29 C
Willemstad
• woensdag 22 september 2021 02:09

Laatste reacties

- Advertentie -

El Nacional | ‘Heel Venezuela is één grote drugshandelsroute’

Hugo Carvajal, voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst tijdens de regering van Chavez. De gepensioneerde militair zei dat de strijdkrachten doordrongen zijn van misdaad, maffia, drugshandel en guerrillastrijders

De gepensioneerde Venezolaanse generaal Hugo «el Pollo» Carvajal, die hoofd inlichtingenofficier was van wijlen president Hugo Chávez, zei dat Venezuela als geheel een drugshandelroute is.

In een interview met Diario Las Américas, wees “El Pollo” erop dat het regime er belang bij heeft deze activiteiten te ontwikkelen. Hij veroordeelde dat de autoriteiten, hoewel ze hen konden en zouden moeten stoppen, dat niet doen.

“Dat van de Cartel of the Suns is een mythe … Binnen de immense morele achteruitgang die er is, profiteren ze in de FANB van drugshandel en het regime stimuleert het. Hoewel niet noodzakelijkerwijs functioneert de instelling als een georganiseerde structuur. Maduro’s wil is niet bedoeld om misdaad te voorkomen.”

zei hij.

- Advertentie -

De advocaat van Hugo “el Pollo” Carvajal: “We zijn tevreden”

Hij merkte op dat het regime zo werkt dat niets de doorvoer van de drug door het land belemmert en naar verschillende delen van de wereld wordt gestuurd en met de nodige middelen wordt vervoerd.

Verder dan drugshandel

“Het is een plan opgesteld vanuit Cuba om het leger aan je zijde te hebben. Met het thema goud bijvoorbeeld. Militaire eenheden die zich in de mijnen bevinden, mogen doen wat ze willen. Ze laten extractie toe en weten voor wie het bedrijf moet werken.”

zei Carvajal.

Hij waarschuwde ook voor de situatie die zich ontwikkelt aan de grens met Colombia:

“Er is smokkel van drugs, wapens, brandstof, voedsel, medicijnen, koper, wat dan ook.”

De Colombiaanse guerrilla in Venezuela

“De Colombiaanse overheid kwam tekort bij de berekening dat 30% van de Colombiaanse guerrilla’s in ons land zijn. Ze waren erg conservatief. In Venezuela zijn er meer. Bijna alle leiders van de ELN en de FARC-dissidenten bevinden zich op Venezolaans grondgebied.”

- Advertisement -

zei hij.

Carvajal zei dat met name de strijdkrachten doordrongen zijn van misdaad, maffia, drugshandel en guerrillastrijders.

Hij zei dat de precieze locatie van onregelmatige groepen in het land bekend is bij het militaire opperbevel.

“Wat ik beschrijf is de kennis van Vladimir Padrino López, die van geld houdt en alleen geïnteresseerd is om goed aan de macht te zijn. Zijn genade is om de FANB gecorrumpeerd te houden in dienst van Maduro, die op zijn beurt in dienst staat van Cuba.”

waarschuwde hij.

Bron: ElNational

Naschrift KKC:

Vrije vertaling van:

Hugo Carvajal: Toda Venezuela es ruta del narcotráfico

Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar durante el gobierno de Chávez

El militar retirado afirmó que la Fuerza Armada ha sido permeada por el crimen, las mafias, el narcotráfico y la guerrilla

El general venezolano retirado Hugo «el Pollo» Carvajal, que fue jefe de inteligencia del fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró que Venezuela entera es ruta de narcotráfico.

En entrevista a Diario Las Américas, «el Pollo» señaló que hay intereses del régimen para que estas actividades se desarrollen. Denunció que las autoridades, aunque podrían y deberían detenerlas, no lo hacen.

«Eso del Cartel de los Soles es un mito… Dentro del inmenso deterioro moral que existe, en la FANB se lucran del tráfico de droga y el régimen lo estimula. Aunque no necesariamente la institución opera como una estructura organizada. La voluntad de Maduro no pasa por evitar la criminalidad», expresó.

Señaló que el régimen trabaja para que nada impida el tránsito de la droga por el país y sea enviada a distintas partes del mundo y transportada por los medios necesarios.

Más allá del narcotráfico

Carvajal afirmó que la Fuerza Armada, en especial, ha sido permeada por el crimen, las mafias, el narcotráfico y la guerrilla.

«Es un plan elaborado desde Cuba para tener a los militares a su lado. Con el tema del oro, por ejemplo. A las unidades militares que están en las minas los dejan hacer lo que les da la gana. Permiten la extracción y saben para quién del negocio tienen que trabajar», señaló Carvajal.

Asimismo, alertó sobre la situación que se desarrolla en la frontera con Colombia: «Hay contrabando de drogas, de armas, de combustible, comida, medicinas, cobre, de lo que sea».

La guerrilla colombiana en Venezuela

«El gobierno de Colombia se quedó corto al calcular que 30% de la guerrilla colombiana se encuentra en nuestro país. Fueron muy conservadores. En Venezuela hay más. Casi todos los jefes del ELN y de la disidencia de las FARC están en territorio venezolano», afirmó.

Aseveró que la ubicación precisa de los grupos irregulares en el país la conoce el alto mando militar.

«Lo que describo es del conocimiento de Vladimir Padrino López, a quien le gusta el dinero y solo le interesa estar bien en el poder. Su gracia es mantener a la FANB corrompida al servicio de Maduro, quien a su vez está al servicio de Cuba», advirtió.

Bron: ElNational

- Advertisement -

Artikel delen

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Tuesday, September 21, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Aangifte Electorale Raad wegens onduidelijkheid donaties

De Electorale Raad zal aangifte gaan doen bij het Openbaar Ministerie (OM) over het gebrek aan transparantie wat betreft grote donateurs tijdens de laatste verkiezingen. Dat bevestigt...

Nu.cw | Minister Charles Cooper bedreigd

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, is bedreigd met de dood. Voor de muur van de kerk van Groot Kwartier stond een bord...

Nu.cw | Ontsnapte honden doodden geiten in Katoentuin

Een aantal honden hebben in de omgeving van Katoentuin vier geiten afgelopen weekend om het leven gebracht, meldt de Extra. De honden van de buren wisten te...

DolfijnFM | Een kwart van de kandidaten aan de verkiezingen moet giften nog doorgeven

Van de 353 kandidaten die aan de verkiezingen van 19 maart hebben deelgenomen, moet nog circa een kwart (90 kandidaten) een formulier bij de Electorale Raad (ER)...
- Advertentie -