Hoyer2 | ‘Transitieperiode PdVSA goed voor werknemers raffinaderij’

Ben Whiteman in antwoord op vragen van Rick Hart

“Ik vind dat de kranten alle grenzen hebben overschreden. Dit kan niet. Ik vind het echt riooljournalistiek.”

Voormalig premier Ben Whiteman is verheugd over de overeengekomen transitieperiode met PdVSA. Afgelopen weekend werd beklonken dat de Venezolaanse maatschappij de raffinaderij na 1 januari 2020 nog een jaar door zal gaan met de exploitatie van de olieraffinaderij.

In de Heads of Agreement dat destijds getekend is staat dat PdVSA grote oliereserves heeft en is daardoor een geschikte kandidaat volgens Whiteman. Er zijn eeuwenlange banden met Venezuela en daarom heeft PDVSA volgens Whiteman de voorkeur om de raffinaderij ook in de toekomst te exploiteren.

Hij legt uit wat hij vindt van de onderhandelingen die in Caracas zijn gedaan.

Tijd: 2.57
.

Bron: Radio Hoyer 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *