Hof | Hof wijst vierde verzoek tot schorsing uitleveringsdetentie van F.C. af

Hof wijst vierde verzoek tot schorsing van uitleveringsdetentie Francesco Corallo af

Willemstad / Philipsburg – Bij beschikking van heden heeft het Hof ook het vierde verzoek tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. afgewezen.

Op 20 juni jl. heeft het Hof de uitlevering van F.C. toelaatbaar verklaard en de gouverneur van Sint Maarten geadviseerd tot uitlevering van F.C. aan Italië over te gaan. Het Hof diende nog te beslissen op de tijdens de behandeling van het verzoek tot uitlevering door de verdediging verzochte schorsing van de uitleveringsdetentie. Aannemelijk is dat F.C. zeer vermogend is. Tevens heeft hij in het verleden vele reisbewegingen gemaakt. Het Hof acht in deze omstandigheden een indicatie voor vluchtgevaar aanwezig.

Sinds zijn aanhouding in het kader van de uitlevering op 13 december 2016 wordt F.C. gedetineerd in de politiecellen te Philipsburg. Reden van de detentie in deze politiecellen is dat F.C. juist vanwege het feit dat hij een vermogend man is, ook om veiligheidsredenen niet in het Huis van Bewaring van de Point Blanche-gevangenis kan worden gehandhaafd. Dit rechtvaardigt in beginsel detentie in de politiecellen.

Van een onrechtmatige detentiesituatie van F.C. is niet gebleken. Het Hof houdt daarbij rekening met het feit dat het Hof eerder op juridische gronden het openbaar ministerie van Sint Maarten heeft verboden F.C. over te plaatsen vanaf zijn huidige detentieplaats in Sint Maarten naar een detentieplaats in een ander land. Dit neemt niet weg dat het F.C. vrij staat alsnog vrijwillig in te stemmen met een dergelijke overplaatsing.

Ook het feit dat alle aangehouden verdachten (te weten V., La M. en B.) in de zaak waarvoor F.C. in Sint Maarten in uitleveringsdetentie zit inmiddels op vrije voeten zijn gesteld in Italië, kan niet tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. leiden. Die vrijlating heeft geen betrekking op F.C. en het is niet aan de uitleveringsrechter om vooruit te lopen op beslissingen ter zake van de voorlopige hechtenis van F.C. Zulks is voorbehouden aan de rechter in Italië.

Tot slot heeft het Hof overwogen dat voor een schorsing van de uitleveringsdetentie tegen betaling van een borgsom en het stellen van overige voorwaarden geen termen aanwezig zijn.

Het Hof heeft bij beschikkingen van 4 januari 2017, 8 maart 2017 en 12 april 2017 eerdere schorsingsverzoeken van F.C. afgewezen.

Bron: Gemeenschappelijk hof van Justitie

3 Reacties op “Hof | Hof wijst vierde verzoek tot schorsing uitleveringsdetentie van F.C. af

  1. FC is heel bang voor de Italiaanse justitie..

  2. Dacht ik al, hoe kan zo’n iemand zoveel mensen (als Cicily, Drechi Pe, LaStiwz, Peter P en andere 15K mensen) inpalmen. Drechi Pe, LaStiwz, Peter P zijn zelfs bereid om een moord voor hem te plegen.

    En ze hebben ook het lef om zich zelf YdK te noemen, berguenza swa.

  3. Abraham Mossel

    En voor de zoveelste keer vissen de twee advacaat losere Peppie & Kokkie achter het net. Het enigste visnet wat nog open staat is voor hun zelf, als straks Gerrit de Raaf zijn drie jaren gevangenisstraf aan het uitzitten is, dan word Gerritje Gek en gaat hij alles maar dan ook alles verraden wat hij als goed denkende Narcist kan verraden, een ieder die met Gerrit de Raaf zaken doet raak A’ zijn vermogen kwijt, b’ gaat hij failliet, en C’ als klap op de vuurpijl komt hij in het gevang terecht, dit alles met dank aan hun vriend en redder in de noot Gerrit de Raaf, wat is die vent besmet zeg!!.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *