Laatste reacties

- Advertentie -

De moderne koloniaal

Door ELDON ‘PEPPIE’ SULVARAN, CHESTER PETERSON
en ANTHONY EUSTATIUS

V.l.n.r. advocaten Eldon 'Peppie' Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson (ook wel 'KFO advocaten' genoemd).
V.l.n.r. advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson (ook wel ‘KFO advocaten’ genoemd).

INTEGRITEITKWESTIES BETREFFEN autonome aangelegenheden van St. Maarten. Dit vindt zijn basis in het Statuut. Binnen het Koninkrijk hebben alle staatkundige entiteiten, met inbegrip van Nederland, erkend dat de autonomie aan het volk van elk der landen toekomt. De Sintmaartense regering stelt zich terecht op het standpunt, dat de Nederlandse en de Koninkrijksregering de autonomie van elk afzonderlijk land dienen te respecteren en zich bovendien conditiones sine qua non dienen te onthouden van handelingen die de uitoefening van dit fundamentele recht, in strijd met de internationale rechtsorde, aan banden legt.

Het beginsel van zelfbeschikking en dus ook de autonomie is ontstaan uit de gedachte dat alle volkeren het recht hebben om hun eigen lot te bepalen. Zij hebben het recht zelfbestuur te ontwikkelen.

- Advertentie -

Volgens de rechtsorde als gevolg van het bestaande Statuut, gaat het in het Koninkrijk om een band tussen landen die hun eigen belangen behartigen en op de voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen verzorgen en wederkerig bijstand verlenen. Er kan geen sprake zijn van conditionering van de autonomie buiten de context van het Statuut.

Uit de recente toonzetting van onzin uitkramende Nederlandse politici zoals Van Raak en Bosman, blijkt dat men zich niet bij dit kader neerlegt. Men wil inbreuk maken op autonome De moderne koloniaal bevoegdheden die thans aan St. Maarten toebehoren door deze onder te brengen bij het Koninkrijk (lees Nederland).

Het is goed te benadrukken dat Nederland gezamenlijk met de andere partners binnen het Koninkrijk, als gevolg van artikel 43 van het Statuut, een collectieve waarborgfunctie heeft ten aanzien van de beginselen van een democratische rechtsstaat in de landen.

Uit reacties van Nederlandse politici valt af te leiden dat Nederland het nu eenzijdig wenst aan te sturen op een traject dat volgens Nederland moet leiden tot een bepaalde vorm van bestuur, waarbij Nederland zelf de helpende hand wil bepalen. Tegen deze eenzijdige vorm van Nederlandse hulp bestaat bij de Sintmaartense regering terecht ernstig bezwaar.

- Advertisement -

Uiteraard kan in beginsel geen bezwaar bestaan tegen waar nodig is de gezondmaking van overheidsdiensten in een gezamenlijk plan.

Doch zolang de autonomie van het land St. Maarten in acht wordt genomen. De autonome bevoegdheden zijn vooreerst een voorrecht van het Sintmaartense volk. Nederland dient in dit kader de keuzes van het volk van St. Maarten te respecteren en mag de uitoefening van de autonomie direct noch indirect conditioneren.

Voor een soort ondercuratelestelling, zoals een deel van Nederlandse politici die hiermee niets van doen behoren te hebben voorstaan, is er daarom absoluut geen enkele ruimte. Artikel 43 lid 2 Statuut betreft immers een ultimum remedium.

Een rechtstreekse verplichting om in te grijpen is al helemaal niet aan de orde. Het eenzijdig initiatief tot ingrijpen kan als niet doordacht worden gekwalificeerd en zal de onderlinge verhoudingen binnen het Koninkrijk onnodig onder druk zetten.

Het grootste land stelt zich weer ten onrechte op als het Koninkrijk. Voor wat betreft de dreiging met onafhankelijkheid, bepalen volgens het internationale recht alleen de overzeese gebiedsdelen zelf en niemand anders. Nederland heeft alleen te volgen. Ook hier zijn de zwammende kolonisten niet bij de les.

ELDON ‘PEPPIE’ SULVARAN, CHESTER
PETERSON en ANTHONY EUSTATIUS
Curaçao

Bron: Amigoe

Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

13 reacties

 1. advocaten schuilen echt niet voor leugens-en dit zootje is er wel degelijk om bekend veel herrie en ophef te maken om hun gelijk te krijgen- hun achtergrond zegt al genoeg-vandaar de klientele die ze met zich mee hebben—wat een lachertje

 2. De “drie van Curaçao” proberen in hun artikel – met verdraaide en onjuiste wetsinterpretatie – de Nederlandse Regering te framen. In het door hun gecreëerde denkraam zetten ze de Nederlanders weg als “de moderne koloniaal” Daar kun je op Curaçao onderbuikgevoelens mee oproepen. Dat doen de “heren” bewust, ze beschuldigen iedereen, die met hun de degens kruist, van racisme etc.

  In- en buiten de rechtszaal, bedienen de heren zich te pas en te onpas van het uiterste middel: wraking.
  Ze (mis)misbruiken het middel door het nu zelfs op voorhand in te zetten tegen iedere jurist die hun ongevallig is.

  Deze dreiging met een wraking op voorhand is een voorwaardelijke wraking. De wet kent echter geen voorwaardelijke wraking.
  Voorwaardelijk wraking is een intimiderend dreigement. Het betekent simpel: als jij of jullie niet aan onze wensen voldoen, dan…

  De “heren” plegen met woord en daad een fundamentele schending van de eer en de waardigheid van de advocatuur.

 3. Het volkse taalgebruik getuigt al van het feit dat dit geen advocaten van enig niveau zijn maar boerse oproerkraaiers.
  ( ik heb het gevoel dat die Eustatius er altijd maar een beetje bij hangt. Zorgt hij voor de koffie voor zijn 2 bazen?).

 4. Dit is een stukje wat alleen maar tot doel heeft om degenen die zich druk maken over een eerlijk democratisch verkiezingsproces in een kwaad daglicht te zetten. Dit stukje komend vanuit een onfris advocaten kantoor legitimeert het kopen van stemmen en alle daar aan verwante praktijken door het juist daar NIET over te hebben.
  Het volk heeft de keuze en is daarom altijd verantwoordelijk, daar komt het zo ongeveer wel op neer, echter een gekocht volk door louche bestuurders is het niet voorbehouden in een democratie om verantwoordelijkheid te dragen, dat recht hebben ze verkocht aan hen die met hun eigen agenda bezig zijn, en daar spelen deze bijzonder onfrisse advocateen in mee, en ze spelen er ook mee, want dat wil men immers.
  Kortom een bijzonder onvolledig stinkend ingezonden stukje wat de belichting angstvallig in de eigen hoek houdt. Bah.

 5. Omerta
  De toon van dit artikel is oneerbaar voor een objectief jurist. Het is een falta di respet en heeft een nivel di dos dede. Het is bedoeld om anderen ongemotiveerd in een slecht daglicht te stellen. Zelfbestuur betekent zo nodig de rechtsstaat terzijde laten en onbeschroomd kiezen voor het welbegrepen eigen belang, ook als daarmee de politiek afglijdt evenals het welbevinden van de gehele bevolking? Als dat slecht uitpakt voor de eigen bevolking op termijn, dan moeten de burgers maar niet zo goedgelovig en dom zijn? Het is dus altijd hun eigen schuld. Hebben we hier te maken met ‘newspeak’ en wordt corruptie en zelfverrijking steeds meer verpakt als solidariteit en compassie met de kiezers? Hoeveel foute bestuurders kent u die volmondig toegaven dat ze hun eigen zakken vulden? Ik ken er geen een, u wel? Dus deze rechtvaardiging van twijfelachtig praktijken moet worden verwacht. Als de maffia hierbij betrokken is hebben ze zoals altijd uitstekend werk afgeleverd. De omerta is de geheimhoudingsplicht in de erecode van de Italiaanse georganiseerde misdaad die ook geldt voor buitenstaanders. Voilà.

 6. De “drie van Curacao” verwijten de ketel dat hij zwart ziet. Ze betichten Van Raak en Bosman dat deze onzin uitkramen. Welnu dat doen de heren zelf ook.

  Het gaat op St. Maarten om ‘De Deugdelijkheid Van Bestuur’ Niets meer en niets minder.

  Wie met droge ogen durft te beweren dat er met de deugdelijkheid van bestuur, (ook op Curaçao) niets aan de hand is, is ziende blind.

  Dat de gouverneur optreedt vind zijn oorsprong in:

  “…Indien de Gouverneur, na herhaaldelijk overleg met ministers van het land, van oordeel is dat sprake is van een ontoelaatbare toestand in het land waarin de rechten, vrijheden, rechtszeker- heid of het deugdelijk bestuur in gevaar is en die niet door de organen van het land kan wor- den geredresseerd, zal de Gouverneur zich, als orgaan van het Koninkrijk, dienen te verstaan met de Koninkrijksregering.
  De regering van het Koninkrijk zal, mede op basis van de informatie die door de Gouverneur is verschaft, zich een eigen oordeel moeten vormen of de normen en waarden genoemd in artikel 43 Statuut in gevaar zijn en of sprake is van een ontoelaatbare toestand in het betrok- ken land. Indien dat naar mening van de Koninkrijksregering het geval is, zal het betrokken land aangesproken kunnen worden en kunnen worden gestimuleerd een adequate remedie te treffen om deze situatie te redresseren.
  Dwingend optreden vanuit het Koninkrijk op basis van artikel 43, tweede lid, Statuut zal slechts aan de orde kunnen zijn nadat de hierboven omschreven stappen zijn gezet, maar de ontoelaatbare toestand in het betrokken land niet hebben kunnen opheffen.
  De Koninkrijksregering kan wetgevende en bestuurlijke besluiten schorsen en vernietigen die in strijd zijn met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maat- regel van rijksbestuur, dan wel met belangen welker verzorging of waarborging aangelegen- heid van het Koninkrijk is (artikel 50 Statuut). De Raad van State van het Koninkrijk moet hierover eerst worden gehoord.”

  Als in acht genomen wordt dat het cliënteel van de drie betrokken advocaten, grotendeels bestaat uit (ex) bestuurders met boter op hun hoofd. Tja dan is het begrijpelijk dat de “heren” advocaten ongenuanceerde onzin verkopen. Ze kunnen bij Van Raak en Bosman (tegengesteld) aansluiten.

  Ben trouwens benieuwd hoelang de heren hun titel als advocaat nog mogen voeren. Ze zijn beslist geen sierraad op het tableau.

 7. deze advocaten hebben hun ziel aan de duivel verkocht.
  De maffia heeft deze gasten totaal in de hand.
  men vergeet alle vuiligheid van hun clientele te noemen.
  St maarten kan onafhankleijk worden alleen even bellenb met Rutte,
  zijn antwoord zal zijn: GRAAG>>

 8. Deze drie schooiers vertellen er niet bij dat dat die andere schooier stemmen heeft gekocht en een parlements lid ( een Zetel). Net zoals Gerrt de Raaf heeft gedaan. Waarom tekende Gerrit, Cooper en Helmin voor 10-10-10 wel de concensusrijkswet, omdat ze door deze zet gewoon door konden regeren zonder een screening dit zou pas later volgen en ook daar kwamen ze niet door, maar met list en bedrog hebben ze toch de kans gehad om in twee jaar tijd het land leeg te stelen.

 9. De zwammende ‘advocaten’. Ik kan dit soort verhalen inmiddels zelf verzinnen, altijd hetzelfde deuntje.
  Het lijkt me niet voor de hand te liggen als het kleinste land zich als het Koninkrijk opstelt.
  Misschien eens overwegen of goed bestuur voor de bevolking niet beter is dan deze al tientallen jaren voortdurende corruptie.

 10. Goed beargumenteerd verhaal.
  Kijk wat de SP in haar vaandel heeft: MENSELIJKE WAARDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN SOLIDARITEIT, maar niet voor de Antillen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

Antilliaans Dagblad | Gedeputeerde Zagers van Saba overhandigt voorstellen

The Bottom - Tijdens zijn recente bezoek aan Den Haag heeft gedeputeerde Bruce...

DolfijnFM | Inspectie vindt weer vieze toko vol ongedierte

Volgens de Inspectie was het er al maanden niet schoongemaakt. Bij navraag bleken ook de vergunningen niet in orde.

DolfijnFM | Geldschieters mogen hun klanten bij wanbetaling niet op Facebook zetten

Een geldschieter op het eiland mag informatie van wanbetalers niet op zijn facebook zetten en ook geen 30 procent rente rekenen.

LC | Woonkamer in Reduzum vol met hulpgoederen voor Limburg

De overstromingsramp in Limburg inspireert ook in Friesland tot hulpacties. Een daarvan is het idee van Corneila Winklaar uit Reduzum.

NTR | Curaçao gaat evenementenbranche begeleiden bij naleving coronamaatregelen

Op Curaçao geeft een crisisteam sinds kort informatie aan de evenementenbranche en de uitgaanswereld over de aangepaste coronamaatregelen.

PBC | Politie houdt rekening met achterstand ontheffingen

Mensen die nog geen ontheffing hebben kunnen vandaag en morgen toch hun werk doen zegt premier Rhuggenaath
- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PB | Saba subsidy to mitigate sharp rise electricity tariff

SABA--Consumers on Saba will be spared a drastic increase in their monthly electricity bill. Thanks to a subsidy of the Public Entity Saba, consumers will not have...

CC | Sandals opens bookings for entry into romantic Curaçao

WILLEMSTAD - Sandals Resorts International (SRI) unveils new details for its flagship brand’s highly anticipated 16th resort and the company’s first venture into Curaçao, the newly named...

Ingezonden | Opdat wij niet vergeten…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Subsidie beperkt stijging elektriciteitstarief Saba

The Bottom - Dankzij een subsidie van het openbaar lichaam Saba (OLS) hoeven consumenten niet de volledige verhoging van het elektriciteitstarief te betalen om de hogere brandstofkosten...

AntilliaansDagblad | Sint Maarten wint Amerikaanse prijs

Philipsburg - House of Nehesi Publishers (HNP) uit Sint Maarten heeft een Amerikaanse prijs gewonnen voor het ontwerp van het boekomslag van ‘Africa in my skin’. Het...

AntilliaansDagblad | Odyssey of the Seas meert aan bij Tulapier

Willemstad - De Odyssey of the Seas is het nieuwste schip van Royal Caribbean. Het werd vorig jaar opgeleverd en vaart nu voor het eerst met cruisepassagiers...
- Advertentie -