DolfijnFM | ‘Insel is een levend lijk’

balans van Insel Air International bv per 31 juli jongstleden | Screenshot AD

Insel Air is een levend lijk. Dat meldt het Antilliaans Dagblad, die een financieel expert naar de cijfers liet kijken. De luchtvaartmaatschappij staat 164 miljoen gulden in het rood en kan ook dit jaar de operationele kosten niet opbrengen.

Wat er binnenkomt is net voldoende voor het betalen van de directe kosten van de operatie, maar nog altijd niet voor het betalen van belastingen, rente en leasetermijnen. Bij Insel werken ongeveer 175 mensen.

Bron: DolfijnFM

Naschrift KKC

AD | ‘Insel is een levend lijk’

Willemstad – ‘Een levend lijk’ dat door haar crediteuren (volgens het bewindvoerdersverslag 164 miljoen gulden van 1.252 ingediende vorderingen), de overheid en de bewindvoerder overeind wordt gehouden.

Zo omschrijft een door het Antilliaans Dagblad geraadpleegde financieel deskundige de situatie bij Insel Air International bv na het bekijken van de balans van de vennootschap per 31 juli 2018.

Deze balans werd afgelopen week door de bewindvoerder aan zijn vierde openbare surseanceverslag toegevoegd. Insel Air heeft per balansdatum een negatief eigen vermogen van 132,6 miljoen gulden. Zo staat te lezen in de financiële stukken die bewindvoerder Rogier van den Heuvel naar de rechter-commissaris stuurde in verband met de aanstaande crediteurenvergadering, vrijdagochtend 31 augustus 2018.

Deze krant berichtte al eerder in een uitvoerige analyse: dan is het ‘DDay’ voor de lokale luchtvaartmaatschappij. Het gestorte aandelenkapitaal bedraagt 61.000 gulden. Daar is (later) bijna 2,2 miljoen aan kapitaal bijgestort. De geaccumuleerde tekorten/verliezen staan in de Insel-boeken voor 129,6 miljoen, terwijl er een negatief jaarresultaat is verwerkt van 5,2 miljoen.

Op de balans ook een bedrag van 41,3 miljoen aan langlopende verplichtingen aan PSB Bank en de Curaçaose overheid. Opvallend is de afwezigheid van de eerder geclaimde vordering van 67 miljoen dollar op de Venezolaanse staat. Daarover berichtte de bewindvoerder wel uitvoerig in zijn eerste surseanceverslag.

De door deze krant ingeschakelde financieel specialist vermoedt dat de vordering op Venezuela op ‘nihil’ staat en dan ziet het er voor Insel niet erg – nog minder – rooskleurig uit. ,,Met zoveel schulden is deze tent feitelijk failliet.” Naast het negatief eigen vermogen van 132,6 miljoen is er ook sprake van een negatief werkkapitaal (kortlopende vorderingen minus kortlopende schulden) van 92,7 miljoen. Er zijn weinig aantoonbare bezittingen: 2,8 miljoen aan reserveonderdelen en 1,3 miljoen aan vlucht- en grondmateriaal.

Ook in 2018 worden er nog steeds verliezen gemaakt, doordat Insel feitelijk de operationele kosten niet kan opbrengen, zoals de bewindvoerder in zijn verslag ook meldt: ,,De operationele inkomsten zijn voldoende voor het betalen van de directe kosten van de operatie, maar nog altijd niet voor het betalen van belastingen, rente en leasetermijnen”.

Leasetermijnen zijn eigenlijk ook gewoon operationele kosten. Een levend lijk dus, concludeert de financieel expert, die nog wel wijst op het maatschappelijk belang van de werkgelegenheid. Volgens de laatste opgave van de Insel-directie gaat het om circa 175 medewerkers, aanzienlijk minder dan de 567 personen die in dienst waren toen medio maart 2017 voorlopige surseance van betaling werd verzocht en verleend.

Maar nóg is volgens de bewindvoerder sprake van ‘aanzienlijk overtallig personeel’, met name omdat de vennootschap op dit moment zelf slechts één vliegtuig vliegt, aangevuld met een wetlease (een lease van een toestel met bemanning). Verondersteld moet worden – aldus de bewindvoerder – dat, ook wanneer een gewenst strategisch partnership tot stand zou komen, de Insel-organisatie ‘zal moeten inkrimpen alvorens te groeien’.

De bewindvoerder zelf heeft overigens niet de bevoegdheid tot ontslagmaatregelen te besluiten en beperkte zich daarom tot het uitbrengen van het jongste advies. Terug naar de vordering van 67 miljoen dollar (120 miljoen gulden) op buurland Venezuela, waar in wezen de ellende van Insel in 2016 mee begon; daarover zegt de bewindvoerder desgevraagd dat die is gewaardeerd op 1 gulden, zolang dit bedrag nog niet in kas zit.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC:

Alle relevante curator en rechtbankverslagen inzake InselAir vindt u hier.

7 Reacties op “DolfijnFM | ‘Insel is een levend lijk’

 1. @ hoedanook, IJs deed ook mee.

 2. I worstel en kom boven zal hier nooit toepasselijk zijn.

 3. @Meloen,
  Het waren de “professional” (zaken/taken kabinet) aangesteld na de plunderorgie van Schotte et.al., die het eiland naar de huidige situatie hebben gebracht. Hoe met InselAir wordt omgegaan is een aanpak dat deze “professional” op elk terrein en elke sector ten toon spreiden. Steven Martina, Nelson Navarro, José Jardim en later schoof Rhuggenaath ook bij Whiteman aan. Voorbeeld RdK, in plaats van een plan van aanpak, krijgen wij in het parlement, op de emoties gerichte onzin verhaal van Rhuggenaath over zijn vader en moeder als werknemers van Shell en hoe zijn familie ‘broodjes’ verkocht aan de arbeiders van Shell. Het voorschotelen van gebakken ‘lucht’ zit hem dus in de genen. Echter zijn warme broodjes krijg je niet door de keel.

 4. boot = voor

 5. En de commissaris van deze porkeria, Karel Frielink, geeft masterclasses corporate governance boot prof. dr. Miguel Goede!

 6. Je krijgt ruim 30 miljoen van de belastingbetalers, gooit dat over de balk, houdt hetzelfde management in functie, huurt er nog een paar nitwits bij en neemt vervolgens niet de beslissingen die je zou moeten nemen ?

  Alleen op Curacao.

  Reeds bij de uitbetaling van de ruim 30 miljoen heb ik aangegeven wat Insel zou moeten doen om de tent rendabel te krijgen. Het is jammer dat Insel niet meeleest op KKC, dan hadden ze dit gratis advies ter harte kunnen nemen. Wrang dat de bewindvoerder nu gewoon bevestigt wat ik destijds al stelde.
  Conclusie ? Gewoon sluiten die tent, hier valt niets meer aan te doen. De kennis en de wil ontbreken om Insel rendabel te maken.
  Alleen is het voor het eiland de zoveelste financiële tegenvaller. Als ik het goed heb onthouden heeft men de 30 miljoen nog niet meegenomen in de begroting, dus dat gaat een leuke worden.
  Koppel daaraan het afschrijven van de belastingen, premies etc die Insel ook niet heeft betaald. Dan nog even de 100 miljoen huursubsidie van FKP, de tientallen miljoenen die het Sehos moet betalen aan de gepensioneerden, de 200 miljoen cost overrun bij HNO, de krimpende economie en we kunnen de conclusie wel trekken dat we binnenkort weer tegen fors hogere rentes zitten aan te staren. De overheid zal immers weer moeten gaan lenen bij de banken, net zoals dat in de jaren 90 het geval was.

  Ik hoop echt dat Nederland gaat ingrijpen en hier orde op zaken komt stellen. Alle nitwits de laan uit en professionals neerzetten op de plekken waar die thuishoren. Nos mes por is leuk, maar we gaan iedere keer failliet en dat kan nooit de bedoeling zijn.

 7. Begraven die zooi!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *