33 C
Willemstad
• woensdag 17 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

DCLP | Installatie-speech Hofpresident Evert-Jan van der Poel

HomeNieuwsDCLP | Installatie-speech Hofpresident Evert-Jan van der Poel
Toespraak Hofpresident mr. Evert Jan van der Poel  | Foto Persbureau Curacao
Installatie-speech Hofpresident Evert-Jan van der Poel | Foto Persbureau Curacao

Toespraak van mr. E.J. van der Poel, president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bij gelegenheid van de installatie van mr. A.J.J. van Rijen tot lid van dit Hof op 11 september 2015 in Sint Maarten.

Excellenties,
De (waarnemend) Gouverneur,
De Minister-President,
De Minister van Justitie,
De Voorzitter van de Staten,
De Voorzitter en leden van de Raad van Advies en van de Algemene Rekenkamer,
Militaire, consulaire en burgerlijke autoriteiten,
Leden van de Balie en het notariaat,
Collega’s en medewerkers van het Gerecht en het Parket,

Dames en Heren,

Van harte welkom op deze plechtige maar vooral ook feestelijke installatiezitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waarbij wij het nieuwe lid van dit Hof, mr. Sander van Rijen, installeren en daarbij aan u voorstellen.

Mr. Van Rijen komt uit Rotterdam, de multiculturele havenstad waarin rechters met opgestroopte mouwen veel en gevarieerd werk verzetten. Dat sluit goed aan op onze praktijk. Ook hier is sprake van veel zaken, gevarieerd, internationaal en om die stroom te verwerken moeten rechters van aanpakken weten. Geen opgestroopte mouwen maar korte
mouwen en een hands-on mentaliteit is daarbij gewenst.

Het zal de advocatuur goed doen te weten dat mr. Van Rijen 13 jaar advocaat in Rotterdam is geweest. Hij heeft daar gewerkt in het ondernemingsrecht, insolventierecht en het aansprakelijkheidsrecht (“litigation”).

In 2001 heeft hij de overstap naar de rechterlijke macht gemaakt en heeft hij in de rechtbank Rotterdam achtereenvolgens als kantonrechter en senior rechter in het team Haven en Handel gewerkt. Daarna is hij voorzitter van een groot kantonteam geworden, een combinatie van leiding geven en inhoudelijk werk.

Hij is dus van vele markten thuis en vindt variatie in zijn werk belangrijk. In bijna alles ziet hij een uitdaging en hij schrikt niet terug van ingewikkelde juridische vraagstukken. De stapels zaken worden vanaf vorige week bij hem binnengedragen en met een zekere onverstoorbaarheid en no-nonsense benadering is hij van start gegaan.

Een plezierige collega, sterke persoonlijkheid en doortastende rechter. Iemand die in Sint Maarten op zijn plaats is. Hij zegt van zichzelf een talenknobbel te hebben en die knobbel heeft hij hier zeker nodig.

Van de gelegenheid wil ik gebruik maken om stil te staan bij recente ontwikkelingen bij het Hof en specifiek bij het Gerecht in Sint Maarten.

Op dit moment hebben drie rechters standplaats in Sint Maarten. Het zouden er vier moeten zijn, maar de vierde rechter (mr. Paulides) heeft recent besloten om overplaatsing naar een andere standplaats van dit Hof te vragen. Zij heeft inmiddels Sint Maarten verlaten en zal als rechter in Aruba of Curaçao gaan werken.

Daarvoor heeft haar voorganger zijn termijn verkort en is vroegtijdig naar Nederland teruggekeerd. Beiden waren hier strafrechter.

Gelet op de omvang en aard van de strafzaken is de werkbelasting van de alleen recht sprekende strafrechter in Sint Maarten groot. Waar in andere vestigingen meerdere strafrechters werken en zaken van elkaar kunnen worden overgenomen en collegiaal overleg mogelijk is, zijn die mogelijkheden in Sint Maarten beperkt.

Er zijn hier wekelijks zittingen en de strafrechter vormt letterlijk het gezicht van de strafrechtspleging, zowel in als buiten dit Courthouse.

Emoties in de rechtszaal zijn begrijpelijk en een rechter is ervaren genoeg om met die emoties om te gaan. Zodra het echter persoonlijk wordt en uitlatingen worden gedaan die direct op de persoon van de rechter zijn gericht, dan is dat ernstig en dan moet daartegen worden opgetreden. Ook in de organisatie van het Hof moet dan worden bekeken wat hiermee moet worden gedaan.

Het bestuur van het Hof heeft zich afgelopen week beraden over de strafrechtpleging in Sint Maarten en voor dit zittingsjaar een aantal beslissingen genomen die er op zijn gericht om op korte termijn die strafrechtpleging te versterken en te verbreden.

Rechters van Aruba en Curacao zullen bij toerbeurt de strafzittingen op Sint Maarten komen doen. Er zullen niet meer strafzittingen worden gehouden, maar wel meer rechters worden ingezet en die wisselen elkaar af.

Bovendien wordt de formatie rechters in Sint Maarten per 1 januari uitgebreid met een vijfde rechter, die het rechter-commissariaat in strafzaken op zich zal nemen. Die uitbreiding zal ruimte geven om een nieuwe interne taakverdeling te maken, die ook ten goede zal komen aan de andere rechtsgebieden.

Want ook de civiele zaken, familiezaken, bestuurszaken en belastingzaken verdienen onze volle aandacht. Wat die laatste categorie betreft (belastingzaken) hoop ik overigens dat de wetgeving voor de invoering van belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties zo spoedig mogelijk en in elk geval dit jaar door het Parlement van Sint Maarten wordt behandeld en in werking zal treden. De belastingrechter is er al en staat in de startblokken om in Sint Maarten zittingen te komen doen.

Uit dit alles blijkt dat het Hof bijzondere aandacht heeft voor Sint Maarten.
Dat geldt ook in het kader van het Plan versterking handhaving strafrechtketen.

Indien de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie worden uitgebreid zullen er meer onderzoeken plaatsvinden en zullen de resultaten daarvan vroeg of laat bij het Hof terecht komen. Met die toename moet nu al rekening worden gehouden door op tijd rechters en
juridische en administratieve ondersteuning aan te trekken.

Het is daarom bemoedigend te weten dat de Ministers van Justitie van Sint Maarten en Nederland het eens zijn geworden dat ook de strafrechtspraak in Sint Maarten verder moet worden versterkt. Er zijn inmiddels concrete toezeggingen gedaan om het Hof in staat te stellen daarin de komende twee jaren te investeren.

Het Hof heeft kennis genomen van de discussie over de aansturing en verantwoordelijkheid van de strafrechtketen. Het is echter geen onderwerp dat direct de rechtspraak raakt en waarover de Minister van Justitie van Sint Maarten zich zorgen hoeft te maken.

Indien er vanuit Nederland fondsen ter beschikking komen om strafrechters en ondersteuning aan te trekken, verandert dat namelijk niets aan de positie van deze rechters en van het Hof.

Rechters worden uitsluitend op aanbeveling van het Hof en op voordracht van de Ministers van Justitie van de vier landen voor benoeming voorgedragen. Uit Nederland afkomstige rechters zijn en blijven in dienst van dit Hof, ook als de financiering van de uitbreiding komt uit fondsen die Nederland ter beschikking stelt.

Daarmee is onafhankelijke rechtspraak gewaarborgd en zo hoort het ook.

Het Hof is een Caribisch Hof, dat ten dienste staat van de samenleving in Sint Maarten.
Daarom orienteert het zich ook in deze Caribische regio. Eind van deze maand wordt in Jamaica het tweejaarlijks congres gehouden van de Caribbean Association of Judicial Officers. Rechters uit de Caribische landen komen daar samen en ook dit Hof zal met een delegatie, waaronder een rechter van Sint Maarten, leiding geven aan discussies over belangrijke thema’s voor de rechtspraak in deze regio.

Er zijn veel gemeenschappelijke uitdagingen en we kunnen van elkaar leren. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, een thema dat voor ons thans actueel is. De betreurenswaardige gebeurtenissen van de laatste tijd in en rondom dit Courthouse nopen tot het nemen van maatregelen. We zijn daarover in gesprek met de Minister van Justitie die steun heeft
toezegd. Hopelijk wordt die steun op korte termijn verder geconcretiseerd. Het Courthouse moet een veilige omgeving bieden voor iedereen die hier werkt of voor rechtszaken komt.

Bron: DutchCaribbeanLegalPortal

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties