27 C
Willemstad
• zaterdag 13 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

DCLP | Ontslag op staande voet vanwege een Whopper met teveel augurken houdt stand

HomeLandenArubaDCLP | Ontslag op staande voet vanwege een Whopper met teveel augurken...
Ontslag op staande voet vanwege een Whopper met teveel augurken houdt stand
Ontslag op staande voet vanwege een Whopper met teveel augurken houdt stand

ORANJESTAD – Eén van de manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen betreft het ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet kan alleen worden verleend als er sprake is van een dringende reden in de zin van de wet.

Er is sprake van een dringende reden in geval van “zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.” Concreet kan gedacht worden aan bijvoorbeeld diefstal, dronkenschap of fraude.

Als de werknemer het niet met het ontslag op staande voet eens is, dan kan hij een procedure starten om het ontslag te vernietigen en daarbij een vordering tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling instellen. Een interessante kwestie waarin een werkneemster van mening was dat zij onterecht op staande voet was ontslagen, kwam op 23 juni 2015 voor het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (“het Gerecht”). In deze kwestie speelde het volgende.

Feiten
Werkneemster trad op 21 mei 2005 in dienst bij de Burger King te Aruba op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen een loon van Afl. 1.636,– bruto (ongeveer € 800,– bruto). Op maandagavond 1 september 2014 had werkneemster dienst. Zij bereidde op bestelling broodjes hamburger voor.

Die avond bestelde een klant vanuit de “drive thru” een broodje hamburger ‘met extra augurk’. Nadat het broodje aan de klant werd gegeven, constateerde de klant dat er extra bacon op zat, terwijl hij om extra augurk had gevraagd. De klant verzocht aan de kassière om er alsnog extra augurken bij te doen en gaf het broodje terug.

Nadat het broodje opnieuw werd overhandigd, constateerde de klant dat er tientallen augurken in het broodje waren gestopt, terwijl er normaliter maar vier stukjes augurk in werden gestopt.

De klant maakte hier een foto van en plaatste deze op de Facebook-pagina van Burger King met een klacht over de voedselbereiding. Naar aanleiding van deze klacht, de foto en een ingesteld onderzoek, heeft Burger King uiteindelijk werkneemster op 5 september 2014 op staande voet ontslagen.

De werkneemster kwam tegen het ontslag op staande voet op en stelde dat zij niet degene was die het broodje had bereid en geleverd. Ze vorderde doorbetaling van haar loon totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zou zijn geëindigd.

Beoordeling
Het Gerecht oordeelde dat Burger King onbetwist had gesteld dat videobeelden waren gemaakt van de voedselbereiding. Deze beelden waren inmiddels vernietigd, maar uitgekeken door onder meer de General Manager en een andere collega. Zij verklaarden onbetwist dat zij op de videobeelden hadden gezien dat de werkneemster het broodje met extra augurken had bereid en geleverd aan de klant. Het Gerecht vond de handelwijze van de werkneemster onacceptabel en kwalificeerde het als een dringende reden. Het Gerecht wijdde daar de volgende bijzonder lezenswaardige alinea aan (rechtsoverweging 3.3):

“Door aldus te hand​elen heeft X naar het oordeel van het Gerecht een dringende reden gegeven voor ontslag. Het professioneel bereiden van voedsel of maaltijden voor derden, waaronder begrepen een broodje hamburger met wat extra augurk, is in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid waarmee niet valt te spotten. Door op het door de klant met wat extra augurk bestelde broodje hamburger zo ongeveer een hele pot augurken te stoppen, heeft X niet alleen blijk gegeven volstrekt ongeschikt te zijn als professioneel bereidster van voedsel of maaltijden, maar heeft zij ook haar werkgeefster op ontoelaatbare wijze in een kwaad en schadelijk daglicht gesteld.”

Het ontslag op staande voet hield dientengevolge stand en het Gerecht wees de loonvordering van werkneemster af.

Conclusie
Op basis van deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat het professioneel bereiden van voedsel in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid wordt geacht en dat het verzaken daarvan tot een ontslag op staande voet kan leiden.

Deze uitspraak laat in navolging op onder meer het Cashewnoot- en Shag-arrest zien dat ogenschijnlijk kleine vergrijpen – zoals het eten van een paar door een vliegtuigpassagier achtergelaten cashewnoten of het meenemen van een door een collega onbeheerd achtergelaten pakje shag – onder omstandigheden bekocht worden met een hoge prijs als een ontslag op staande voet.

Rechtennieuws

ECLI:NL:OGEAA:2015:206

Bron: DutchCaribbeanLegalPortal

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties