Franco ontvangt zorgrapport

Willemstad – Statenvoorzitter Mike Franco heeft het rapport over macro-ontwikkelingen in de zorg in het Caribisch gebied in ontvangst genomen uit handen van Leonard Coffi, directeur van ReThink | Transform, namens FWG, Utrecht, Nederland. Het rapport brengt de ontwikkelingen in de zorg op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in samenhang in beeld.

Advertentie

Voor het rapport is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de zorg op de eilanden, door gesprekken met experts uit de zorgsector die ook zicht hebben op de inter-eilandelijke verhoudingen en verbindingen.
De informatie uit de gesprekken is aangevuld met deskresearch.
Uniek aan het rapport is dat de ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de afzonderlijke eilanden in samenhang met elkaar zijn beschreven.
Het biedt een overkoepelend overzicht voor het hele gebied. FWG hoopt met het rapport een positieve bijdrage te leveren aan de discussies over de richting waarin de zorg zich kan ontwikkelen.
Uit het onderzoek kwamen vijf hoofdthema’s naar voren:

  1. public health en preventie,
  2. medische uitzendingen,
  3. ‘vergeten groepen’,
  4. eerstelijnszorg en ketenzorg en
  5. kwaliteit en arbeidsmarkt.

Daarnaast komt de invloed van de staatkundige hervorming in 2010 op de inrichting en samenwerking in de zorg aan bod.
Binnen de vijf thema’s zijn zowel ontwikkelpunten als reeds ingezette, succesvolle, ontwikkelingen beschreven zoals de innovatieve wijze waarop de GGz op Curaçao is georganiseerd.
Tevens is het een overzicht dat zorginstellingen, eilanden en politiek overstijgt.
Duidelijk wordt dat het Caribisch gebied en Europees Nederland van elkaar kunnen leren.

Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *