FKP vreest voor huursubsidie in 2013

WILLEMSTAD — Woningbouwstichting FKP maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de begroting voor het jaar 2013. Op deze begroting, zo meldt FKPdirecteur Arthur Con, is de jaarlijkse subsidie voor degenen die een woning van FKP huren niet opgenomen. Het gaat om een bedrag van 13,2 miljoen gulden.

Con sprak vanochtend zijn bezorgdheid uit over het feit dat de FKP-subsidie niet in de begroting voor volgend jaar is opgenomen.
Con is al door talloze huurders benaderd die nu al te kennen geven dat zij zonder huursubsidie niet in staat zullen zijn om hun huur voor volgend jaar te betalen.
Volgens Con moet er sprake zijn van een fout.
Hij geeft aan dat FKP hierover al diverse keren contact heeft opgenomen met de regering, maar hij kreeg telkens te horen dat de ‘overheid er naar zal kijken’.
Een antwoord heeft hij tot op heden niet gekregen. In een reactie stelt minister Hensley Koeiman (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, MAN) dat hij op de hoogte is van deze zaak.
Vanochtend zou hij met vertegenwoordigers van de sector Sociale Ontwikkeling om de tafel zitten om te achterhalen wat er zich precies in deze zaak afspeelt.
Bij het sluiten van deze krant zat de minister nog steeds in deze vergadering.

Hoge schuld
Deze zaak komt net op het moment dat overheid en de woningbouwstichting al maanden in gesprek zijn over de hoge schuld die de regering bij FKP heeft uitstaan.
Deze schuld, bestaande uit nog te ontvangen huursubsidie en het bedrag dat FKP van de overheid heeft voor woningen die de stichting in beheer heeft, bedroeg in eerste instantie bijna 300 miljoen gulden.
Maar tijdens onderhandelingen tussen FKP en vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën, Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) is dit bedrag teruggebracht tot rond de 100 miljoen gulden.
De partijen zijn nog in gesprek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *