31 C
Willemstad
• maandag 3 oktober 2022

AntilliaansDagblad | Zwemmen van punt naar punt rond Aruba

Oranjestad - De ervaren Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes is na een geslaagde zwemtocht van zo’n dertien uur zaterdag bij Baby Beach weer veilig aan land gekomen. Hij...

AntilliaansDagblad | ‘Vol ambitie en met veel vertrouwen’

Securitas Antias viert 40-jarig jubileum Willemstad - Het beveiligingsbedrijf Securitas Antias bv heeft gisteren, samen met haar medewerkers en een groot aantal gepensioneerde ex-collega’s, op feestelijke wijze haar...

AntilliaansDagblad | Silvania schiet uit z’n slof

Aanval op journalist Gonzalo Cuales maar ook op aan PAR-verbonden bedrijven Willemstad - ,,Grote bedrijven die verbonden waren aan het kabinet-Rhuggenaath hebben miljoenen aan de NOW-regeling ontvangen, waarna...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | ‘Schaarste dreigt’

Importeurs wijzen op ongewenste gevolgen Makutu Básiko 2022 Willemstad - De nieuwe basismandregeling - Makutu Básiko 2022 - zal ongewenste gevolgen hebben, te weten schaarste en het mogelijk...

Democracy now! | Friday, September 30, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 30 september 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, September 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Dogzine | Missie van Rosanna Kluivert op Curacao ten einde

Missie van Rosanna Kluivert op Curacao ten einde

Het lijkt er op dat de “missie” van Rosanna Kluivert vroegtijdig ten einde is. Het met veel bombarie op TLC, de non-fictie lifestyle vrouwenzender, aangekondigde real life soap die afgelopen november begon staat niet langer geprogrammeerd.

Maar ook het “Kluivert Rescue Center”, de hondenopvang waar half bekend Nederland zich voor heeft ingespannen, bestaat niet meer. Tenminste, de te bouwen opvang wordt niet langer door de Kluivert Rescue Foundation gesteund, er wordt “naar een nieuwe locatie” gezocht.

Er waren sowieso al problemen op de bestaande locatie, toen een andere partij, Villapark Fontein, naar de rechter stapte om de bouwvergunning voor het Dog Rescue Center aan te pakken. Het villapark ontwikkeld op een plek nog geen kilometer van het beoogde rescue-center een luxe woon- en vakantiepark en vreesde overlast van de ruim 400 honden die in het DRC zouden komen. In de media is weliswaar sprake van 800, soms zelfs 1000, maar volgens de tekeningen zouden er 400 honden komen. Een echt officieel aantal wordt nergens genoemd. Overigens was het Villapark daarvoor al in overleg met de initiatiefnemers van het rescue center, maar dat liep op niks uit. En dus de rechter. “Toen bekend werd dat de bouwvergunning was verleend, heeft ontwikkelaar Villapark Fontein NV via een voorlopige voorziening de Rechter verzocht om de bouwvergunning te schorsen. De Rechtbank heeft daarop besloten dat de bouwvergunning niet voldoet aan het motiveringsbeginsel. De Rechter is niet eens toegekomen aan een inhoudelijk oordeel, mede doordat de bouwvergunning niet voldoet aan de wettelijke vereisten.”

Kluivert Dog Rescue Center Soto | Extra
Kluivert Dog Rescue Center Soto | Extra

Met andere woorden, er schortte van alles aan de bouwvergunning, en et Villapark was verbaasd dat een gecompliceerde bouwvergunning als deze, binnen 2 weken (!) verleend was, zeker in een land waar de bureaucratie nog al eens langzaam is. “Ongekend snel voor een bouwvergunning” meent het Villapark dan ook. Enkele maanden was logischer geweest.

Het Villapark maakt zich ook zorgen over de expertise die betrokken is bij het KDRC. “deze nieuwe wijze van hondenopvang met een dergelijk grote groep honden in één grote hondenren, op Curaçao (betreft) een trial en error methode.” zo liet de Kluivert Foundation weten tijdens een hoorzitting.

Er is nog meer mis, want al eind juni wordt er met de bouw van het Rescue-center begonnen, terwijl de bouwvergunning pas op 20 juli wordt aangevraagd. Wellicht omdat dan de plannen voor de real-life-serie duidelijker worden, al wordt deze nog even uitgesteld in verband met ziekte van Rosanna Kluivert, zoals ze zelf meldt. In ieder geval, bouwen zonder vergunning is nooit de bedoeling. In een schrijven d.d. 22 juni 2018 van ‘Kluivert Dog Rescue Center’ aan de ROP wordt melding gemaakt dat een Nederlandse filmploeg de ontwikkeling van de eerste fase van de bouw komt filmen in de periode eind juli – begin augustus 2018. Het heeft er daarom alle schijn van dat het verzoek tot het verlenen van de bouwvergunning er coûte que coûte doorheen moest, zo meent het Villapark

In eerste instantie is de rechter het eens met de bezwaarmakers, naast villapark Fontein zouden dat ook nog eens ca. 20 individuele woningeigenaren zijn die zich alvast verenigen om naar de rechter te stappen. De bouw moet worden stilgelegd.

De eerste honden zijn inmiddels al in het Dog Rescue center Foto: Gerard Bak

En er zijn nog wel een paar zaken aan de hand. De bouwvergunning staat niet op naam van het Kluivert Dog Rescue Center, maar op naam van Mevrouw Seppenwoolde, zij is als natuurlijk persoon de aanvrager van de bouwvergunning, die tevens op haar naam -als natuurlijk persoon- staat.

Deze laatste is verbonden aan het KDRC als bestuurslid, maar ook voorzitter van de al veel langer bestaande organisatie Rescue Paws Curaçao Foundation. En de Rescue Paws Curacao Foundation is de huurder van het terrein waar het KDRC op gebouwd wordt. De exploitant dus van het KDRC. Met de eigenaren van het terrein, de vennootschap Plantages Porto Marie N.V, is een bruikleenovereenkomst voor 15 jaar.

Een ander opvallend dingetje, Rosanna Kluivert heeft nergens een officiële rol, ze is geen eigenaar, en maakt geen deel uit van het bestuur van de KDRF, dat gevormd wordt door een lokale bankdirecteur, een oud-profvoetballer van Vitesse, een medewerker van een van de grote raffinaderijen op Curacao en de al genoemde Mevrouw Seppenwoolde. Pas na meerdere mails van Dogzine over de rol van Rosanna Kluivert wordt haar “functie” duidelijk, ze is “beschermvrouwe”, een eretitel zonder enige invloed. Of, zoals boze tongen op Curacao beweren, simpelweg het uithangbord om geld in te zamelen en vergunningen makkelijker te maken, goede PR tenslotte voor het vooral van toerisme afhankelijke eiland. Bottom line is in ieder geval dat de “Kluivert Dog Rescue foundation” vooral een stichting is die de naam Kluivert in verband met het redden van zwerfhonden moest brengen, om zo de geldkraan verder open te krijgen. Villapark Fontein noemt de hele constructie dan ook “schimmig”.

Kluivert Dog Rescue Center

Het Villapark vreest dus overlast van geblaf, stank (urine en faeces), ongedierte en een belemmering van het uitzicht voor de villakopers door de met Kluivert-logo beschilderde zeecontainers, die de bebouwing op het rescuecenter moeten gaan vormen. Op overlast is met 400 honden of meer in een warm klimaat is daar in ieder geval enige kans op. Het Villapark vraagt de KDRF dan ook het hele complex ca. 1000 meter te verplaatsen, en wil daar zelfs financieel bij helpen. Dat echter wordt door de KDRF afgewezen, ze willen alleen de kennels 100 meter verder zetten.

Lees ook: Kluivert Dog Rescue Center gestart met bouw

Het Kluivert Dog Rescue Center reageerde naar aanleiding van de eerste berichten over de bouwstop na enig aandringen nogal laconiek. “Op 6 augustus 2018 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van het Kluivert Dog Rescue Center (KDRC). Voorafgaande aan de verlening van die bouwvergunning is er uitgebreid contact geweest met het Ministerie en zijn er gesprekken gevoerd met Villapark Fontein (VPF). De gesprekken met VPF mondden telkens uit in de eis van VPF om het KDRC 500 meter te verplaatsen. KDRC is aan deze eis gedeeltelijk tegemoet gekomen door een verplaatsing van de hondenverblijven met 100 meter. Vervolgens heeft VPF op 24 juli 2018 bezwaren ingediend tegen een mogelijke verlening van die bouwvergunning. Deze bezwaren richtten zich tegen mogelijke geluidoverlast, stankoverlast, ongedierte overlast en het aantasten van het uitzicht nu toekomstige bewoners zicht zouden hebben op het KDRC. KDRC hecht eraan dat er sprake is van één bezwaarschrift van VPF en niet van twintig bezwaarschriften. Overigens is elke vergunninghouder bevoegd om, terstond na verlening van de bouwvergunning, te starten met de bouw. Er bestaat geen noodzakelijke termijn. Omdat er op Curaçao geen publicatieplicht bestaat van aangevraagde en verleende vergunningen, is een termijn niet relevant, omdat een bezwarentermijn van zes weken telkens ontstaat op het moment dat derdenbelanghebbenden kennis krijgen van een verleende vergunning. De door KDRC reeds uitgevoerde bouwactiviteiten hebben ertoe geleid dat het centrum operationeel is.” (Bericht KDRC aan Dogzine 20 november 2018)

Dat betekent niet dat de reeds ingang gezette activiteiten, zoals de opvang van honden, het geven van educatie en alle activiteiten, waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, zouden moeten worden gestaakt. Gelet op de geldende planologische kaders en de wijze waarop het KDRC de door VPF geschetste mogelijke gevolgen eveneens gemotiveerd kan weerleggen, gaan wij ervan uit dat dit tijdelijke uitstel van bouwactiviteiten niet tot afstel zal leiden. “

Toch lijkt het er op dat de KDRF nu toch ofwel bang is voor afstel, ofwel er andere zaken aan de hand zijn, want de “samenwerking” tussen de KDRF en de Rescue Paws Curacao Foundation is vrij plotseling verbroken. In hoeverre Mevrouw Seppenwoolde nog deel blijft uitmaken van het bestuur van het KDRF is dus afwachten.

Mirjan Seppenwoolde-Rescue Paws Curacao
Mirjan Seppenwoolde-Rescue Paws Curacao

Op Curacao zijn de reacties verdeeld. Natuurlijk krijgt het Villapark boze woorden want ze zouden het redden van honden belemmeren door hun procedure om de bouw te verbieden. Maar anderen stellen hun vragen bij de rol van de KDRF, tenslotte was Rescue Paws al veel langer, en met meer expertise, actief. Grote vraag is wel waar alle donaties nu heengaan. Op het terrein zelf wonen –in zeecontainers- inmiddels mensen die hun huis elders van de hand gedaan hebben. Maar of de donaties nu ten goede komen aan Rescue dogs, of de KDRF de donaties (al minimaal 200.000 euro uit een benefietconcert, en nog los van alle andere donaties waar nog steeds door de KDRF om gevraagd wordt) is vooralsnog onduidelijk. En daarmee staat ook de opvang, nu dus van Rescue Paws, op het terrein van Porto Marie wellicht op losse schroeven. Gelet op de nogal afgemeten teksten waarmee de breuk in de samenwerking tussen Rescue Paws en Kluivert Dog Rescue wordt aangekondigd, is dat de vraag. Ook is vooralsnog onduidelijk hoe de rechter uiteindelijk zal beslissen over de bouwaanvraag.

Te hopen valt dat het niet de honden treft, en de vele (onbekende) vrijwilligers die zich op Curacao inzetten voor die honden. Want linksom of rechtsom, dat is een probleem dat een oplossing nodig heeft. Een echte oplossing, geen TV-serie…

Bron: Dogzine

Artikel delen

14 reacties

 1. Wat ontzettend triest dat dit mooie plan zo tegengewerkt word, dat siert het eiland niet,het gaat tenslotte om weerloze dieren die aan hun lot worden overgelaten en waar weer géén verantwoordelijkheid voor word genomen van diegene die het zouden moeten doen!

 2. I was a matter of time.
  too much hatred , too much jealousy , too much ignorance
  No real intent , not object oriented , dogs were not first.
  In one sentence : It was the usual mess

 3. @ Dikke Deur

  Heb jij ooit wel eens geluid en stank 1 km tegen de wind in horen of ruiken gaan ? Ik nog nooit, dus het hele argument kan gewoon de prullenbak in. Maakt niet uit hoeveel herrie ze maken of hoe erg ze stinken.

 4. De bouwvergunning voldeed niet aan de wettelijke vereisten, bouwvergunning werd aangevraagd nadat met de bouw is begonnen en bouwvergunning is in record tijd verleend, allemaal ingrediënten om te denken dat ambtenaren omgekocht zijn.

  De vraag is, waar blijven al die parlementariërs die zo graag met honden op de foto’s stonden?

 5. @ Joep, honden “blaffen alleen” als ZIJ vinden dat er “noodzaak” is. Bijvoorbeeld als je langs komt lopen, of er een papieren (of plastic) zak langs komt waaien. Of als de andere 399 honden het nodig vinden om te blaffen.

 6. tv serie klaar, dus kluivert heeft het niet meer nodig om zijn naam te verbinden aan het dog centrum. Maar net zoals vele, waar gaat het geld nu heen? Vanaf het begin heb ik al een nare bijsmaak gehad toen ik hoorde van het Kluivert rescue centrum. En blijkt dat ik weer eens gelijk heb. Waarom geeft Kluivert aan dat men stopt, terwijl het Rescue dog gewoon doorgaat met het werk? Waarom is er door Kluivert nooit vermeld dat men samen werkte met Rescue dog? Nu geeft men alleen aan dat men stopt met de rescue centrum maar dat men nog wel kan doneren op mambo beach ervoor, en dit dan voor de toekomstige sterilisaties. ben benieuwd waar de fam kluivert hun toekomstige villa gaat bouwen

 7. @ Piet,

  Heb je dat dog centre uberhaupt al eens gezien of ben je er ook maar eentje die lekker meelult ?
  Voor wie niet weet waar het ligt, het ligt ruim een kilometer voorbij de ingang naar het ‘villapark’. Het ligt ook downwind oftewel het villapark KAN er uberhaupt nooit last van krijgen. Niet van de eventuele stank en ook niet van het geblaf. Men doet ook alsof honden de hele dag niets anders doen dan blaffen, echter ook dat strookt niet met de werkelijkheid. Honden blaffen alleen als er noodzaak is.

  Het komt mij voor dat de investeerder ook zoiets had van ‘er op tegen zijn OM het tegen zijn, desnoods met gefingeerde argumenten’. De rechter weet het toch niet, dus die zal de boel wel stopzetten. En dat is ook gebeurd.

  Jammer, want het was een goed initiatief, maar kan me voorstellen dat Kluivert daar niet veel meer mee te maken wil hebben.

  Dit eiland heeft de onhebbelijkheid om alle goede initiatieven de nek om te draaien en alle slechte initiatieven (die geld onder de tafel opleveren) doorgang te laten vinden.
  En dan nog vragen we ons af waarom we met het eiland niet vooruit komen?

 8. Wie weet heeft de snuggere min. Jesus Leito de vergunning er even door gedrukt ,a la Boase en Fogata .
  Tja diegene die klaagt is eigenlijk nog erger dan de aangeklaagde.Dit gezien de voorgeschiedenis van het park (R Neuman, adv RBlauw,Lo an Joe) en de huidige bezitter en koers die er gevaren wordt.

 9. Missie villa park fontein zal binnenkort ook ten einde zijn!! Deze mensen moeten maar een ander plekje gaan zoeken, Ze wilde graag een bom af laten gaan. nou deze bom is bij deze actie van dit park tot stand gebracht. nu is het voor hun alleen nog maar afwachten wanneer hij afgaat.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -