28 C
Willemstad
• woensdag 28 september 2022

Democracy now! | Tuesday, September 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 september 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Gouverneur Holiday ontvangt hoge Koninklijke onderscheiding

Gouverneur van Sint Maarten Eugene Holiday is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Holiday nam de onderscheiding in ontvangst tijdens een afscheidsreceptie in de Grote...
- Advertentie -

Nu.cw | Handelsgrens tussen Venezuela en Colombia weer open

De grens tussen Venezuela en Colombia is weer geopend voor handel. Dat meldt de NOS. Voor het eerst in zeven jaar mag er weer vrachtverkeer rijden tussen...

PBC | Vuurwapen gevonden in cel SDKK-gevangenis

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bewakers van de SDKK-gevangenis hebben vanochtend tijdens een doorzoeking van cellen in blok 7 een vuurwapen gevonden. Het gaat om een doorgeladen wapen, waar dus...

PBC | KLM toestel uit Suriname maakt noodlanding op Azoren vanwege medische noodgeval

Persbureau Curacao AZOREN – Een toestel van de KLM, dat afgelopen nacht op weg was van Suriname naar Schiphol, heeft vanochtend rond half acht een medische noodlanding gemaakt...

ParadiseFM | Twee politieagenten gearresteerd

Twee politieagenten zijn vanmorgen aangehouden. In opdracht van het OM werden er verschillende huiszoekingen verricht. De agenten worden verdacht van het sjoemelen met vergunningen. Een van de verdachten...

EG | Dutch government to adopt measures to regulate escalating illegal gambling in the Caribbean parts of the Kingdom

By Athira A | European Gaming

When asked whether the rules for offshore games of chance were set up with the help of the Netherlands on the initiative of the former offshore association under the chairmanship of Gregory Elias, the Undersecretary could not provide any clarity. © Freek van den Bergh

The Undersecretary Raymond Knops of the Interior and Kingdom Relations wrote on behalf of the Minister of Legal Protection, Sander Dekker in response to the written questions raised by Ronald van Raak (SP)that -” owing to escalating concerns, the Dutch government is seriously considering the prevention of illegal gambling in the Caribbean part of the Kingdom,”

The minister also pointed out that the government has ‘serious’ concerns about the offshore gambling industry in Curaçao, Aruba and Sint Maarten. Simultaneously, Knops emphasized that the granting of licenses, the supervision and the enforcement of the supply of offshore games of chance lay within the autonomy of the countries.

“Curaçao, Aruba and Sint Maarten have their own gambling laws and regulations. Because there is no question of Kingdom affairs, it is not within the Kingdom to provide licensing and extension of offshore hazard games, the supervision thereof and the enforcement of the country regulation offshore hazard games of Curaçao, Aruba and Sint Maarten.”

The minister refers to the detaining and extradition of gambling boss Francesco Corallo at the request of the Italian authorities in the autumn of 2016 as an example of this approach. “The Dutch Gaming Authority is also committed to improving cooperation with the countries to prevent illegal games of chance from these countries on the Dutch market.”

Van Raak also wanted to know whether the development of the islands as tax havens was promoted because the Netherlands could conclude so many tax treaties. Knops does not give an immediate answer: “Curaçao, Aruba and Sint Maarten are authorized to negotiate tax treaties independently. The treaties are concluded by the Kingdom for those countries. After parliamentary approval, treaties are subsequently ratified by the Kingdom.”

According to the Undersecretary, tax treaties that apply to the Netherlands only apply in the same way. “The other countries within the Kingdom cannot derive any rights from the Dutch tax treaties. Moreover, the Netherlands has the policy to prevent the improper use of tax treaties. This is reflected in the inclusion of anti-abuse measures in Dutch tax treaties and tax regimes that apply within the Kingdom.”

When asked whether the rules for offshore games of chance were set up with the help of the Netherlands on the initiative of the former offshore association under the chairmanship of Gregory Elias, the Undersecretary could not provide any clarity: “The preparation and adoption of a national ordinance is done by the government and the parliaments of Curaçao, Aruba or Sint Maarten. The National Ordinance offshore hazard games from 1993 is originally a national ordinance of the Netherlands Antilles. It is not known to me whether these rules for offshore hazard games have been set up with the help of the Netherlands, on the initiative of the former association for offshore interests.”

For the answer to other – dated 2016 – questions about the gambling sector in the Caribbean, Van Raak has to be patient: “The questions have been passed on twice to the government of Curaçao. I have not received any response yet and I have no idea when I can get them. I will once again ask the government of Curaçao by letter to answer the questions or give an indication of why they are not answering the questions. In addition, I will pay attention to this in my regular contacts with the government of Curaçao. Perhaps it should be considered to also request attention from the Parliament of Curaçao via the contacts within the framework of the Interparliamentary Kingdom Consultation,” says Knops.

Source: curacaochronicle.com

Bron: European Gaming

Naschrift KKC

1995 01 10 – Amigoe | Staatssecretaris Willem Vermeend offshore is koninkrijksbelang

Antwoorden van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheid van Nederland voor de offshore en de gokindustrie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Vraag 1
Klopt de uitspraak van de toenmalige staatssecretaris, de heer Vermeend, in Amigoe van 10 januari 1995 dat offshore op de Antillen een ‘Koninkrijksbelang’ is? https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010644745:mpeg21:p002

Vraag 3
Is offshore op de eilanden nog steeds een Koninkrijksbelang? Zo nee, sinds wanneer is dat dan niet meer het geval? En waar staat dat dan?

Antwoord vraag 1 en 3
De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het aanbod van offshore kansspelen vallen binnen de autonome bevoegdheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Vóór 10 oktober 2010 betrof dit een autonome aangelegenheid van het land de Nederlandse Antillen.

Vraag 2
Klopt het dat de ontwikkeling van de eilanden als belastingparadijzen is bevorderd omdat Nederland zoveel belastingverdragen kon sluiten, zoals de heer Vermeend destijds zei?

Antwoord vraag 2
Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn bevoegd om zelfstandig belastingverdragen te onderhandelen. De verdragen worden echter ten behoeve van die landen door het Koninkrijk, als subject van volkenrecht, gesloten. Na parlementaire goedkeuring worden verdragen vervolgens door het Koninkrijk geratificeerd, waarbij wordt aangegeven ten behoeve van welk deel van het Koninkrijk het verdrag geldt. Ook bij de Nederlandse belastingverdragen, die dus slechts voor Nederland gelden, gaat het op dezelfde manier. De andere landen binnen het Koninkrijk kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de Nederlandse belastingverdragen. Bovendien heeft Nederland beleid om oneigenlijk gebruik van belastingverdragen te voorkomen. Dit komt tot uiting door de opname van antimisbruikmaatregelen in de Nederlandse belastingverdragen en belastingregelingen die gelden binnen het Koninkrijk. De doelstelling om belastingontwijking te bestrijden wordt onder meer versterkt doordat Nederland zich heeft gecommitteerd aan de uitkomsten van het BEPS-project en het multilateraal instrument heeft ondertekend.

Vraag 4
Bent u bekend met de Landsverordening offshore hazardspelen uit 1993? 2) http://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/curacao/opinie/13682-online-gokken-hoezo-illegaal

Antwoord vraag 4
Ja, met de Landsverordening buitengaatse hazardspelen ben ik bekend.

Vraag 5
Klopt het dat deze regels voor offshore hazardspelen zijn opgezet met de hulp van Nederland, op initiatief van de toenmalige vereniging voor offshore belangen (VOB) onder voorzitterschap van Gregory Elias?

Antwoord vraag 5
Het opstellen en aannemen van een landsverordening geschiedt door de regering en het parlement van Aruba, Curaçao of Sint Maarten. De Landsverordening offshore hazardspelen uit 1993 is oorspronkelijk een landsverordening van de Nederlandse Antillen. Mij is niet bekend of deze regels voor offshore hazardspelen zijn opgezet met de hulp van Nederland, op initiatief van de toenmalige vereniging voor offshore belangen (VOB).

Vraag 6
Waarom heeft de Nederlandse regering het vanaf 1993 tot in ieder geval 2010 niet nodig gevonden dat toezicht werd ingesteld op offshore hazardspelen, ook wel E-gaming genoemd?

Vraag 7
Klopt het dat de Gouverneur offshore gokvergunningen tekende voor trustkantoren, accountants en casinobazen, zonder toezicht in te stellen?

Vraag 8
Klopt het dat de Gouverneur offshore gokvergunningen voor trustkantoren en casinobazen goedkeurde en verlengde zonder toezicht en met gedogen van sublicentiëring?

Vraag 9
Hoeveel offshore gokvergunningen heeft de Gouverneur in de periode vanaf 1993 tot in ieder geval 10 oktober 2010 getekend? Hoeveel zijn dit er gelet op het aantal sublicentiëringen die waren verbonden aan de masterlicenties?

Vraag 10
Klopt het dat vanaf 1993 tot in ieder geval 2010 sprake was van een gedoogbeleid voor sublicentiëring, zonder dat Nederland toezicht uitoefende?

Vraag 11
Binnen welk Nederlands beleid of wettelijk kader paste de genoemde wetgeving voor offshore kansspelen uit 1993?

Vraag 12
Kunt u uitleggen waarom de Nederlandse regering het vanaf 1993 niet nodig vond dat toezicht werd ingesteld op offshore kansspelen/ de E-gamingsector op Aruba, Curaçao en Sint Maarten?

Vraag 13
Kunt u uitleggen waarom de Nederlandse regering vanaf 1993 tot in ieder geval 2010 van mening was dat zij niet verantwoordelijk was voor opsporing en handhaving in de offshore kansspelen/ E-gamingsector? Kunt u uitleggen waarom Nederland het niet nodig vond dat toezicht werd ingesteld op de E-zones van Curaçao en Sint Maarten?

Vraag 14
Hoe heeft de Nederlandse regering vanaf 1993 tot in ieder geval 2010 in afwezigheid van toezicht, opsporing en handhaving op E-gaming en E-zones gewaarborgd dat op de eilanden geen witwassen zou plaatsvinden van crimineel geld en geen andere illegale activiteiten zouden plaatsvinden?

Antwoord vraag 6 t/m 14
De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben hun eigen kansspelwet- en regelgeving. Omdat er geen sprake is van een Koninkrijksaangelegenheid, heeft het Koninkrijk geen bevoegdheden bij de vergunningverlening en -verlenging voor offshore hazardspelen, het toezicht daarop en de handhaving van de landsverordening offshore hazardspelen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Hoewel de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het aanbod van offshore kansspelen vallen binnen de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten nemen de Minister voor Rechtsbescherming en ik de zorgen over de offshore en gokindustrie in Aruba, Curaçao en Sint Maarten serieus. Wij zetten ons in om de uitbreiding van illegaal kansspelaanbod vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk in Nederland te voorkomen.

Waar sprake is van criminele activiteiten is een rol weggelegd voor de Openbaar Ministeries van Aruba en van Curaçao en Sint Maarten. Daarin ondersteunt Nederland de landen ook door middel van het financieren en het leveren van capaciteit voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), die lokale opsporingsbevoegdheid hebben op het gebied van o.a. grensoverschrijdende criminaliteit, fraude, witwassen en ondermijning. Wanneer overlap bestaat tussen de vergunningshouders inzake kansspelen en criminele activiteiten zijn deze instanties bevoegd en geëquipeerd om actie te ondernemen. De arrestatie en uitlevering van gokbaas Francesco Corallo op verzoek van de Italiaanse autoriteiten in het najaar van 2016 is hier een voorbeeld van. De kansspelautoriteit zet zich daarnaast in voor een verbetering van de samenwerking met de landen ter voorkoming van illegaal kansspelaanbod vanuit deze landen op de Nederlandse markt.

Vraag 15
Kunt u aangeven wanneer eindelijk de vragen zullen worden beantwoord die de minister van Koninkrijksrelaties in september 2016 naar Curaçao heeft gestuurd?

Antwoord vraag 15
De vragen omtrent dit onderwerp die door uw Kamer in september 2016 zijn gesteld zijn tot tweemaal toe aan de regering van Curaçao doorgeleid. Hiervan is de Kamer ook op de hoogte gesteld (Kamerstuk 2017Z12390). Ik heb hierop nog geen reactie mogen ontvangen en heb er geen zicht op wanneer ik deze tegemoet kan zien. Ik zal de regering van Curaçao nogmaals per brief verzoeken de vragen te beantwoorden, danwel een indicatie te geven de vragen niet te beantwoorden. Daarnaast zal ik in mijn reguliere contacten met de regering van Curaçao hier aandacht voor vragen. Wellicht is het te overwegen ook via de contacten in het kader van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) hier bij de Staten van Curaçao aandacht voor te vragen.

Bron: TweedeKamer.nl

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -