27 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Geen ‘fair play’ OM

Willemstad/Arnhem – De Nederlandse advocaat Dirk van der Lande verwijt in FCIB-zaak het Openbaar Ministerie ‘gebrek aan fair play, dat verder gaat dan het debiteren van verdraaiingen en onjuistheden’. Het gaat dan mede om de wijze waarop het OM in Nederland de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en haar president Emsley Tromp erbij sleept. Het OM heeft zich vastgebeten in deze zaak, aldus Van der Lande. Op zichzelf is daar niets tegen, zolang dat gebeurt op een eerlijke manier. Een stevig debat kan verhelderend werken.

- Advertentie -

,,Wat wij dit OM verwijten, is een gebrek aan ‘fair play’,” luidt de pleitnotitie van de advocaat. ,,Het zal uw rechtbank (in Arnhem, red.) niet zijn ontgaan dat bij requisitoir over uw hoofden en dat van de verdachten heen de CBCS alsmede haar president werden neergesabeld.

Ik citeer uit het requisitoir: ‘Het OM is van oordeel dat er wel een bijzonder hechte band bestond tussen de BNA, de toezichthouder, en FCIB , de onder toezicht gestelde bank. Die band kreeg met name vorm in de relatie tussen de president van de BNA en de heer Deuss’.” Op de keper beschouwd, vervolgt het pleidooi, bevat deze passage niets meer dan de conclusie dat John Deuss en de president van de Centrale Bank een hechte relatie zouden hebben. ,,De suggestie die wordt gewekt is dat daar van alles mis mee zou zijn. Zelfs zodanig mis dat die conclusie strafrechtelijk relevant zou zijn, maar zonder man en paard te noemen. Wederom: suggestie, geen feiten. Opnieuw: stay away from law and facts.” Aldus Van der Lande, die stelt dat dit ‘natuurlijk niet onschuldig is’.

Rechtbank werd onjuist voorgelicht

De pleitnota van advocaat Van der Lande: ,,Het OM weet heel goed wat het gevolg is wanneer zij dergelijke uitlatingen doet in een zittingszaal met op de publieke tribune verslaggevers van alle belangrijke dagbladen. Zonder een kwaliteitsoordeel over die verslaggevers te willen vellen, is het overigens opvallend dat kennelijk niemand zich afvraagt of het wel tot de taak van het OM behoort om een Centrale Bank en haar president te belasteren. Het gaat bovendien om een Centrale Bank van een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk. Het Nederlandse OM heeft geen jurisdictie in Curaçao. In lekentaal: het OM heeft in Curaçao niks te zeggen.” Alsof suggestie nog niet genoeg is, gaat de pleitnotitie verder, wordt de rechtbank ‘ook nog onjuist voorgelicht’.

,,Ik wijs u op de navolgende passage uit het requisitoir: ‘Wel heeft de BNA (de toenmalige Bank van de Nederlandse Antillen, red.) gemeend om in 2006 een bedrag van 40.000.000 euro aan het Openbaar Ministerie over te kunnen maken, geheel voor eigen rekening en risico. Het OM had voor circa 100 miljoen euro beslag gelegd op enkele rekeningen van FCIB bij haar correspondent bank. Ter opheffing hiervan heeft de BNA zich, na onderhandelingen tussen het OM en de verdachten, in feite borg gesteld’.”

De waarheid is, aldus Van der Lande, dat op 3 en 4 oktober 2006 een vaststellingsovereenkomst is getekend tussen FCIB en het OM, waarbij in ruil voor de storting van een waarborgsom van 40 miljoen euro het conservatoir beslag op de correspondentrekeningen van FCIB werd opgeheven.

,,Die data zijn van belang, omdat pas op 9 oktober 2006 de noodregeling werd uitgesproken waardoor BNA werd belast met het bestuur van FCIB. BNA heeft met deze vaststellingsovereenkomst niets te maken, behalve dan dat het OM en de landsadvocaat in de daaraan voorafgaande onderhandelingen hadden bedongen dat de waarborgsom niet rechtstreeks door FCIB zou worden overgemaakt, omdat de waarborgsom dan bij een eventueel faillissement van FCIB in de boedel zou vallen.”

Daarom moest BNA worden gevraagd of de overschrijving via haar rekening mocht lopen, waarin BNA heeft bewilligd.

De advocaat: ,,Een iets andere toedracht derhalve dan het OM uw rechtbank voorhoudt. Het gaat bij de waarborgsom om geld van FCIB en niet van BNA en van enig risico voor BNA is geen sprake. Het OM weet dit alles, maar kiest er desalniettemin voor u iets op de mouw te spelden.”

Bron: Antiliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -