Curacao.nu | Geen doorbraak ambtelijk overleg coronasteun Nederland

Persbureau Curacao

14 augustus is de eerstvolgende Rijksministerraad

Den Haag – Er is nog steeds geen resultaat bij het ambtelijk overleg tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten over de voorwaarden voor coronasteun.

Nederland weigert concessies te doen op de hoofdlijnen van het pakket. Zonder Caribische hervormingsentiteit gaat er zeker geen geld komen.

Nederland blijft vasthouden aan de eisen voor structureel beheersbare overheidsfinanciën en een weerbare economie met een goed functionerende arbeidsmarkt.

14 augustus is de eerstvolgende Rijksministerraad.

Bron: Curacao.nu

Naschrift KKC

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

3 Reacties op “Curacao.nu | Geen doorbraak ambtelijk overleg coronasteun Nederland

  1. Bosnan di gobierno NO ta comprende e lenga Hulandés tampoco mas? Oké, Hulanda di Neen, No, nein, Ne, Non, No, Tidak of Nda, Vè, Hi, Njet,Zgoda, Nie, pfffff, word er ook moe van. Gaan we door; Bloedzuigers, parasieten, bibelootjes, beeldenstormers, diavolos, huilebalken, kwakzalvers, in egelvet gebraden gehaktballen, kwelgeesten etc.etc.

  2. Ik hoop echt dat in dit geval Nederland voor vol gaat ongeacht de z.g. Autonomie gevoelens van onze dames en heren politici.Als dat gebeurt hebben we nog een kans.

  3. Belastingdienst int 3.5 miljard niet. Meer dan 400 miljoen niet te verklaren in de begroting. En ga zo maar door.
    En het dan vreemd vinden dat Nederland zijn poot stijf houdt als er om geld gebedeld wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *