30 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Rookgordijn

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Rookgordijn

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Non-actieve minister tevens verdachte Paul Croes bezorgt AVP  stemmen | NoticiaCla

Volgens de laatste cijfers van het CBS heeft Aruba thans 110.309 officiële inwoners (3rd Quarterly Demographic Bulletin 2016). Als het vierde kwartaal 2016 en het eerste kwartaal 2017 meegerekend worden, zou het aantal inwoners fiks hoger kunnen zijn. Na de verkiezingen komen er wellicht nog 30.000 nieuwe inwoners bij, inclusief gezinshereniging.

Sugardaddy met armcandy
Awendia van 22 mei 2017 meldde dat de regering het Dreamers project wil uitbreiden naar alle illegalen. De geluksmakelaars van de relatiemarkt noemen dat ‘sugardaddy met armcandy’. Zo kom je aan je trophy wife of gelijksoortige hoofdprijs. De zittende regering handelt op die manier sinds 2009. Ordinair gezegd: stemvee kopen. Dat is in strijd met de AVP fatsoensnormen, zoals verwoord in het rapport Calidad (1997). Dat betekent dat de arbeidsmarkt voor Arubanen en legale vreemdelingen nog verder verslechtert.

Dit levert ongekende mogelijkheden op voor de tijdelijke met vakantie zijnde minister Paul Croes met volledige medewerking van de regering. Een volgende AVP regering zal op grote schaal geld tekortkomen, wegens opmerkelijke overbesteding. Verkoop van terreinen en vergunningen aan de hoogste bieder, wettelijke vereisten niet toepassen, is de tijdelijke kip met de gouden eieren. Die profijtelijk kip baat de Arubaanse uitstekend uit.

Kennelijk speelt de rechtsstaat geen rol meer. De LTUV, noch een andere landsverordening geeft een mogelijkheid voor een generaal of gedeeltelijk pardon voor illegalen. Want dan kun je net zo goed iedere illegaal met tromgeroffel binnenhalen. Er kunnen nog miljoenen kansarme Venezolanen bij.

Wederrechtelijk optreden regering
Het boven beschreven onrechtmatig optreden, geldt ook voor de behandeling van de zaak Paul Croes. Met veel egards in het openbaar optredend in de openhartige omarming van de AVP. Overtreedt men als politicus de wettelijke regels, dan wordt men politiek geprezen.

Het landsbesluit waarmee de betreffende bewindsman tijdelijk van zijn taken en bevoegdheden werd ontheven (12 mei 2017, nummer 1), mist elke wettelijke basis. Noch het aangehaalde art. II. 5 van de Staatsregeling van Aruba, noch artikel 10, eerste lid van de Landsverordening instelling ministeries 2014, bieden een basis. Dat geldt ook voor het laten waarnemen van een ministerie. Dus kan Bermudez niet staatsrechtelijk aansprakelijk zijn voor de werkzaamheden van het ministerie van Croes. Het betreffende landsbesluit is onrechtmatig en dient te worden vernietigd. De Gouverneur kan dit ter vernietiging voordragen op grond van artikel 21 en 22 Reglement van de Gouverneur. Hij heeft onjuiste informatie gekregen. Een feitelijk novum zonder wettelijke basis. De vraag kan worden gesteld wie waarom uit de wind wordt gehouden.

Gezien het chronisch ondeugdelijk bestuur, dient artikel 23 Reglement van orde van de Gouverneur (RvOG) te worden toegepast. “De landsverordening kan aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk met koninklijke toestemming bevoegdheden met betrekking tot aangelegenheden van Aruba opdragen, welke hij niet uitoefent als vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van Aruba.” Ook lijkt artikel 43 Statuut geboden.

Dat artikel luidt:
1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.
2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.

Feiten en waarheid doen er niet meer toe. Alleen emoties en overtuigingen. Dus verdwijnt alles in een dikke mist. Als men liegt kent men de waarheid. Men liegt om een bepaald doel te bereiken. Een goede leugen kan een politieke redding betekenen. Eerlijk duurt wel het langst maar niet altijd. De schijn ophouden dat men eerlijk is, is belangrijker.

Renée van Aller&John de Vries

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2017

7 reacties

 1. Het verschil met Nederland zie ik niet.
  Een Nederlandse minister die verdachte is kan ook wettelijk m.i. niet gedwongen worden om af te treden. Dat de mores in Nederland in zulke gevallen anders is, is duidelijk.
  Dat het Arubaanse parlement niet functioneert, is uw persoonlijke mening- en de mijne- maar doet niets af aan het feit dat het democratisch gekozen is. Rutte, of welke partij dan ook, zou willen dat zijn partij de absolute meerderheid heeft in de Tweede – en Eerste- Kamer. Dat we dan vinden dat het Nederlandse parlement niet goed functioneert is een ander thema. Maar wel democratisch en wettelijk gekozen.

 2. De heer De Vries en ik zijn van mening dat er wettelijk geen grond is om de minister tijdelijk gedurende een strafrechtelijk onderzoek heen te zenden of zijn taken over te dragen. De heer Bikker heeft dezelfde mening.
  Voor Nederland gaat Parlement & Politiek ervan uit dat het parlement de regering controleert op haar daden en daar verantwoording over aflegt. https://www.parlement.com/id/vh47j7avxf09/ministeriele_verantwoordelijkheid
  Dat is in Aruba niet van toepassing omdat het parlement niet functioneert en de handelingen van de regering niet controleert. Dat is iets wat in Aruba moet worden opgelost. In Nederland is nooit een minister vervolgd wegens een ambtsmisdrijf. Voor de volgen procedure in Nederland zie:
  http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnfcln5lzu. Ook kan het Arubaanse parlement de minister aanspreken op artikel II.8 van de Arubaanse staatsregeling die als volgt luidt: “De ministers leggen, alvorens hun betrekking te aanvaarden, in handen van de Gouverneur de volgende eed (verklaring en belofte) af:
  “Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of wat voorwendsel ook, in verband met het verkrijgen mijner benoeming als minister aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken aannemen zal, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning en aan het Statuut voor het Koninkrijk; dat ik de Staatsregeling van Aruba steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Aruba naar mijn vermogen zal voorstaan. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)”!
  http://www.rug.nl/research/portal/files/14458037/24_hoge.pdf
  De bovenstaande link geeft aan dat minister en Statenleden kunnen worden vervolgd door het OM voor een ambtsmisdrijf, daar er geen met Nederland vergelijkbare regeling is. De zaak Croes ligt politiek nogal gevoelig en men heeft elkaar blijkbaar schaakmat gezet, omdat dit met medeweten van de regering is gebeurd. Wellicht liggen er nog andere chantabele feiten in de kast? Wellicht was de beste oplossing geweest als minister Croes zelf had besloten gedurende het onderzoek te verzoeken om een schorsing, totdat de vervolging was afgerond. Maar wie had dan moeten waarnemen? Dat is niet geregeld. Wellicht is het hoog tijd hiervoor de Staatsregeling en de lv instelling ministeries aan te passen. Dat is snel en eenvoudig te doen. Renée van Aller&John de Vries

 3. Wat ware dan wel de enige juiste wettelijke ( !) handelswijze geweest inzake P. Croes indien men hem in afwachting van de bevindingen van het strafrechtelijke onderzoek niet wilde ontslaan?
  Let wel : wettelijk dus niet moreel of iets dergelijks.

 4. Ik vrees dat er sprake is van een misverstand.
  1. Het gaat hier om een wettelijke basis voor het geven van voordelen in verkiezingstijd. Het legaliseren van illegale vreemdelingen past de regering al jaren toe. Daarvoor bestaat geen basis in de vreemdelingenwetgeving.
  2. De regering heeft een minister geofferd wegens corruptie (Paul Croes), maar houdt hem structureel uit de wind. Ontheffing van zijn taken en bevoegdheden en die aan een andere bewindspersoon geven op 12 mei 2017 bij landsbesluit, heeft eveneens geen wettelijke basis. De Gouverneur heeft dat landsbesluit ten onrechte getekend. De basis van een rechtsstaat is de internationale wetgeving, het Statuut, de Staatsregeling, de landsverordening en de daarvan afgeleide regelingen. Die regels gelden voor iedereen. Dus ook voor de bestuurders. Willekeurig een niet bestaande wettelijke regeling gebruiken, of een wettelijke regeling buiten werking stellen voor de happy few, is in strijd met de rechtsstaat. Een dergelijk optreden is alleen in het eigen politiek belang. Wij meenden dat dit overduidelijk was, zonder dat de lezer alle politieke details kende. Wilt u ons duidelijk maken waar wij tekortschoten?

 5. Bovenstaand artikel veronderstelt teveel kennis van (politieke) zaken en is volledig onbegrijpelijk voor wie niet is ingewijd.
  Als je een groot publiek wilt bereiken moet je ervan uitgaan dat de lezer niet van alle ins en outs op de hoogte is en altijd een update in begrijpelijke taal inbouwen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties