Drukke agenda voor tripartiet

Op de foto vlnr. Glenn Sulvaran (onafhankelijk), Charles Cooper (MAN) en Alex Rosaria (PAIS) met op de achtergrond Lisienne Kwidama. FOTO STATEN CURAÇAO

Op de foto vlnr. Glenn Sulvaran (onafhankelijk), Charles Cooper (MAN) en Alex Rosaria (PAIS) met op de achtergrond Lisienne Kwidama. FOTO STATEN CURAÇAO

Oranjestad – Voor het eerst sinds 2010 is er weer een overleg geweest tussen de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Afzien voor de leden van de delegaties die zich in drie dagen door een lange agenda en een hele stapel voorstellen moeten heenwerken.

Advertentie

,,Ik ben blij dat we hier weer bij elkaar zitten”

, zo opende de Arubaanse Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp dan ook de eerste vergadering maandagochtend.
Ze benadrukte het belang van elkaar persoonlijk spreken in plaats van documenten en voorstellen heen en weer sturen tussen de drie landen.

,,We willen concrete voorstellen uitwerken en via vruchtbaar overleg komen tot betere samenwerking.”

Mike Franco, delegatieleider van Curaçao hield het kort.
Hij bedankte Aruba voor de gastvrijheid en de organisatie.
Volgens hem is het overleg bedoeld om samenwerking tot stand te brengen in het voordeel van alledrie de landen.

,,Het heeft lang geduurd voor we weer rond de tafel zaten. Bij de vorige tripartiet was Nederland nog als derde land aanwezig.
We hebben lang moeten zoeken naar de voor ons beste manier van organiseren van dit tripartiet.”

Lopez- Tromp legde uit dat alle landen intensief betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de agenda.

,,Er zijn door iedereen voorstellen gedaan. De delegatieleiders hebben die met hun achterban besproken en zo zijn we tot de agendapunten gekomen.
Een democratisch proces van overleg en beslissen dus.”

Ook de delegatieleider van Sint Maarten, Gracita Arrindell, toonde zich verheugd met de ontmoeting.

,,We zijn familie, we hebben een gezamenlijke geschiedenis. Samen staan we sterker in een wereld die steeds uitdagender wordt. Met elkaar kunnen we onder gemeenschappelijke belangen beter behartigen. Het is goed een dialoog te voeren over onderwerpen die ons allen aangaan. Wij zijn kleine landen die liggen op het kruispunt van de routes tussen Europa en Amerika en kunnen dus een brug vormen. Daar moeten we aan werken.”

Na deze inleidende woorden ging Arrindell over op de agendapunten.
De Statenleden gingen zich om te beginnen buigen over de modernisering van de wetgeving en de mogelijkheid van de oprichting van een gezamenlijke wetgevingsacademie.
Kleine landen hebben net zoveel wetten nodig als grote, maar een veel kleiner aantal deskundige wetgevingsjuristen.
Daarna stond het functioneren van het Centraal Testamentenregister op Curaçao op de agenda.
Dit is iets waar de andere landen ook behoefte aan hebben en ze willen graag van Curaçao leren.
Het derde punt op de agenda was het Unicef-rapport inzake de situatie van kinderen op Aruba, Curaçao en St Maarten.
Nog een juridisch punt was het ontbreken van hoger beroep in belastingzaken en de samenwerkingsregeling eenvormig procesrecht.
Tussendoor was er ook nog ruimte voor een een-tweetje, een zogenaamde bipartiete tussen Aruba en Curaçao inzake ‘Vrijhandelsovereenkomst’ en Ministeriële Samenwerkingsraad (MSR).
Gisteren ging het overleg verder met als agendapunten economische kansen binnen het Koninkrijk, de herinvoering Koninkrijksspelen/ Interinsulaire spel dan wel Cultureel Festival, en de versoepeling toelating tot Aruba van op Aruba geboren personen en studenten van Curaçao/ St. Maarten.
Gistermiddag kregen de delegaties een presentatie voorgeschoteld van het duurzame project Smart Community.
Vandaag wordt het tripartiete overleg besloten met een presentatie van Aqualectra. Daarna wordt een voorbespreking gehouden over de agendapunten voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg in juni.
Afsluitend worden de gemaakte afspraken nogmaals doorgenomen en vastgelegd in een afsprakenlijst.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *