Hof | Vervolging Matser voor omkoping en deelneming criminele organisatie

vonnis-justitie

Vervolging Matser voor omkoping en deelneming criminele organisatie

Op 2 maart 2016 heeft het Hof op vordering van het Openbaar Ministerie Sint Maarten een mondeling bevel gegeven tot vervolging van S.J. M., lid van de Staten van Sint Maarten ter zake van, kort gezegd, omkoping bij kiesrecht en deelneming aan een criminele organisatie.

Heden 16 maart 2016 heeft het Hof het bevel op schrift gesteld en nader gemotiveerd. De nadere motivering houdt onder meer in dat een vervolgingsbevel van het Hof nodig is in geval van dagvaarding van een Statenlid ter zake van een misdrijf, en in geval van een vordering tot bewaring of gevangenhouding van een Statenlid ter zake van een misdrijf, maar niet in geval van huiszoeking ter zake van een misdrijf.

Dit alles geldt ook bij verdenking van andere misdrijven dan ambtsmisdrijven.

Het vervolgingsbevel heeft niet zozeer het karakter van een bevel, als wel van een machtiging aan het Openbaar Ministerie (OM) om uitvoering te geven aan het voornemen tot vervolging over te gaan.

Bron: Persbericht Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *