29 C
Willemstad
• woensdag 26 januari 2022 13:48

Laatste reacties

- Advertentie -

FAS maant ook fiscus

- Advertentie -

Belastinginspecteur aangeschreven in verband met MOT-meldingen Schotte

ruben suriel-2Willemstad – Burgerbeweging Fundashon Akshon Sivil (FAS) heeft – naar nu blijkt – in verband met de ‘meer dan 50 MOTmeldingen ter zake voormalig premier Gerrit Schotte gedurende de periode dat hij gedeputeerde was’ ook bij de Inspectie der Belastingen aan de bel getrokken.

Advertentie

FAS-voorzitter Ruben Suriel zelf wil in dit stadium niets nader toelichten over de brief aan de Belastinginspecteur, maar het document – voorzien van stempelbewijs van ontvangst van de Inspectie der Belastingen – is wel in het bezit van deze krant.
Dat gebeurde op 8 november 2013.
De MOT-meldingen in verband met volgens FAS ‘grote, vooral cash, betalingen gedaan op de bankrekening van Schotte’ waren eerder aanleiding voor Akshon Sivil om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM).
Dat was in september vorig jaar, 2012, gericht aan procureur-generaal Dick Piar.
Oud-premier en MFKStatenlid Schotte is intussen officieel verdacht van het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.
Maandag 9 december vonden zes doorzoekingen plaats, onder meer in het huis van Schotte.
Volgens FAS is met de MOT-mel- dingen ‘in totaal iets van 800.000 gulden in een periode van twee jaar oftewel zo’n 400.000 gulden per jaar naast (cursief FAS, red.) zijn reguliere salaris als gedeputeerde’ gemoeid.

,,Het is ons recentelijk bekend geworden dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties de MOTmeldingen met betrekking tot Schotte tot op heden niet doorgestuurd heeft naar het Openbaar Ministerie”, schrijft Akshon Sivil aan de Belastinginspecteur.

,,Dit verontrust ons omdat het ons voorkomt dat in de gegeven omstandigheden de MOT-meldingen naar objectieve maatstaven niet anders dan als verdacht aangemerkt hadden kunnen worden en dus door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties naar het Openbaar Ministerie doorgestuurd hadden dienen te worden. Zeker ook omdat een aantal betalingen afkomstig zijn van de als maffiabaas in opspraak geraakte Francesco Corallo.”

- Advertentie -

FAS merkt ‘voor de goede orde’ op dat uit de stukken blijkt dat Schotte bij een aantal banktransacties aangegeven had dat het inkomen betrof ter zake ‘consultancywerkzaamheden, ondernemerschap en courtage’.

,,Oftewel inkomsten waarover belasting verschuldigd is”, aldus het document aan hoofdinspecteur Jamila Isenia.

BAB en TIO ontvingen al eerder brief
Eerder al – ruim een jaar geleden – waren er door onder andere Fundashon Akshon Sivil (FAS) bij het Openbaar Ministerie (OM) al vier aangiftes gedaan ‘van mogelijk strafbare feiten gepleegd door voormalig ministerpresident Gerrit Schotte’.
In de week van 9 december vonden er huiszoekingen plaats. Dat gebeurde onder meer in het huis van Schotte.
Daarnaast werden onder leiding van de rechter-commissaris en in aanwezigheid van de officier van justitie ook invallen gedaan bij het partijkantoor van MFK in Saliña, bij een woning in de omgeving van Mahaai/Van Engelen, een bedrijfspand op de Schottegatweg, een bedrijfspand te Groot Kwartier – waarbij zijn kluis werd doorzocht – en een kantoorruimte van het kantorengebouw van de Staten.
Daarbij zijn er documenten en gegevensdragers in beslag genomen.
Onder de gegevensdragers valt ook de mobiele telefoon van Schotte.
Alhoewel niet alle vier de aangiftes door stichting Akshon Sivil waren ingediend, is het FAS bekend dat afschriften van twee aangiftes toen – dus ruim een jaar geleden – bij de stichting BAB (Belasting Accountantsbureau), respectievelijk afdeling TIO (Team Inlichtingen en Opsporing) van de Belastingdienst zijn gedeponeerd met het verzoek om een en ander op belastingaspecten te onderzoeken.
Dat gebeurde op 19 september 2012 respectievelijk 16 oktober 2012.

,,Het is meer in het algemeen ook onze ervaring dat op Curaçao niet alle (overheids)instanties even adequaat hun werk doen, zeker indien het politiek gevoelige personen betreft”, schrijft FAS in de brief van 8 november 2013 aan Belastinginspecteur Isenia.

,,Wellicht dat u al via het BAB en/of het TIO de betreffende stukken ontvangen heeft en wellicht dat ook reeds door de Belastingdienst de nodige vervolgstappen gedaan zijn. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan verzoeken wij u bij dezen om alsnog de vereiste aandacht aan deze kwestie te geven en de geëigende stappen te nemen.”

Het lijkt FAS, ‘mede gezien de levensloop en carrière’ van Schotte ‘zoals geschetst en onderbouwd’ in de aangifte van september 2012, ‘uitermate onwaarschijnlijk dat Schotte deze inkomsten (van zo’n 800.000 gulden, red.) bij de Belastingdienst gemeld heeft en daarover de verschuldigde belastingen voldaan heeft’.

,,Wij vertrouwen erop dat de inspectie er niet voor schroomt om ook in politiek gevoelige kwesties haar taak naar behoren uit te voeren”, zo eindigt FAS de brief aan de Belastingdienst.

Schotte, die ook parlementariër is en zelfs fractieleider voor MFK in de Staten, gaat sinds maandag 9 december formeel door het leven als verdachte.
De zes huiszoekingen die dag – waarbij ook het huis van Papito van der Dijs – de vader van Schottes levenspartner Cicely van der Dijs – en diens kantoor Vanddis, werden doorzocht – staan direct in verband met een onderzoek dat in opdracht van de procureur-generaal (PG) Piar is opgestart, nadat in het najaar van 2012 aangiftes waren gedaan bij het OM.
Hierbij werd het vermoeden geuit dat Schotte zich schuldig had gemaakt aan het witwassen van geld, in combinatie met daaraan gerelateerde delict(en) ‘valsheid in geschrifte’, zo liet het OM in een persbericht weten.
Daarbij werd informatie verstrekt die betrekking had op zogenaamde MOT-meldingen. Omdat een jaar na de twee aangiften nog altijd geen (zichtbare) actie was ondernomen door het OM, diende FAS een klaagschrift in bij het Hof van Justitie waarin wordt verzocht dat alsnog werk wordt gemaakt van aangiften tegen Schotte; één van 18 september 2012 verband houdende met de meer dan 50 MOT-meldingen ter zake Schotte, waarbij mogelijk sprake is van witwassen en/of omkoping gedurende de periode dat Schotte eerder gedeputeerde was; een aangifte van 8 oktober 2012 tegen Schotte en ex-minister Carlos Monk en Elmer Wilsoe (beiden Pueblo Soberano, hoewel PS later de band met Monk verbrak) ter zake van het ambtsmisdrijf; een aangifte van 22 oktober 2012 ter zake kennelijk overtreding van de Landsverordening financiën politieke groeperingen; en een aangifte van 31 oktober 2012 ter zake van mogelijke omkoping gedurende de periode dat Schotte ministerpresident was.
De behandeling van het klaagschrift werd tot twee keer toe uitgesteld, maar op 9 december bleek dat het OM toch al die tijd bezig is geweest met het onderzoek.

,,Nadat deze aangiften door de procureur-generaal waren beoordeeld, heeft deze aan de Landsrecherche van Curaçao in februari 2013 opdracht gegeven tot een nader feitenonderzoek. Het OM en de Landsrecherche hebben daarbij ondersteuning gevraagd van het Recherche Samenwerkingsteam RST. De resultaten van het nader feitenonderzoek zijn voorgelegd aan de PG en deze hebben vervolgens geleid tot een opdracht aan de Landsrecherche voor het uitvoeren van een opsporingsonderzoek”, aldus het OM in het persbericht.

De huiszoekingen van onlangs zijn onderdeel van het opsporingsonderzoek.
Het OM is dus wel bezig gegaan met de aangiften.
In hoeverre de Belastingdienst zich heeft laten aansporen, eerst vorig jaar door een aanschrijven aan BAB en TIO en begin vorige maand de Inspecteur der Belastingen, is nog niet bekend.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

ParadiseFM | Pisas vergadert met Standard & Poor’s

Premier Pisas heeft vergaderd met vertegenwoordigers van Standard & Poor’s. De internationale kredietbeoordelaar bekijkt de economische toestand van Curaçao vanuit verschillende ooghoeken. Volgens Pisas werd gesproken over de...

Democracy now! | Tuesday, January 25, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 25 januari 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

ParadiseFM | Premier bezoekt Aruba voor exitstrategie corona

Premier Gilmar Pisas en Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia hebben een bezoek gebracht aan Aruba om te leren over de exitstrategie wat betreft het coronavirus. De Arubaanse minister van...

DolfijnFM | Corendon begint met tweede fase

Corendon begint met de tweede fase en uitbreiding van de bouw van het hotel aan de Pater Eeuwensweg. Dat meldt de Èxtra. Er worden drie- tot vierhonderd...

DolfijnFM | Afspraak autokeuring nu ook digitaal

Wie op Curaçao zijn auto moet keuren, kan sneller terecht aan het digitale loket. Sinds gisteren is het afsprakensysteem van het keuringslokaal op- internet geopend. Op www.gobiernu.cw...
- Advertentie -
- Advertentie -