Eis om betere beveiliging

Charles Cooper (MAN): Wapen voor parlementariër moet kunnen

charles cooperWillemstad – Verschillende parlementariërs zijn be-zorgd over hun veiligheid. De beloofde beveiliging blijft vooralsnog uit. Parlemen-tariër Charles Cooper (MAN) pleit dan ook voor wapenbezit voor parlementariërs.

,,Als de Staat niet in staat is om de veiligheid van parlementariërs te waarborgen, moeten we dit zelf doen”

, verklaart Cooper tegenover deze krant.
Hij geeft aan dat er een bijeenkomst is geweest met alle fractieleiders, waarbij het dragen van een wapen is besproken.

,,De politiek is voorgoed veranderd na de moord op Helmin Wiels.
Kennelijk zijn er bepaalde delen van de bevolking die geen respect meer hebben voor het beroep van volksvertegenwoordigers.”

Desondanks laat de fractieleider van de MAN weten zich toch nog veilig te voelen.

,,Ik ben niet bang en voel me veilig.
Maar ik ben wel op mijn hoede.
Als ik ergens kom kijk ik rond, ik kijk in mijn autospiegels of ik gevolgd word en voor ik mijn huis binnenga kijk ik goed om me heen.”

Cooper geeft aan dat minister van Justitie Nelson Navarro in principe open staat voor het idee dat parlementariërs een wapen in hun bezit zouden mogen hebben.
Een officiële reactie van Navarro is er echter nog niet.
De minister zelf was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.
Op dit moment is bij wet geregeld dat alleen ministers, de procureur-generaal, advocaten-generaal en hoofdofficieren een wapen mogen dragen.
Anderen, dus ook parlementariërs, moeten een officiële aanvraag indienen.
Net als Cooper ziet ook fractieleider van de MFK Gerrit Schotte het wel zitten dat parlementariërs een aanvraag voor een wapen moeten kunnen doen.

,,Ik heb daar geen problemen mee, mits zij leren schieten en hen een psychologische test afgenomen wordt.
Maar het is aan de minister van Justitie om hier een uitspraak over te doen.”

Op 13 mei diende Schotte al een brief in bij Statenvoorzitter Mike Franco omtrent de veiligheid van parlementariërs.

,,Er bestaat bij de leden van mijn fractie grote onzekerheid en ook bezorgdheid over de situatie voor wat betreft hun veiligheid”

, zo schrijft Schotte in de brief aan de Statenvoorzitter die in het bezit is van deze krant.

,,Het schijnt dat de minister van Justitie in de media heeft laten weten dat alle Statenleden inmiddels beveiliging krijgen.
Voor wat betreft onze fractie is dit zeker niet het geval.
Twee leden hebben vastgesteld dat er kennelijk bij hun woning sprake is van (enig) rijdend toezicht, terwijl bij andere leden daarvan geen sprake is.
Dit roept de vraag op wat onder beveiliging dient te worden begrepen”

, aldus Schotte in de brief van 13 mei.
Gisteravond liet hij desgevraagd weten hier nog altijd geen antwoord op te hebben gehad.

,,Betekent beveiliging (slechts) rijdend toezicht of zullen Statenleden een meer omvattende en effectievere beveiliging krijgen?”

Fractieleiders Alex Rosaria (PAIS) en Zita Jesus- Leito (PAR) laten desgevraagd weten geen heil te zien in wapenbezit voor parlementariërs.

Rosaria:

,,PAIS gelooft niet in het meer bewapenen van de bevolking, ook niet voor parlementariërs. Wat gaat er gebeuren, kan een parlementariër dan een wapen naar Statenvergaderingen meenemen, of moet hij dat afstaan voordat hij binnenkomt?”

Jesus-Leito zal zelf geen gebruik maken van de regeling, indien deze er zal komen.

,,Ik denk dat we moeten kijken naar de veiligheid van de hele bevolking, wij zijn vertegenwoordigers van de bevolking.
Die helpen we niet door te gaan lopen met wapens.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *