29 C
Willemstad
• donderdag 22 februari 2024

SMH | The private chat messages from inside an Australian billionaire’s ‘money machine’

Patrick Begley | Sydney Morning Herald At 28, Edward Craven has built Stake.com into one of the world’s biggest gambling enterprises. But there is another side to its...

Democracy now! | Thursday, February 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Slachtoffer ontvoeringszaak dezelfde avond nog naar huis

Het slachtoffer van de ontvoering aan de Veerisweg woensdagavond is dezelfde avond nog terug naar huis gekeerd. Dat meldt het Korps Politie Curaçao. Informatie over de identiteit...

ParadiseFM | ‘Nederlandse bureaucratie onnodig belastend voor BES-eilanden’

De Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba klagen al lang over de bureaucratie die om de hoek komt kijken als ze geld van Nederland nodig hebben. Het...

ParadiseFM | Hevige brand in populaire snackbar ‘Lik je vingers’

De Curaçaose brandweer moest vanochtend met spoed uitrukken nadat ze een melding hadden gekregen van een brand midden in Saliña. Bij aankomst bleek dat de populaire snackbar...
- Advertisement -spot_img

Indexering tarieven NHN

HomeNieuwsGezondheidIndexering tarieven NHN

 

Willemstad – Een jaarlijkse indexering van de tarieven met 3 procent voor het nieuwe ziekenhuis, Nos Hospital Nobo (NHN), is één van de vier voorwaarden om kostendekkend te kunnen werken.

Dit is tijdens de Statenvergadering deze week door Peter Bosman van Sona, trekker van het NHN-project, naar voren gebracht. Bosman: ,,Curaçao heeft de afgelopen jaren de tarieven nauwelijks aangepast, tariefsaanpassingen aan de index zijn voor een solide financiële basis van NHN echter onontkoombaar. Een indexering is geen tariefsverhoging. Een tariefsverhoging achten wij niet noodzakelijk. Wel kan nagedacht worden over een andere tariefstructuur gebaseerd op verrichtingen of op budget. De huidige tarieven weerspiegelen de werkelijke kosten onvoldoende. In de business case is een jaarlijks indexering van 3 procent meegenomen op de inkomsten en de kosten van het Sehos van 2010.” Een gezonde exploitatie van NHN is volgens hem zeer goed mogelijk, mits er naast de indexering aan nog drie voorwaarden voldaan wordt. Een van die voorwaarden, die zo ook besproken is met het ministerie van Financiën en het Sehos, is dat de inkoop van geneesmiddelen en verbruiksartikelen en het debiteurenbestand efficiënter kan. ,,Hiervoor is een apart onderzoek gestart. De conclusie van het onderzoek is dat de besparingsdoelstellingen goed haalbaar zijn”, aldus Bosman. Een derde voorwaarde is een budget- of voorfinanciering van minimaal 10 procent van de totale jaaromzet, omdat NHN geen startkapitaal meekrijgt bij het begin van de exploitatie en enige vorm van voorfinanciering noodzakelijk is om verplichtingen aan te kunnen gaan. ,,Overigens kan dit startkapitaal ook meegefinancierd worden, dit is echter iets ongunstiger voor de exploitatie, die daarmee nog steeds ruim haalbaar is”, zo voegt Bosman eraan toe. Als er aan deze voorwaarden is voldaan, is NHN na 4 jaar kostendekkend.

Obligatie voor bouwfonds

Maar alvorens het ziekenhuis operationeel wordt, zal het toch eerst gebouwd moeten worden. Het bouwfonds waarmee het nieuwe ziekenhuis Nos Hospital Nobo (NHN) gefinancierd moet worden, moet in augustus 2012 een feit zijn. Tijdens de week is Bosman ook hier dieper op ingegaan. ,,De overheid kan voor het bouwfonds geld aantrekken door middel van een zéér aantrekkelijke obligatielening, tegen een percentage van minder dan drie procent rente op dit moment. Deze lening drukt op de rentelastnorm, maar blijft binnen de normen die daarvoor gesteld zijn. De rentelasten worden doorbelast aan het ziekenhuis”, aldus Bosman. Hij legt uit dat alle opties bekeken zijn en dat een obligatielening het meest gunstig is voor wat betreft de rentelasten ten opzichte van een commerciële lening. De overheid moet in elk geval garant staan voor de lening. Ten aanzien van het saneringsfonds, waarmee de schulden van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) worden afgelost en het egalisatiefonds dat de transitie van Sehos naar NHN soepel moet laten verlopen, moeten deze uit de meerjarenbegroting worden gehaald. Voor de begroting van NHN is uitgegaan van de reële opgeschoonde winst- en verliesrekening van het Sehos 2010. Bosman: ,,De huidige financiële cijfers van het Sehos zijn de meeste waarheidsgetrouwe weergave van de omzet en de kosten van een ziekenhuis op Curaçao. De benadering van ‘wat is er reeds’ naar ‘wat kan efficiënter’ bleek vruchtbaarder dan ‘wat zou idealiter kunnen’ naar ‘wat is mogelijk op Curaçao’.” Alleen enkele uitzonderingen zijn gemaakt, die beduidend anders zullen zijn in het nieuwe ziekenhuis. Zo zullen de kosten voor onderhoud en terrein anders zijn, maar ook de afschrijvingskosten en de water- en elektrakosten.

Geld niet zeker

De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) oordeelde eerder dit jaar positief over het investeringsbedrag, dat als plafond een bedrag van 108 miljoen dollar heeft. Maar een ambtelijke top bestaande uit secretaris-generaal van Financiën, José Jardim, en de voorzitter Task Force Financieel Beleid en Beheer, Freddy Curiel, spraken waarschuwende woorden. Volgens de deskundigen moet rekening gehouden worden met dreigende tegenvallers voor de overheid die ertoe kunnen leiden dat er geen vrije ruimte op de begroting is en er onvoldoende middelen resteren voor het nieuwe ziekenhuis. De laatste berichtgevingen uit Den Haag waaruit blijkt dat het jaar 2011 is afgesloten met een negatief saldo op de begroting, versterken deze minder positieve kijk.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties