CTDF wint rechtszaak inzake roomtax-naheffing

rechtbankWILEMSTAD — Chogogo Resort Curaçao N.V. moet alsnog een aanzienlijk bedrag aan naheffingsaanslag over de logeergastenbelasting (LGB) betalen.
De overheidsstichting de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF), die het toeristenbureau aanstuurt, is door de rechter in hoger beroep in de zaak tegen het Chogogo Resort in het gelijk gesteld.

In de rechtszaak van CTDF versus Chogogo Resort stond de vraag centraal of de naheffingsaanslag van CTDF voor inning van de LGB een schending was van het gelijkheidsbeginsel.
Hoger beroep door Chogogo Resort werd ongegrond verklaard.

Chogogo beriep zich op de gehanteerde vrijstellingen voor grotere hotels van internationale ketens.
Deze zouden vaak een uitzonderingspositie krijgen en van betaling worden gevrijwaard en vandaar dat het resort zich op het gelijkheidsbeginsel beriep.
CTDF-raadsman Mirto Murray zegt dat het Chogogo Resort over ‘meerdere jaren’ geen LGB heeft afgedragen en wil vanuit privacy-overwegingen niet op de hoogte van het verschuldigde totaalbedrag ingaan.

“Het gaat om een aanzienlijk bedrag”

, aldus Murray.

Zoals door de Amigoe eerder gemeld, werd er onder het kabinet-Schotte een begin gemaakt met het innen van achterstallige logeergastenbelasting ofwel roomtax.
Dit omdat er in 2010 een nieuwe wet van kracht werd, waarbij de roomtax voor álle lokale hotels ging gelden.
Zo kregen verschillende hotels en resorts naheffingen toegestuurd, waaronder ook Chogogo.

“Eigenlijk was de juridische discussie overbodig geworden, na de wetswijziging waarbij de LGB van 7 procent om werd gezet naar 7 procent omzetbelasting, geldend voor alle hotels en resorts.
Deze wet trad in januari van dit jaar in werking.
Dus uiteindelijk draaide de zaak nog om een principiële kwestie”

, aldus de raadsman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *