‘Géén salarisverhoging’ | Antilliaans Dagblad

Met ministersbesluit en brief BPD

Commotie over loon ministers | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De beslissing om ministers en parlementariërs onder te brengen in de hoogste ambtenarenschaal heeft gisteren voor veel commotie gezorgd. Terwijl de regering benadrukt dat er geen sprake is van een salarisverhoging, eisen ambtenaren en oppositiepartij MFK dat ‘de beslissing zo snel mogelijk wordt ingetrokken’.

Een hogere schaal en geen salarisverhoging? Leg dat meer eens uit. Een berekening van de sector Shared Service Organisatie van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), verantwoordelijk voor de financiële administratie, laat zien dat het brutosalaris van een minister in schaal 18 met ruim 18.000 gulden ongeveer 2.300 gulden meer is dan in schaal 17, maar dat na alle doorgevoerde inhoudingen in verband met de voorwaarden van Nederland, onderaan de streep een nettosalaris van 8.882 overblijft in beide gevallen.

In een persbericht schrijft de overheid dat het gaat om een ‘correctie van de salarisschaal van ministers en parlementariërs’. In de Raad van Ministers is besloten dat de 12,7 procent loonsverhoging die dat tot gevolg heeft niet wordt uitgekeerd. Dat betekent dat ministers en parlementariërs in totaal ongeveer 37,7 procent inleveren: 25 procent plus 12,7 procent. ,,Bovendien zal de verandering van schaal geen enkele gevolgen hebben voor de uitgaven van de overheid, dus ook niet een verhoging van het pensioen”, aldus het persbericht.

De verwarring die is ontstaan is olie op het vuur van de vakbonden die protesteren tegen de 12,5 procent die ambtenaren moeten inleveren op hun arbeidsvoorwaardenpakket in verband met de voorwaarden die Nederland stelt in ruil voor verdere liquiditeitssteun. Ministers en Statenleden moeten om diezelfde reden 25 procent inleveren.

Rond 14.00 uur stonden gisteren zo’n vijftig à zestig actievoerende ambtenaren en hun vakbondsleiders voor de poort van Fort Amsterdam waar op dat moment alle ministers bijeen waren voor de wekelijkse vergadering van de regering. Met linten was het gebied voor de ingang afgezet en de poort was gesloten. Op verzoek kwam premier Eugene Rhuggenaath (PAR) naar buiten en nam een brief in ontvangst. De demonstranten eisten voor 17.00 uur een antwoord. Rhuggenaath zei dat de ministers wel degelijk 25 procent op hun salaris hebben ingeleverd en beloofde zijn best te zullen doen voor de gestelde deadline antwoord en uitleg te geven. Gisteravond liet de premier tegenover deze krant weten dat het nog niet was gelukt te reageren op de brief van de bonden.

Juan Lourens, voorzitter van douanevakbond STrAf, zei dat duidelijk moet zijn dat er geen spelletjes gespeeld kunnen worden. ,,Iedereen moet inleveren, het kan niet zo zijn dat een klein deel, waaronder de ministers, er wel op vooruit gaan.”

Voor wat betreft de Staten vraagt oppositiepartij MFK in een brief aan Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) ‘er alles aan te doen wat mogelijk is om de beslissing terug te draaien, in ieder geval voor de leden van de MFK’.

Pauletta verzocht in een brief van 4 augustus premier Rhuggenaath zelf al ‘de uitgedraaide salarisstroken over de maand juli te herzien’, omdat het basissalaris blijkt te zijn verhoogd. ,,Alhoewel de toegepaste kortingen per saldo tot een gelijk nettoloon leiden (…) kan deze gang van zaken vragen oproepen en aanleiding zijn tot misverstanden”, schreef de Statenvoorzitter, die erop wijst dat het een politiek gevoelige kwestie betreft.

Wat op het eerste gezicht niet meer dan een formaliteit schijnt, is de bron van alle commotie. De bezoldiging van ministers en Statenleden blijkt niet formeel vastgelegd in een wet maar ‘wordt sinds 2006 beleidsmatig geregeld, met als grondslag een beslissing van de Raad van Ministers’, zo schrijft interim-directeur Bernadina van de Shared Service Organisatie in een brief van 21 juli dit jaar aan BPD-minister Konket. ,,In de beslissing wordt uitdrukkelijk bepaald dat politieke gezagdragers conform de hoogste ambtelijke schaal worden bezoldigd.” Dat was in 2017 nog schaal 17, maar is sinds 2010, na de staatkundige verandering, schaal 18. Dat anders dan voor hoge ambtenaren, waaronder secretarissen-generaal, ‘enkel ten aanzien van politieke gezagdragers schaal 17 nog als hoogste ambtenarenschaal is toegepast, is zonder enige objectieve rechtvaardiging discriminerend’, aldus Bernadina.

Maar de sectordirecteur is in dezelfde brief ook glashelder dat de verhoging van schaal geen consequenties kan hebben. De correctie is noodzakelijk maar ‘gezien de financiële situatie van het Land, maatschappelijk niet te verkopen’. Voor de korting van 25 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ministers en parlementariërs moet daarom ‘schaal 17 het uitgangspunt blijven’. De verandering van schaal heeft geen financiële voordelen tot gevolg. ,,Het betekent in feite dat meer dan 25 procent is gekort doordat er geen aanspraak wordt gemaakt op de schaalverhoging die moet plaatsvinden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2020 07 22 – Brief BPD Ambtshalve Inschaling Politieke Gezagdragers-Salarissen Ministers Curacao by Knipselkrant Curacao on Scribd

15 Reacties op “‘Géén salarisverhoging’ | Antilliaans Dagblad

 1. Dit rekenwonder beweert dat 25 % korten op een bruto salaris van 18.000.- of van ( 18.000.- – 2.300.- ) 15.700.- in beide gevallen netto salaris 8.882.- is.
  Zolang we geen 100% belasting heffen op inkomens boven de 15.700.- is dit niet mogelijk. Iedere smoes om dit recht te praten is onzin.
  Overigens geen wonder dat er, als zelfstandig land, nog geen jaar is geweest dat er minder is uitgegeven dan er binnenkomt met dit soort figuranten.
  Ook wel grappig dat de MFK heibel schopt terwijl ze wel van de extra inkomsten hebben genoten.. Verkiezingen in aantocht ??

 2. Curacao revisited

  Laten we zoals groep positivo claimt ook deze kwestie vanuit een positieve bril bekijken: onze parlementariërs zitten er niet voor zichzelf maar voor ons eiland en wij moeten ze dankbaar zijn dat zij hun zakken niet vullen in het buitenland tegen een veel hogere vergoeding

 3. Het is zich rijk rekenen na de corona. De kortingen op de salarissen is onderdeel van een herstructurerings proces, wat volgens mij zou moeten betekenen dat voorlopig de gekorte salarissen de nieuwe salarissen worden. Het is toch geen opschorten van de huidige?

 4. Wat een geklungel van onze ambtenaren van financiën en bestuurders. Als ik het goed begrijp is het goede nieuws dat hier niet van slechte opzet sprake is. OK. Maar voor het overige is het echt niet te verkopen en is de timing mega-slecht. En men had natuurlijk veel sneller moeten reageren na de brief van de voorzitter Staten en daar iets mee moeten doen; en snel en duidelijk. Nu is het een easy catch en lachen geblazen voor vakbonden en oppositie die er een paar dagen van kunnen smullen, ha!

 5. Abraham Mossel

  En deze grote aso zakkenvullers cq graaiers weten het zo te draaien dat ze zo genaamd 35% van hun salaris inleveren, maar ze hebben het zo in elkaar laten flansen door een dure vriend ( zelf kunnen ze dat niet ) dat alles het oude liedje blijft kwa loon. En het klotjes volk wat geen scholing heeft gehad trapt er met boeter en suiker weer in, ook de MFK economen club en natuurlijk lilli putter en tuinkabouter niet te vergeten, wat is hij rustig de laatste tijd, heeft hij onder de tafel iets gevonden$$$.

 6. Fred Schiedam

  En daar moet de Nederlandse belastingbetaler solidair mee zijn?

 7. Mooi hè: Nos Cultura…. Om je dood te schamen.

 8. Gewoon, om te kotsen!! Ik hoop dat geen van deze,niet de ministers,niet de parlamentariers weer gekozen worden.Deze mensen moeten nooit meer een kans kregen!!

 9. Grootste boeven zitten in Forti .
  Nou een hele hoge hek erom heen en je heb ze gelijk allemaal .
  Nos dushi hendenan , nos bon yunan di korsou .
  Schaamteloos , schaamteloos zijn ze .

 10. Nu wachten op een nieuwe email van Frans Heiligers en al die ‘wetenschappers’, ‘bestuurders’, leraren die Nederland van niet solidair betichten.

 11. @Joep
  Dat zal inderdaad de achterliggende gedachte zijn van de “technische” wijziging van de schaalindeling. Om te kunnen stellen: “we hebben 37,5% bezuinigd”. Het is zo intens zielig dit, er zijn geen woorden voor. In deze tijd dergelijke politieke spelletjes, het zou strafbaar moeten zijn. Achterbaks ook. Diep en diep triest.

 12. Dus hiermee is dus ook het salaris plafond volgens de Rhuggenaath-norm voor directeuren van de overheids nv’s ook omhoog gegaan. Het liegen, bedriegen en stelen gaat dus gewoon door op allerlei sluwen en droortrapte manieren.

 13. Wat een clowns. Kom maar weer in Knops !

 14. Maakt niet zo veel uit wat ze nettoloon krijgen maar hoeveel de overheid in totaal kwijt is aan salarissen. En ze kunnen straks natuurlijk gewoon weer meer verdienen.

  Grootste boeven zitten in Forti!

 15. Zo lust ik er nog wel een paar. Eerst jezelf in een hogere schaal gooien en daarna zeggen dat je die loonsverhoging niet zult accepteren, maar vervolgens wel stellen dat je dus in feite nog eens 12.5 % extra hebt bezuinigd !
  Nu zullen ze wel heel trots naar Nederland lopen en beweren dat ze zelfs 37.5 % hebben ingeleverd.
  Deze figuren blijven onverbeterlijk en iedere dag bewijzen ze meer en meer waarom Nederland de boel gewoon moet overnemen. Er is geen schrijntje integriteit te vinden binnen de politiek en de overheid, het is diep triest en geeft aan hoever de eilanden zijn afgezonken.
  Maar onderwijl blijven ze wel herhalen dat ze in 1940 (bijna 80 jaar geleden) Nederland hebben geholpen tijdens WO2. Alleen vergeten ze te vermelden dat ook toen Nederland hier aa de macht was, dus het was Nederland dat Nederland hielp en niet de regering van YdK die Nederland de helpende hand bood.
  Pronken met andermans veren noemen we zoiets, maar daar is men kennelijk zeer goed in en er is totaal geen schroom aanwezig om ze hiervan te weerhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *