DFT | ’Over multinational hoor je niemand’

Ruben Eg en Ariane Kleijwegt

Jan van der Kolk van de trustbranchevereniging Holland Quaestor

AMSTERDAM – Er zijn nog voldoende constructies te bedenken om de belasting te ontduiken, ontwijken of geld wit te wassen. De focus ligt nu te veel op trustkantoren die zich hiervoor zouden laten misbruiken, vindt voorzitter Jan van der Kolk van branchevereniging Holland Quaestor.

De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is volgens Van der Kolk eenvoudig te omzeilen, bijvoorbeeld door trustwerkzaamheden op te splitsen. „Wij ontvangen signalen dat dat gebeurt. Die kantoortjes verdwijnen dan gewoon ergens in het onzichtbare”, zegt de branchevoorzitter. Hij hoort onder zijn leden over klanten die zich laten inschrijven op „een ander shared office-adres” en de afgewezen dienstverlening bij een voormalig trustkantoor gewoon voortzetten. Zolang die klant niet op jouw adres staat inschreven en het bestuur elders in Nederland is onderbracht, val je niet onder het toezicht.”

Van der Kolk is teleurgesteld dat de blik „nogal eenzijdig” gericht is op de trustsector tijdens de mini-enquête fiscale constructies in de Tweede Kamer. „Kijk ook naar de multinationals. Zo’n multinational heeft een kleine afdelinkje dat precies hetzelfde doet als een trustkantoor. Dat zou dan geoorloofd zijn omdat zij daarnaast reële activiteiten in Nederland ontplooien. Ziet u het verschil?”

Bij Holland Quaestor zijn maar 32 van de 129 trustkantoren aangesloten. Is dat niet een beetje weinig?

„Al onze leden voldoen aan de eisen van het keurmerk dat door de onafhankelijke stichting Aqto wordt uitgegeven. Toen dit keurmerk per 1 januari 2017 bij ons verplicht werd, raakten wij een kwart van onze leden kwijt. We zouden graag meer leden hebben, maar we hebben eerst wat anders te doen. Onze sector staat er slecht op. In die zin hebben we onze strategie al eerder gewijzigd. We kunnen het alleen winnen op kwaliteit. Dat doen we door aanscherping van het keurmerk, opleiding en richtlijnen waar onze leden zich aan moeten houden.”

Moet DNB niet gewoon harder optreden?

,,In 2004 is mede op verzoek van de sector zelf de wetgeving tot stand gekomen, omdat we wilden dat het kaf van het koren werd gescheiden. Voor 2004 was er geen specifiek vergunningsbeleid voor trustkantoren. Na 2004 is er door DNB wel gehandhaafd, maar de controle op trustkantoren is pas een aantal jaar geleden geïntensiveerd. Daar is door de sector ook meerdere malen publiekelijk om gevraagd. Nederland loopt hier nu internationaal mee voorop. Daar kunnen we als sector ook van profiteren, want ik verwacht dat die trend internationaal doorzet.”

U werkt de aanscherping van de Wtt niet tegen?

„Wij willen graag dat in het wetsvoorstel preciezer wordt aangeven wat er wordt bedoeld. Er zitten nogal wat open normen in. De sector wil graag dat wordt ingevuld hoe dit geïnterpreteerd moet worden, omdat die interpretatie bij toezicht wel wordt gehanteerd.”

Maar ik hoor u niet over het vestigingsklimaat. Niet bang om klanten te verliezen bij strengere fiscale wetten?

„Wij beschouwen de wetgeving als een gegeven, waar wij ons in dit land aan hebben te houden. Wij zijn niet primair in de positie om iets over de wetgeving te zeggen. Dat misverstand is er zó vaak. Ik kan niet genoeg benadrukken dat zich dat primair afspeelt in een discussie tussen het ministerie van Financiën, de belastingadviseurs van grote bedrijven en de zelfstandige belastingadviseurs. Wij gaan daar helemaal niet over.”

Bron: DeFinancieleTelegraaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *