsmarkt niet die rol hebben kunnen spelen met de gebeurtenissen op 30 mei, als zij niet gevoed waren door een tweede belangrijke factor: het samenvallen van klasse met kleur, een erfenis van een samenleving die tot het midden van de negentiende eeuw slavernij van de neger had gekend.”

Het Curaçao van de jaren 60, voegde Römer toe, ‘was een samenleving waar een zeer subtiele vorm van racisme heerste’. ,,Onder de oppervlakte van een schijnbaar vreedzaam samenleven tussen blank en gekleurd… hadden zich als gevolg van reële, maar soms ook vermeende, ongelijke kansen in de Curaçaose samenleving gevoelens van frustratie opgehoopt die op die dag ongeremd tot uiting kwamen.”

Paul Comenencia,
Nederland

2 Reacties op “Ingezonden | 50 Jaar 30 mei

  1. Jan Sierhuis

    De oorzaken zijn wel bekend. De vraag is welke plaats het moet krijgen in de geschiedenis op politiek, sociaal en economisch terrein en de koninkrijksrelaties. De antillianisering van het bestuur, de toegenomen mondigheid van de burger, het vertrek van de shell, de invoering van een industrieel marktbeschermingsbeleid, het stagneren van het toerisme eind vorige eeuw, het zijn allemaal zaken die direct of indirect te maken hebben met 30 mei, vermoed ik. Of dat werkelijk zo is, of dat de gebeurtenis slechts als katalysator en niet als oorzaak moet worden aangewezen, is voor mij de vraag. Is er wetenschappelijk onderzoek naar verricht en wat zijn daarvan de conclusies? Just asking…

  2. Racisme is er nog steeds, deels terecht en deels onterecht.

    Er is sinds 30 mei 1969 weinig veranderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *