28 C
Willemstad
• zondag 23 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Commissie 75 jaar Parlementaire Democratie gaat een jaar langer door

HomeMediaCommissie 75 jaar Parlementaire Democratie gaat een jaar langer door

Alex-Rosaria-3WILLEMSTAD — De commissie die belast is met de activiteiten rond de viering van 75 jaar parlementaire democratie gaat nog een jaar langer door. Het voorstel daartoe is deze week op verzoek van de voorzitter van de commissie, Alex Rosaria, door de Centrale Commissie overgenomen. Er is volgens Rosaria meer tijd nodig om invulling te geven aan de viering van dit jubileum.

Advertentie

Rosaria maakte in zijn brief aan de Centrale Commissie duidelijk dat de Commissie 75 jaar Parlementaire Democratie, die in januari 2013 werd ingesteld en die een jaar zou aanblijven, nog niet al haar doelen heeft bereikt.
De commissie zou volgens de voorzitter nog een jaar nodig hebben.
Rosaria wilde in 2013 bij instelling van de commissie graag zien dat er met verschillende activiteiten bij dit jubileum van de parlementaire democratie werd stilgestaan. Sleutelwoorden daarbij waren herdenken, symboliseren, ontwikkelen, informeren en documenteren.
Aan al die onderdelen is nog niet voldaan en daarom wil Rosaria dat de commissie meer tijd krijgt om alsnog alle vijf onderdelen te bestrijken.

Om te beginnen is de Statenzaal nog niet klaar. Een onderdeel van het programma wat wij voor ogen hebben, betreft de vernoeming van die zaal naar John Horris Sprockel, een van de voorvaderen van onze parlementaire democratie.
Dat hebben we nog niet kunnen uitvoeren”, zo laat Rosaria desgevraagd weten.

De culturele manifestatie die de commissie voor ogen had en die ook onder het kopje ‘herdenken’ viel, kan geen doorgang vinden vanwege de hoge kosten.

Daar hebben we van af moeten zien.”

In het kader van het symboliseren van 75 jaar parlementaire democratie was het de bedoeling een prijsvraag voor de jeugd en een prijsvraag of kunstuiting van professionele kunstenaars te organiseren.
Ook aan dit onderdeel is nog geen verdere invulling gegeven, maar het idee is nog niet van de baan.
Voor wat betreft het ‘ontwikkelen’ van de democratie moet er een soort congres worden georganiseerd waarbij de hervorming van de parlementaire democratie centraal staat.

Dat is een heel belangrijk onderdeel.
Terugblikken en vooruitzien met mensen die er wat over kunnen zeggen.
Met de invulling hiervan zijn we nu volop bezig.
De participatie van alle partijen is daarbij zeer gewenst.
De parlementaire democratie zal wat mij betreft omgevormd moeten worden naar een constitutionele democratie.
Maar hoe denken anderen daarover? Wat is de toekomst van de democratie?
Overigens, en dat moet wel gezegd worden, kunnen partijen ook externe experts aandragen voor dit congres.
De aanmelding van mensen om aan deze discussie deel te nemen is inmiddels op gang. Eind april hopen we een mededeling hierover te kunnen doen.”

En dan is er nog de categorie ‘informeren’, waarbij de bevolking ingelicht zal worden over alle aspecten van democratie en de werking daarvan.

De tentoonstelling die we voor ogen hebben zal samenvallen met de heropening van de Statenzaal. En er is een boek in de maak over 75 jaar parlementaire democratie, met daarin interviews met oud-Statenvoorzitters. Daarmee voldoen we in elk geval al wel aan ons voornemen om te documenteren.”

Van het voorstel om Statenleden les te laten geven aan studenten over staatsinrichting heeft de commissie afgezien.

Dat moet een andere invulling krijgen. Er waren teveel bezwaren ten aanzien van de praktische uitvoering hiervan. Politiek bedrijven en Statenlid zijn ligt net iets te dicht bij elkaar.”

Vooralsnog gaat de commissie 75 jaar parlementaire democratie dus nog even door om meer handen en voeten te geven aan het oorspronkelijke voorstel.

We hebben gewoon meer tijd nodig om dit goed te doen, en die is ons gegeven.”

NASCHRIFT

Commissieleden

De leden van de tijdelijke Commissie 75 jaar Parlementaire Democratie zijn Humphrey Davelaar (PNP), Glenn Sulvaran (onafhankelijk Statenlid), Amerigo Thodé (MFK), Armin Konket (PAR), Melvin Cijntje (PS), Omayra Leeflang (onafhankelijk Statenlid) en Alex Rosaria (Pais), voorzitter.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties