32 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Feestelijke vergezichten?

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Feestelijke vergezichten?

©2016 Renée van Aller en John de Vries

caft-overzicht-arubaanse-overheidsfinancie%cc%88n-20160916
waardoor wil niemand weten hoe we langzaam maar gestaag het ravijn instorten?

Het CAft publiceerde op 16 september 2016 een overzicht van de Arubaanse overheidsfinanciën over het eerste halfjaar van 2016. “Het eerste halfjaar van 2016 stond voor het CAft in het teken van het advies op de vertraagde begroting 2016 en de reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2016.

De conclusie van het CAft is, dat de begroting 2016 ongeveer overeenkomt met de tekortnorm uit de LAft van maximaal 2,0% BBP. Daardoor kunnen gezonde overheidsfinanciën op termijn worden gerealiseerd. Wel zijn er financiële risico’s, mede als gevolg van de achterblijvende economische groei. Daardoor en door het tekort voor 2016 zal de schuldquote verder stijgen naar 83% BBP. Ook is er een dreigend tekort bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) van AWG 16 miljoen. Voor het gehele jaar 2016 heeft Aruba AWG 209 miljoen nodig om aflopende leningen (buitenlands en binnenlands) te kunnen aflossen (exclusief de rollover van schatkistpapier).

Schatkistpapier mag sinds 1993 in Nederland niet meer gebruikt worden voor de lange termijn financiering van het financieringstekort, er is dan immers sprake van monetaire financiering (financiering van de staatsschuld door middel van geldschepping). Vanaf die datum mocht het financieringstekort uitsluitend worden gedekt met de uitgifte van (langlopende) staatsobligaties. Het financieringstekort is het (veelal negatieve) saldo van lopende uitgaven en de inkomsten van de overheid van een land. De aflossingen op de staatsschuld worden daarbij niet meegerekend. Door het financieringstekort neemt de staatsschuld toe. In de politieke besluitvorming speelt het financieringstekort een grotere rol dan het begrotingstekort.

De voor 2016 geraamde rentelasten van Aruba bedragen AWG 209 miljoen.”

Het ene gat met het andere vullen
Als de benodigde leningen binnenlands gefinancierd worden, kan dat ten koste gaan van de houdbaarheid van het AOV fonds, andere sociale fondsen en indirect van de APFA. De CBA heeft het BBP voor 2016 te hoog geschat. De vraag is of dat onder druk van de regering gebeurde. Treffend is dat de zittende regering de inkomsten structureel te hoog schat en de uitgaven te laag. Daarnaast is heropening van de raffinaderij nog onzeker, hoe positief de regering de heropening ook voorstelt. Het land is thans eigenaar van een zwaar vervuild terrein met een zeer verouderde raffinaderij. De voorgenomen personeelsbezuinigingen bij de overheid kosten teveel politieke steun. Dus bezuinigt wordt er nauwelijks. De financiering van de onbekrompen opgetuigde PPP-projecten zijn nauwgezet overschat en leggen te langdurig een te beslag op de bestedingsruimte van de overheid. De risico’s van steeds hogere overheidsschulden leiden tot verlies van vertrouwen en verlies van koopkracht. De ongelijkheid neemt toe. Een kleine groep met de juiste contacten is zeer vermogend. De rest van de bevolking kan nauwelijks rondkomen. De samenleving ontploft als er voor niemand meer perspectief is. Er is een te groot verschil tussen goede bedoelingen en werkelijkheid.

Waarheidsplicht en onderbouwingsplicht

De Raad van Advies was niet tevreden met de begroting voor 2017. Wat de overheidsdeelnemingen kosten en opbrengen is niet altijd duidelijk. Dit blijkt uit de bijgevoegde tabel.

Zo zijn er meer pijnpunten in het advies, die de overheid wel weer zal negeren. Er ontbreekt een liquiditeitsprognose voor de begroting. Een gespecificeerd overzicht van verleende of nog te verlenen garanties en de gevolgen daarvan aan CITGO in verband met de heropening van de raffinaderij is nodig. Een overzicht van de schulden en vorderingen per ministerie ontbreekt en vertroebelt het uitzicht.

Een studie in verschillende tinten schuld

Tussen de politieke partijen gloeit een tot de tanden toe gewapende gramschap. Speld me nog eens een kanjer van een leugen op de mouw, grauwen de vechtlustige rotshanen elkaar toe. Over en weer wordt geruisloos gezichtsbedrog toegepast en wordt de politiek gebonden strijdbijl opgegraven. De smeulende strijd wordt aangewakkerd door de regering met indrukwekkende welsprekendheid, omdat het de aandacht afleidt van wat er werkelijk aan de hand is.

Wij concluderen dat het de zoveelste begroting is met te optimistische cijfers, waarbij veel essentiële informatie ontbreekt. De regelmatige financiële informatie over de overheidsfinanciën van de CBA lijkt structureel afwezig, of adequaat aangepast. Kennelijk wil niemand conclusies verbinden aan de financiële toekomst van Aruba. 20 jaar lang afbetalen van PPP-projecten om de staatsschuld terug te kunnen brengen naar 40% van het GDP als het niet tegen zit? Gedurende die periode weinig of geen overheidsinvesteringen in scholen en infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg? Waarom geeft n de overheid geen acceptabele financiële prognoses, hoe het financieel verder moet? Heeft daar niemand over nagedacht? Of is iedereen in een vrolijke verkiezingsverrukking waardoor niemand wil weten hoe we langzaam maar gestaag het ravijn instorten?

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2016

1 reactie

  1. Zal niet lang duren alles stort in de ravijn. Hoe is het mogelijk ondanks negatief advies Van RVA over concept begroting 2017 , het toch gepresenteerd wordt bij Staten ? En CAft maar genoegen neemt met alles wat op hun bord komt. Ongelooflijk , dat alleen de CAft in dat gesjoemeld met cijfers geloofd. En wat uitblinkt is dat NL ook intrapt, want toen Min. Blok het tijdelijk overnam van min Plasterk kwam hij net een kemphaan naar buiten . Ja voor sept moet kopie van de deal met Citgo bij de CAft worden ingeleverd, zodat hun het kunnen beoordelen en vergelijken met cijfers in de begroting !!! Pfff inmiddelijs is Min Plasterk terug van bijna 3 mnd revalideren van hartoperatie en nog steeds geen deal van Citgo dus CAft nog steeds met lege handen. Waar zijn we meebezig ?? PPP projecten die staatsschulden van erg naar nog erger gooit, en bestedingsruimte van overheid nog bekrompen maakt. Het is kwestie van afwachten , en alles en allen stort de ravijn in. Ongelooflijk !!!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties