30 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Lange lijst twistpunten

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Lange lijst twistpunten

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Aruba – politieke partijen blijven twisten over wie de schuld heeft

“Politici zijn de afgelopen jaren steeds meer in de ban geraakt van de mogelijkheden om de kiezer te paaien. Reclamebureaus, spindokters, woordvoerders en bedrijven als Cambridge Analytica die op basis van (gestolen) data aan microtargeting doen. Je krijgt dan alleen het politieke standpunt voorgeschoteld waar je het toch al mee eens bent.” Dat zegt Bas Heijne in het NRC Handelsblad van 24 maart 2018. Een variant hiervan gaat op voor de rest van het Koninkrijk. Aruba heeft een nieuwe regering. 

Die regering wil ten onrechte niets met de vorige regering te maken hebben. Dat is een onjuiste opvatting. De regering is constant. Het fameuze scheldgedrag tussen MEP en AVP gaat onverminderd door. Beide partijen zijn beter af om de toezichthoudende organen van het Koninkrijk te vriend te houden. De kritieke, financiële situatie van het Land moet blijkbaar geheim gehouden worden voor de achterban, door elkaar de schuld te geven. En dan wil de premier een Integriteitskamer, terwijl in de praktijk allesbehalve dát gebeurt. Niet elke biecht mondt uit in absolutie!

Ook waarschuwde het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor verdere investeringen en ongewenste buitenlandse beïnvloeding. De AVP onderhoudt langdurige contacten met bedenkelijke organisaties. De huidige premier werd tijdens de verkiezingen onder anderen beveiligd door de managingdirector Juan Carlos Toro Rodriquez van het transportbedrijf Paoro Armored Transport Aruba. Zijn naam wordt in verband wordt gebracht met de smokkel van goud uit Venezuela. Op 9 maart diende daarover een kort geding om het inbeslaggenomen goud terug te krijgen. De uitslag is onbekend. Volgens de KvK van Aruba is inderdaad Paoro Armored Transport Aruba gevestigd op het kantoor van Wever-Croes sinds 2003 (Arulexbuilding). Naar onze mening moet zelfs de schijn van belangenverstrengeling worden vermeden, zoals wij zo indringend aan alle diensten uitlegden waar we integriteit in de praktijk moesten leren. Zie onze lesbundel Integriteit (2008-2010).

Oordeel CAft
De premier zei in de Diario van 24 maart 2018 dat de CAft een positief advies gaf over de Arubaanse overheidsfinanciën. Wij konden dat niet ontdekken. ArubaNieuws van 24 maart 2018 ook niet (KKC).

Met de Ontwerp Begroting (OB) 2018, inclusief de maatregelen uit het Financieel Economisch Memorandum (FEM) die betrekking hebben op 2018 komt het begrotingstekort in 2018 uit op 3,9% bbp, waarmee niet wordt voldaan aan de LAft-norm die een overschot voorschrijft van 0,5% bbp voor 2018 (3%). In deze overschotnorm is nog geen rekening gehouden met de door de LAft voorgeschreven tekortcompensatie van het tekort over 2017. Omdat in 2018 geen mogelijkheid bestaat de tekortcompensatie geheel te nemen, noch over meerdere jaren uit te smeren, is naar het oordeel van het CAft de LAft-norm in 2018 buiten bereik. Wel is er realistischer begroot dan de laatste jaren.

Het is van belang dat Aruba zo snel mogelijk in overleg treedt met Nederland om een nieuw wettelijk normenkader voor Aruba vast te stellen dat in de LAft wordt verwerkt en waarbij een vorm van financieel toezicht wordt voortgezet. Ook voor het leenprogramma in 2018 waar buitenlandse leningen onderdeel van kunnen uitmaken is het van belang dat in Aruba in gesprek gaat met de Rijksministerraad. Het bovenstaande vormt aanleiding voor het CAft om nu de Rijksministerraad op basis van artikel 2 van de LAft ongevraagd te informeren.

Uitgaven
De uitgavenkant laat een trend zien van steeds stijgende kosten. Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2018 de kosten in de OB stijgen met 2,5% ten opzichte van 2017.

Tabel 1: historisch overzicht van de kosten. De bedragen bij de jaren 2015 en 2016 zijn afkomstig uit de jaarrekeningen.

De personeelskosten blijven op hetzelfde structureel te hoge niveau, alhoewel er wel iets is bezuinigd wordt. Maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat. Heeft deze regering de vereiste discipline om ingrijpend te bezuinigen?

Maatregelen met betrekking tot de kosten
De belangrijkste kostenverlaging in het FEM komt voort uit de voorgestelde verlaging van de landsbijdrage aan de AZV. Deze verlaging wordt veroorzaakt door de verhoging van de BAZV per 1 juli van 2,0% naar 3,0%. Hierdoor daalt de landsbijdrage aan de AZV naar verwachting met AWG 28 miljoen in 2018 en jaarlijks met AWG 68 miljoen. In het FEM wordt voorgesteld om de AZV op termijn te verzelfstandigen, zodat er geen landsbijdrage meer noodzakelijk is.
Het in het FEM gepresenteerde tekort van AWG 190 miljoen leidt tot een verdere stijging van de schuldquote tot 91% bbp ultimo 2018. Dit zou betekenen dat Aruba reeds in 2018 over de zelf gedefinieerde schuldmaximum heen zou gaan (90%).

Naast deze financieringen lopen er in 2018 een aantal lange termijn obligaties af die eveneens geherfinancierd moet worden. Ook in dat licht verdient het aanbeveling het tekort niet verder te laten oplopen.

Het is zorgwekkend dat CBA nog steeds geen overzicht van de overheidsfinanciën heeft opgesteld. Dat duurt al ruim een jaar. Een helder overzicht is hard nodig zeker met het oog op transparantie en integriteit. Hoe kan de CAft een goede analyse maken zonder deze informatie? Daarom zou iedere verantwoordelijke politica/politicus zich bij elke beslissing af moeten vragen of ze daar geen spijt van krijgen. Een A-viertje, streep in het midden. Links de voordelen, rechts de nadelen. Met de hand en een fraaie vulpen uitschrijven. Daardoor zie je meteen oorzaak en gevolg. De Statenleden krijgen die opdracht in het kwadraat. Zij zijn niet langer klapvee maar deskundige en diepgravende toezichthouders. Amen! Renée van Aller & John de Vries

Renée van Aller & John de Vries

©2018 Renée van Aller en John de Vries | Foto Irena Bikker-Croes

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2018

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties