28 C
Willemstad
• zondag 16 juni 2024

PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te...

NOS | Derde verdachte opgepakt op Curaçao na moord op marechaussee

De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee, eind vorige maand. Het gaat om een 26-jarige bewoner van het...

ParadiseFM | Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel...

ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Het Curaçaose toerismebureau CTB is heel blij met de cijfers van afgelopen maand. In totaal kwamen bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei naar ons eiland. Dat is een...

CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week

WILLEMSTAD - The amendment proposed by MP Rennox Calmes to the Constitution of Curaçao to prohibit same-sex marriage will be discussed next week in a meeting of...

DH | Ottley to young men: ‘We are becoming our own worst enemy’

PHILIPSBURG--United People’s (UP) party Member of Parliament (MP) Omar Ottley has issued a passionate plea to the young men of St. Maarten, urging them to refrain from...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Geen openheid in onderzoek topinkomens

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Geen openheid in onderzoek topinkomens
Antilliaans Dagblad

Willemstad – Een pleidooi om openbaarheid inzake achterliggende stukken in verband met de wet die de topinkomens moet regelen, heeft het niet gehaald. ,,Zowel het onderzoeksrapport als het besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn niet openbaar”, luidt de korte reactie van de regering-Pisas op het verzoek van de Sociaal-Economisch Raad (SER) om meer transparantie.

Daarmee wordt het verzoek van het advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden naar de prullenbak verwezen.

Dat leest het Antilliaans Dagblad in de toelichting op de inmiddels veel besproken Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten. Deze wet, die onlangs na instemming van de ministerraad (lees: het kabinet Pisas van MFK en PNP) naar de Staten is gestuurd, regelt onder meer het maximuminkomen van topfunctionarissen – directeuren en adviseurs/consultants – werkzaam bij overheids-nv’s en overheidsstichtingen. De wet kreeg ook de benaming Landsverordening houdende vaststelling van regels inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens Curaçao).

De bezoldiging van een topfunctionaris bedraagt, bij aanname van de wet, per kalenderjaar ten hoogste 263.000 gulden; namelijk 130 procent van wat de minister-president verdient.

In de derde nota van wijziging wordt een verwijzing gemaakt naar een vergelijkend onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse regering (het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) is uitgevoerd naar de wijze waarop de CAS-landen – Curaçao, Aruba en Sint Maarten – invulling hebben gegeven aan de maximering van de topinkomens.

De Curaçaose SER geeft de ministers in overweging het onderzoeksrapport, dat voor zover de SER dat heeft kunnen nagaan ‘géén vertrouwelijk karakter heeft en, goed beschouwd, in redelijkheid ook niet kan hebben’, als bijlage te voegen bij het gewijzigd ontwerp zodat het ook deel kan uitmaken van het debat in de Staten.

Eenzelfde aanbeveling doet de SER ten aanzien van het besluit dat de toenmalige staatssecretaris van BZK, Raymond Knops, bij brief van 14 september 2021, ter besluitvorming aan de Rijksministerraad (RMR) van 24 september heeft voorgelegd betreffende maximering van de topinkomens, ‘indien en voor zover het belang van het Koninkrijk als dat van de afzonderlijke landen zich niet tegen openbaarmaking van daarvan verzet’.

In de visie van de sociale partners (werkgevers en werknemers) kleeft er aan de openbaarmaking van dat besluit ‘een dermate zwaarwegend maatschappelijk belang’ dat rechtvaardigt dat reeds in de fase van parlementaire behandeling van het wetsontwerp door de verantwoordelijke ministers rekenschap kan worden afgelegd aan de Staten over de beleidsmatige en technisch inhoudelijke overwegingen voor de ‘op rijksniveau overeengekomen normen ten aanzien van de topinkomens’; namelijk 130 procent van de minister-presidentnorm.

Dit vriendelijke doch dringende verzoek van de SER werd echter net zo vriendelijk afgewezen door de zittende regering in Fòrti. Er komt géén openheid wat betreft het onderzoeksrapport en ook die bewuste brief van de Nederlandse staatssecretaris wordt niet openbaar als het aan het kabinet-Pisas ligt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Dit zijn de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen, waarvan hun salariëring ooit door een minister is bepaald. Het gaat onder anderen om salarissen van SVB directeur Philip Martis, Franklin Sluis (BTP), Yamil Lasten (Curoil), en Paul de Geus (UTS). Die hebben (hadden) de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

  • Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
  • Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
  • Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)
  • Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)
UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra
SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Extra
BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”
Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”
salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes
salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje
salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes
salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd

3 reacties

  1. Natuurlijk geen openheid van deze corrupte kliek. Zo kun je de door de MFK geplaatste figuren met een topsalaris buiten beeld houden en hun megasalarissen laten houden. Hetzelfde dat er met geen woord gesproken wordt over de 25% bezuinigingen van de kabinets- en parlementsleden en onze D66 sinterklaas vindt het allemaal prima.

  2. Gezien dat de bezoldiging van topfunctionarissen door de burgers met belastinggeld wordt betaald, kan het niet zo zijn dat de burger,en ook niet de SER de documenten mag inzien waar deze bezoldiging op staat. Niet ieder burger kan zich veroorloven om naar de rechter te stappen om dit te eisen, maar de SER kan het wel. De regering is verplicht om inzage te geven in de salarissen van de topfunctionarissen. Die mogen niet meer als Fls. 263.000 verdienen,en dit bedrag, in de meeste gevallen,is nog steeds veel te hoog voor wat ze presteren.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties