Geld gratis onderwijs is ‘lening’ RdK

Willemstad – De 17.258.610 gulden die overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) beschikbaar heeft gesteld voor het gratis onderwijs betreft een ‘voorschot op toekomstige dividenduitkering’.

Dat blijkt uit stukken waar het Antilliaans Dagblad over beschikt.
De Raad van Commissarissen (RvC) motiveert het besluit op 7 augustus met verwijzing naar een brief van premier Schotte (MFK), gedateerd 6 augustus 2012.
Daarin schrijft Schotte onder andere dat op dat moment ouders en verzorgers ‘reeds komende week rekenen’ op uitvoering van het gratis onderwijs.
,,De daartoe benodigde fondsen zijn evenwel nog niet beschikbaar.”

De premier rept in zijn brief niet over het Landsbesluit houdende algemene maatregelen dat bij de Raad van Advies is ingediend ter bestudering en advisering, en waar in de Memorie van Toelichting de structurele financiering uiteengezet moet worden.
Behalve dat deze ‘in voorbereiding’ is en dat minister Jamaloodin (MFK) van Financiën schriftelijk akkoord is gegaan met de begrotingswijziging, op 17 juli voorgesteld door minister Monk van Onderwijs.

Schotte spreekt de RvC aan op zijn rol als ‘maatschappelijk betrokken 100 procent overheidsdeelneming’ en stipt tevens aan dat de commissarissen het algemeen belang voor ogen moeten hebben.
De overheids-nv zou volgens de premier ‘kunnen besluiten’ over te gaan tot het aan de respectievelijke schoolbesturen ter beschikking stellen van fondsen noodzakelijk voor de uitvoer van ‘kosteloos onderwijs’.
Aan het eind van zijn schrijven dringt hij bij de RvC er op aan om bij wijze van voorschot op toekomstige dividenduitkering het bedrag van bijna 17,3 miljoen beschikbaar te stellen.

Eén etmaal na de brief van Schotte is de kogel door de kerk.
De RvC verwijst, net als de MFKregeringsleider, naar de bijdrage aan het algemeen belang van Curaçao, alsmede aan de sociaaleconomische ontwikkeling.
Het ter beschikking stellen van de fondsen zal ‘geen relevante negatieve invloed hebben’ op de liquide middelen van de nv.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *